Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Allmänt antikt » Arkiver fram till 2010-december-13 » Kassaregister : Lag » Arkivera tills 2010-januari-27  

Författare Meddelande
Hobbyhandlare
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 26 januari 2010 - 10.44:   

Hur kommer detta att påverka loppisar och typ Tradera?
Olle på komunen
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 26 januari 2010 - 10.58:   

POSITIVT
Hobbyhandlare
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 27 januari 2010 - 12.09:   

Kan någon skänka en länk till vilka regler som kommer att gälla?
Betyder det att man måste ha ett kassaregister om man t.ex säljer lite av sina gamla prylar på loppis eller bakluckeloppis? Måste köparen registrera sitt personnummer när han köper en pryl för en tia? Ska man skatta för "vinsten" man gör baserat på inköpspriset av prylarna? Hur ska man kunna veta det om man t.ex har ärvt dem eller haft dem i sin ägo sedan kanske 30 år?
Ska myndigheterna bestämma ett schablonvärde? Har man köpt prylarna så har man ju gjort det för skattade pengar, ska samma prylar beskattas i all evighet?
Helt otrolig myndighetskontroll i så fall, "1984" och Sovjetunionen framstår som en smekning i jämförelse med det "fria" landet Sverige!
Pennywise
Medlem
Användarnamn: Pennywise

Meddelande nummer: 218
Registrerat: 8-2009
Skickat onsdag den 27 januari 2010 - 12.17:   

The rule are: Born free, taxed to death...
Vivi
Medlem
Användarnamn: Vivi

Meddelande nummer: 24
Registrerat: 1-2010
Skickat onsdag den 27 januari 2010 - 12.27:   

Har läst att dom som går på Malmskillnadsgatan skall också ha kassaregister med kvitto så kan köparna redovisa i bokföringen. Ordning och reda, pengar på fre´da :-)
Sopan
Medlem
Användarnamn: Sopan

Meddelande nummer: 2835
Registrerat: 8-2009
Skickat onsdag den 27 januari 2010 - 12.32:   

"Varmkorvboggie"?
Sluta Fåna Er
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 27 januari 2010 - 12.39:   

3.2 Vilka undantag finns från skyldigheten att inneha certifierat kassaregister?

Det finns sju generella undantag från lagens skyldigheter. Skyldigheterna gäller inte följande kategorier.

1.Den som endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning.

2.Den som är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomst från sådan försäljning som avses i 2 §.

3.Den som bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 § 2 yrkestrafiklagen (1998:490).

4.Den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning genom sådana distansavtal eller hemförsäljningsavtal som avses i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

5.Den som säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal.

6.Den som anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000).

7.Den som bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.
Av punkt 1 framgår att om försäljningen av varor eller tjänster mot kontant betalning endast sker i obetydlig omfattning gäller inte lagens skyldigheter. Vad som avses med obetydlig omfattning kommenteras nedan i avsnitt 3.8.

Av punkt 2 framgår att den som är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen inte omfattas av lagens skyldigheter. Det innebär bl.a. att stat och kommun inte omfattas av lagens skyldigheter. Inte heller allmännyttiga ideella föreningar omfattas av skyldigheterna i de fall inkomsterna från bedriven näringsverksamhet inte ska beskattas.

Av punkt 7 framgår att torg- och marknadshandel är undantagen från lagens skyldigheter.
Virran
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 27 januari 2010 - 13.44:   

Då behöver jag ingen kassaapparat på
Malmskillnadsgatan.