Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2010-september-13 » Vad skall man tro?  

  Tråd Senaste användare Meddelanden Sidor Senaste meddelande
Arkivera tills 2010-september-6SStempeln6-9-10  13:04 
  ClosedClosed: Nya ämnes-trådar accepteras inte på denna sida        

Författare Meddelande
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 6 september 2010 - 13.05:   

I det bakre tillägget till sista upplagan återfinns ännu en stämpel för Sauer:
I:SAVER "f" = 1754,
och nu bekräftas också att s:et ska se ut så (som en "stav") det året.
Notera att inledningens lista på sidan 39 visar ett felaktigt gement "s". Det hänvisas till korrigeringen på sidan 781.

Ja, allt detta står ju i böckerna, men dels har inte alla läsare dessa, och dels kanske inte alla tolkar saken som jag.
Jag menar alltså att det inte tycks finns några riktiga bevis i litteraturen för att Les´ "IS"-stämpel skulle tillhöra Sauer, och håller Sauter för mera trolig.
Kanske blir det dags att "skriva om silverbibeln" nu?

Någon skulle kanske komma på idén att vända på "m" och läsa det som 1757 års "w", vilket då skulle stämma med Sauers verksamhetsperiod. Jag vill mena att bokstäverna inte alls är lika varandra.

Dock har någon gjort det omvända! Se på det som "m" tryckta exemplet för Gustaf Stafhell d y. Han var inte verksam 1748, utan först 1752, och det är uppenbarligen 1757 års "w" som vänts upp och ner i boken. Nästan ingen som ser exemplet tänker på att det omöjligen kan vara ett "m". Det ser ju vid första anblicken ut som ett "m".

Beträffande monogrammet, så ska det nog läsas som "I B v H". Svårt att veta om det är man eller kvinna. I:et kan naturligtvis avse ett namn på J, som ju ofta skrev I.
Ida-Beata, Johanna-Britta, Isak-Birger eller Johan-Baltzar? kan bli vad som helst.
Adelsnamn på H finns många, men inte alla heter "von". De som adlades efter 1750-talet kan man ju utesluta.
von Hartmansdorff, von Hauswolff, von Heideman, von Heijne, von Heland, von Hofsten, och kanske några nu utdöda är de väl vad man kan börja med.
Det är bara till att börja söka i ättartavlorna på biblioteket - om nu inte LES har dessa hemmavid.

Slutligen; nej det är verkligen inte vanligt med så gamla gafflar. Jag tror inte att jag har någon - i alla fall inte i silver - så tidigt som 1748.
Kalle
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 6 september 2010 - 19.27:   

Har kollat av Elgenstierna och tre personer i livet vid tiden med dessa initialer finns:

- Jakob Baltzar von Hartmansdorff, f 1752 (socken inom Jönköping)
- Gerhard Johan Baltasar von Heidenstam, f 1747 (Kiel)
- Jakob Benjamin von Hirscheit, f 1745 (Livland)
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 825
Registrerat: 9-2009
Skickat tisdag den 7 september 2010 - 0.43:   

SStempeln har inte oväntat gjort en noggrannare analys av namnstämpeln och dess ursprung. Hypotesen att namnstämpeln skulle tillhört Sauter håller jag för mera trolig än att den skulle ha tillhört någon av de andra fyra mästarna.
Starin stämplade JA eller JAS och hade också en sköldliknande stämpel, så han behövde inte fler udda stämplar.
Sickman kan man nog stryka eftersom han redan hade en trepasstämpel som avvek från de vanliga ovala eller rektangulära.
Steinfort är i så fall mera trolig, även om han hade en punkt mellan I och S när han inte skrev ut hela namnet.
Det finns ännu så länge inget som till 100 % binder Sauter till gaffelns namnstämpel, men mycket talar för att Sauter kan tillskrivas stämpeln.
Jag började att titta på släkter med von H, men ser att Kalle har funnit några tänkbara personer. Uppslaget tages tacksamt emot. Man kan lägga märke till att det inte förekommer något annat än initialerna. Inga kronor eller andra adliga vapen. Med tanke på födelseåren, så skulle det kunna vara en doppresent, kanske ursprungligen ett helt kit.
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 7 september 2010 - 10.11:   

Kalle har gjort ett gott arbete genom att leta. Om man inte kan finna flera att välja på - och det kan man kanske - så lutar det åt Hirscheit, därför att:

von Hartmansdorff var ju inte född 1748, och ska vi tro att initialerna tillkommit redan då så passar inte han in.

von Heidenstam passar in, men då glömmer man att han (hans far) inte adlades förrän 1770. Dessförinnan hette släkten Peters/Petersen. Den som föddes 1747 kan alltså inte ha haft initialerna "v H" 1748. Annars hade det varit en fin kandidat!

Släkten von Hirscheit nämnde jag inte, eftersom jag räknade in den i "de utdöda". Det var fel. De adlades 1664 under nummer 680, men har i "modern tid" varit avförda från listorna.
De återintroducerades dock efter beslut av riddarhusdirektionen, och finns med i 2000 års "Sveriges Ridderskap och Adels Kalender" (Ja, det ska vara särskrivet!).
Kolla när de "bortföll". Kan det förklara avsaknaden av adelskrona?

Det finns mer att kolla upp.
Det kan vara en kvinna, även ingift.
Det kunde vara en person med förnamnet "I" (J) från en släkt med "efternamn" på "B v H", i stil med "Berg von Linde", men jag kom inte på någon som passar in på det resonemanget.
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 7 september 2010 - 10.46:   

PS.
Mer att tänka på:
De flesta släkterna har utländska förgreningar.
Man kan skaffa en gaffel i Stockholm till någon som bor i ett annat land.
Kom ihåg att Finland var Sveriges östra rikshalva 1748. Även den finska adelskalendern kan således vara aktuell.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 826
Registrerat: 9-2009
Skickat tisdag den 7 september 2010 - 11.12:   

Huh! Jag önskar nästan att jag inte ropat in gafflen :-O
Jag tänkte också på den kvinnliga sidan, ingift eller ej, som kan vara svår att belägga.
Urvalet av förmodade ägare till initialerna blir förmodligen större och värre att hitta rätt bland än att finna den troliga mästaren till gaffeln.
Ändå har selekteringen minskat antalet kandidater genom att det finns ett årtal, ett von och att en icke obemedlad har givit/ägt gaffeln. Den utländska vinklingen är dock oroande........
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 7 september 2010 - 13.47:   

Jag kände mig nödd att kolla upp von Hirscheit-spåret.
Det var tre bröder som samtidigt adlades i Sverige 1662/1664. Anledningen till att de "försvann" är att den ena själv slöt sin ätt 1706; den andre broderns släkt utgick på svärdssidan 1800, och den tredje kvarstannade i Livland, och fanns på riddarhuset där under namnet von Hirschheydt.
Det är från den tredje broderns släkt, som efter andra världskriget bott i Tyskland och Schweiz, som en medlem "återkom" till Sverige 2000.
Det är också från den tredje brodern som Jakob Benjamin härstammar. Då han föddes 1745 hade de inte bott i Sverige på länge, så det förefaller inte så troligt att det är hans gaffel. Det framgår inte när han dog, men han tycks inte ha haft några barn.
Den andre brodern (i Sverige till 1800) har ingen avkomma som synes passa in på "I B".

Men jag håller med dig. Det var inte så enkelt. I den finska adelskalendern verkar det i varje fall inte finnas någon som passar. Om man går igenom sida upp och sida ner i den svenska, så kanske det blir napp - men så långt sträcker sig inte min nyfikenhet.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 830
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 7 september 2010 - 14.14:   

Den finska adelskalendern är lite ynklig jämfört med den svenska. Det var ju så att det finska riddarhuset grundades först 1818 efter att Sverige fölorat Finland till Ryssland i finska kriget 1808-09 iom freden i Fredrikshamn 1809.

I finska riddarhuset imatrikulerades de svenska ätter som valt att stanna kvar i Finland. Kejsaren/Storfursten fortsatte listan och adlade meriterade finländare efter sitt behag och på förslag.

Men det är helt riktigt som SStempeln säger att i finska adelskalendern finns det knappast lämpliga kandidater (jag kollade saken). Bara två namn kunde tänkas men de är ytterst osannolika, nämligen von Hauff (42) och von Heideman (196).
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 831
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 7 september 2010 - 14.46:   

Kom inte att säga att fast "von" ingår i släktnamnet innebär det inte alls att släkten är adlig. Det är bara vad man kallar tysk "dussinadel" som inte är det minsta blåblodig :-O
ZZzz
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 7 september 2010 - 21.08:   

http://sv.wikipedia.org/wiki/1748

Sedan uppstår frågan om gravyren är tidsenlig med skeden eller om den har
graverats in långt efteråt.
Om det står J B v H på skeden, kan också denna herre vara aktuell:

Johan Bernhard von Borck
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/insekterochspindeldjur/ovrigainsek ter/grashopporvartbitareochsyrsor/jbvborck.1864.html
ZZzz
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 7 september 2010 - 21.12:   

J B v H står det... det blev en miss.
Letar vidare.
brh
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 10 september 2010 - 9.41:   

I Svenskt Silversmide del 2 1700-1780.Senbarocken av Carl Hernmark och Rokokon av Gustaf Munthe, förefinnes avbildade och beskrivna gafflar som är mycket lika LES gaffel.