Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2011-januari-10 » Behöver hjälp att identifiera silverskedar  

  Tråd Senaste användare Meddelanden Sidor Senaste meddelande
Arkivera tills 2010-november-29Kaptenen29-11-10  20:00 
Arkivera tills 2010-november-30SStempeln30-11-10  16:43 
  ClosedClosed: Nya ämnes-trådar accepteras inte på denna sida        

Författare Meddelande
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 30 november 2010 - 16.50:   

PS.
Under perioden 1794 - 1830 finns även något som kallas "Sydliga Nederländerna". Det är i stort sett dagens Belgien.
Där användes också franskt stämpelsystem under den "franska tiden" 1794 - 1813, och sedan blir det en enhet som "Konungariket Nederländerna" 1813 - 1830, med ett helt annat stämpelsystem till 1832. Först därefter blir det tal om Konungariket Belgien, med egna stämplar.
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 30 november 2010 - 17.06:   

F.ö. stämmer det inte heller riktigt att det bara fanns en silverhalt före 1953.
Man använde både halten 934 och halten 833.
De kallas för respektive 1:a och 2:a halten, och med en etta resp. en tvåa i stämpeln för större föremål.
För de mindre föremålen skiljer man inte på halterna. Det går alltså inte att se om det är 934 eller 833 i "svärdet". Det finns endast i en utformning 1814 - 1906 och en annan 1906 - 1953/1955. På bild ser dessa två olika "svärd" ytterst lika ut, så i verkligheten lyckas jag inte skilja dem åt.
Därpå ändrades halterna till 925 och 835, och det framgår i "svärdet".
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 994
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 30 november 2010 - 17.37:   

Nähä SStempeln det går inte riktigt nu som du säger. Du har också lite fel. Som jag nämnde tidigare så ligger framför mig "Nederländernas" silverlagstiftning och historia sedan 9.11.1797 men av helt andra orsaker än denna tråd. Det är ett sällsamt sammanträffande.

Historiken du berättar är i sin korthet korrekt men alla datumen inte (om vi nu skall hålla på med hårklyveri som du själv sade.)

Papprena berättar att datumen för dessa abcd bokstäver före 1814 är 1.7.1807 till 1.3.1812 och i övrigt som du skriver. Dateringen ser man även i den röda ovalen jag visade tidigare.

Så kan vi fortsätta hårklyveriet. Beslutet som SStempeln nämner i slutet fattas redan 23.12.1813 men ratifieras av kungen prins Wilhelm I 26.12.1814. Så sänds de nya stämplarna iväg. 3.1.1814 märker man att de hamnat på fel ställe och i våldsam bråda gör man en ny stämpel, det romerska svärdet, för att smeden Francois Simons skall kunna stämpla föremål beställda av kungen. Den 14 januari har Haags kontrollinrättning fått de nya stämplarna, men i Amsterdam har man stämplar redan 5.1.1814 Dessa stämplar gäller bara för små föremål. Stora och medelstora föremål kan inte ännu stämplas utan först 26.1.1814.

Överinspetör Poleman besluter ovannämnda dag att mästarstämplarna skall hädanefter vara i rektangulär sköld men att de gamla franska stämplarna får användas tills de är utslitna. Dock är det krigstillstånd och ett himla rådd i alltihop men 1.2.1814 kan anses som "startdag"

Detta "avläser" jag från Nederlandse Verantwoordelijheidstekens Vanaf 1797
(Netherlands' Responcibility marks from 1797)

Det var hårklyveri av värsta sorten, men så gick det till, ....sådär ungefär :-O...om det nu har någon nämnvärd betydelse :-)
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 995
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 30 november 2010 - 17.49:   

Jaha det kom lite till medan jag skrev mitt inlägg.

Vad jag nu förstod så slogs lion rampant stämpeln och inte det romerska svärdet för den högre halten. Svärdet var reserverat bara för 833 1/3 till 1853 och därefter till dagsdato 833 blankt. Det står lite oklart om detta...
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 30 november 2010 - 18.28:   

Var läser du?
Enligt Gans/Voet (närmast den holländska "silverbibeln"):
----------------------

Lejonet, 1:a halten = "halvstående" lejon i närmast sköldformig ram, med siffran 1 i nedre högra hörnet, = halten 934/000 = stora föremål; 14 jan. 1814 - 1 sept. 1953.

Lejonet, 2:a halten = gående lejon i sexkantig ram, med siffran 2 i nedre vinkeln = halten 833/000 = stora föremål:
1. Stor, 14 jan 1814 - 1 sept 1953.
2. Stor, med stads- och årsstämpel i en och samma ("grote drieling stempel"); 1 jan 1915 - 1 sept 1953.
3. Förminskad; 1 jan 1928 - 1 sept 1953.
4. Förminskad; för Haag från 1 juli 1915 / övriga 1 jan 1916. Till 1 sept 1953.

"Svärdet" = Små föremål, 833/000 OCH 934/000; 1 jan 1814 - 1 jan 1906 / 1 jan 1906 - 1 sept 1953.
Alltså inte skilda stämplar för två olika halter, utan två olika tidsperioder.

-----------------------

Från 1 sept 1953 byter man siffrorna 1 och 2 i "lejonstämpeln" till romerska I och II.
I -stämpeln, för stora föremål (nu halten 925/000), finns i tre storlekar,
II -stämpeln, för stora föremål (nu halten 835/000), finns i tre storlekar;
stor från 1 sept 1953; liten från 1 jan 1962.
(Jag vet inte hur man här tolkar "stor/liten", i förhållande till "tre storlekar"!).

Dessutom införs 1 mars 1987 en stämpel för halten 800/000. Den är en fyrkant med ett liggande lejon samt "III" överst.
Den stämpeln var tidigare (från 1 sept 1953) en sexkant med "Z800" i.

"Svärdet" är som jag skrev förut, för små föremål, fr.o.m. 1 april 1953 resp. okt 1955. Skilda stämplar för de båda halterna 925 och 835. Ingen variant för 800.
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 30 november 2010 - 18.38:   

När det gäller tiden runt 1810, så är det säkert så att det finns ett antal olika datum för bestämmande, införande, o.s.v. Jag tog inte hela historien, och har heller ingen anledning att opponera mig mot dina uppgifter.

Dock, "a" från 1807: I min bok nämns både 11 mars och 1 juli, med bestämmelse och (önskat?) införande, men uppgiften 7 okt. avser att stämpeln ska ha använts fr.o.m. då. Kanske har man kommit fram till andra uppgifter på senare tid ...
Det kan kanske kvitta. Jag ville bara rätta till det mest felaktiga med själva årtalen på Wikipedia.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 996
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 30 november 2010 - 18.57:   

Jojojo, jag sade ju redan vad jag läser och ytterligare Nederlandsche Goud- en Zilvermerken 1445-1935 av E. Voet Jr.

Just nu hittade jag vad jag sökte. Se det som är understräckat med rött. I övrigt står ingenting om att svärdet kan innehålla en annan halt än 833.Holland Holland 2
Holland 3
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 30 november 2010 - 21.37:   

Jag är ledsen, men detta förändrar ingenting!
Det står ju tydligt i texten i dina båda senaste bilder:
"Kleine zilveren werken, 1e en 2e gehalte",
d.v.s för silver av 1:a och 2:a halten (halterna 833 och 934) - i enlighet med texten/stämplarna för "stora" arbeten.
Självklart betyder det i praktiken att stämpeln endast anger minimihalten (833). Allt annat vore ju en teknisk omöjlighet.
Men ... det säger också att man ändå räknar med två olika halter såsom använda även i mindre föremål.

Anledningen till att jag påvisade att svärdsstämpeln anges såsom använd för båda halterna var p.g.a. ditt antagande att svärdet var reserverat för 833:

- "Vad jag nu förstod så slogs lion rampant stämpeln och inte det romerska svärdet för den högre halten. Svärdet var reserverat bara för 833 1/3 till 1853 och därefter till dagsdato 833 blankt. Det står lite oklart om detta..."

Jag kanske missförstod vad du menade ...