Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2011-februari-3 » Armband  

Författare Meddelande
armband
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 11 januari 2011 - 19.46:   

Hejsan

Jag skulle bli glad om någon kunde hjälpa mig med vem som tillverkat detta armband.

JRT och h5 tycker jag att det står.Tack på förhand.


bild

bild2
armband
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 11 januari 2011 - 20.00:   

Kanske står det JPT eller JFT
armband
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 11 januari 2011 - 20.03:   

med . efter T (om det spelar någon roll..)
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1055
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 11 januari 2011 - 20.34:   

Om man skulle ta sig en gissare så skulle jag "gissa" att det står JET. Om vi spekulerar vidare på dessa lite dåligt slagna stämplar så ser vi kattfoten, St Erik och möjligen P5.
Hypotes: Jacob Engelberth Torsk 1836-1860(1911) i Stockholm och gjort 1869 om det är P5.

Någon annan får komma med något bättre.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 1057
Registrerat: 9-2009
Skickat tisdag den 11 januari 2011 - 22.36:   

Uteslutningsmetoden gör att det inte går att komma närmare sanningen än Qrt.S har gjort. Torsk var visserligen död 1868, men hans döttrar fortsatte rörelsen med mästaren Carl Nyström som ansvarig för firman.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 1058
Registrerat: 9-2009
Skickat tisdag den 11 januari 2011 - 22.41:   

Skulle det stå H5 för 1862 ändrar det inget i sak. Den övre högra skänklen på bokstaven verkar rundad som i ett P, men Armband har större möjligheter att avläsa rätt bokstav.
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 12 januari 2011 - 12.23:   

Det finns en del intressanta noteringar att göra om Torsk, och hans efterföljande.

Det finns ett antal olika stämpelvarianter i "silverbiblarna"; både J.E.TORSK, JET och IET förekommer. Samtliga med serifer. (Serifer är de små tvärstrecken på bokstäverna).
Här tycker jag att det även finns punkter med, men varför inte ytterligare stämpelvarianter ...?
Under den sista perioden (enligt Swedac till 1924, men ska vara till 1911) är både JET och IET registrerade. Då har också synts till en JET-variant utan serifer. Den jag noterat var från 1908.

Men det finns ytterligare en variant, som inte redovisas annat än i "gula boken" (1850-1912 års stämplar). Den har även diskuterats här på AntikPrat!
Den minnesgode kommer kanske ihåg att för ett par år sedan uppvisades här en stämpel "IETN", där samtliga bokstäver var versala, men N:et något lägre. Stämpeln visas ju i boken (ihop med årsstämpel för 1863), men den förklaras inte alls.
Vi var då tämligen överens om att detta måste vara en stämpel som syftar på perioden då Torsks båda ogifta döttrar drev verksamheten, med Carl Nyström som förmyndare, d.v.s. 1860-1880.
Det tillkomna N:et skulle alltså syfta på Nyström.

Efter att ha deltagit i denna diskussion upptäckte jag att jag också hade ett sådant exempel, som passar in på den aktuella tiden.
Dessvärre kommer jag inte nu ihåg exakt vilka år dessa exempel kommer från.

Frågan är nu om alla föremål från "Nyström-perioden" faktiskt är stämplade "IETN"? Det skulle i så fall kunna vara vägledande för vilket år det handlar om i "armband":s exempel, som uppenbarligen är svårtytt.

Det skrivs om Torsks döttrar, att de båda "fortsatte verksamheten med Nyström som förmyndare till 1880.
Sigrid Torsk innehade ensam firman efter systerns (Anna Carolina) giftermål 1875, fram till 1911".
Det angavs tidigare att Sigrid övertog firman vid 1880-talets mitt, och stämplade till 1924. Detta har rättats senare, bl.a. i "gula boken".
Däremot är inte texten om förmyndarskapet förändrad. Var verkligen Nyström förmyndare ända till 1880? Har man möjligen missat att ändra även den texten?

När J.E. Torsk avled 1860 gällde lagen att ogifta kvinnor var omyndiga, även om en ogift kvinna fr.o.m. 1858 kunde anmäla till domstolen att hon ville bli myndig.
Därför var det säkert nödvändigt för de affärsdrivande systrarna att ha en förmyndare.
1863 kom en ny förordning: en ogift kvinna blev då myndig vid 25 års ålder.
Anna Carolina och Sigrid var födda resp. 1838 och 1841. A.C. fyllde således 25 år just 1863 (28 dec), och Sigrid 1866.
Kvinnan hade dock rätt att anmäla till domstol om hon ville ha förmyndare. Det finns säkert en förklaring om systrarna fortsatte att ha en förmyndare, men det verkar inte lika självklart.

Nyström var alltså förmyndare för dem från 1860. Det finns inget som direkt säger att han var verksam i själva tillverkningen, vad jag vet. Dock var han själv mästare, och stämplade 1840-1856 samt året 1870 (med egna stämplar).

Stämpeln med N:et är i alla händelser ganska ovanlig, så den kan inte ha använts särskilt länge/flitigt.
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 12 januari 2011 - 12.33:   

En annan sak:
Före 1850 skriver man nästan alltid namn på J- med I. Det finns ytterst få stämplar med J.
Efter 1850-talet blir det tvärtom. Nästan alla namn på J skrivs verkligen med J.

Tar man det i beaktande så verkar det nästan gammalmodigt att använda stämpeln IETN efter 1860. Kommer det även att dyka upp en JETN så småningom?

JET borde, rent logiskt, härröra från den senare verksamhetsperioden - men vi vet ju att även IET var registrerad till 1911.
armband
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 12 januari 2011 - 18.58:   

Tack så mycket för mycket utförliga och lärorika svar!

Antagligen har ni helt rätt angående JET. Beroende på vilken vinkel jag tittar från ser bokstaven i mitten olika ut. Jag får det till ett P eller ett F. Kan det vara ett F kan det lika gärna vara ett E eftersom nedre delen av stämpeln är otydlig i mitten.

Däremot är jag ganska säker på att det står H5.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 1060
Registrerat: 9-2009
Skickat onsdag den 12 januari 2011 - 20.18:   

Angående förmyndarskapet, så kan det vara fader Torsk själv som i sin vilja angett att döttrarna skall ha förmyndare i firman och att detta skall vara Nyström. Man respekterade helt enkelt faderns vilja. Det var andra tider!
Haj
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 12 januari 2011 - 20.50:   

Här har vi en kombination att folklivsforskning och något i silver.
Ahmid gillar inte för mycket folklivsforskning så håll er till ämnet vad nu det kan vara?
Nu när ni ändock är igång så kunde man kanske få reda på om Armbandet är på något vis släkt med silversmeden? För om inte undrar man "vad då"?
Tänk vad kul det hade varit om "tycke" kunnat
styrkas? Min döde farfars mosters systers man!