Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2011-mars-15 » Vem är silversmeden}?  

Författare Meddelande
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 1278
Registrerat: 9-2009
Skickat fredag den 4 mars 2011 - 0.39:   

För att rubriken skall få någon mening, måste jag hänvisa till ett arkiverat inlägg. Det är lätt att ta fram, men man kan inte fortsätta att skriva i det, utan får ta till lite sådana här trick.

Jag skulle skrivit några rader till om den efterfrågade mästaren till råttsvansskeden från Edinburg, men det blev aldrig av. Förrän nu!

Den här skeden är gammal och man kan snabbt se ungefär hur gammal den är genom att den bär fyra stämplar och inte tre eller fem.
På silver från Edinburg finner man stämpelavtryck avbildade från 1552, men namn på mästare finns noterade så tidigt som 1525.
Från 1552 stämplade man med tre stämplar; mästare, stadsstämpel och Deacon’s namnstämpel . Deacon, presidenten/ordföranden i skrået, valdes för ett år, men kunde omväljas att sitta 2-3 år och var den som garanterade finhalten.
Efter 1681 finns inte längre Deacon’s namnstämpel på silver, man tillsatte istället en kontrollmästare som med sin namnstämpel garanterade att silvret höll rätt halt.
Samma år, 1681, införde man dessutom en årtalstämpel så att silvret nu stämplades med fyra stämplar. Edward Penman, som kontrollerat den här skeden, var den fjärde kontrollmästaren sedan 1681 och skulle efterföljas av ytterligare två innan man införde den fasta kontrollstämpeln ”The Thistle”, tisteln, år 1759.

Mästaren till råttsvansskeden, James Tait, stämplade T i hjärtformad ram från 1704 och nämns 1726/27. Årtalsbokstaven G anger 1711/12.
Kontrollmästaren Edward Penman stämplade EP och var verksam från 1707, då han efterträdde James Penman och stämplade till 1729, då han efterträddes av guldsmeden Archibald Ure.

Ser man alltså tre stämplar på Edinburgsilver, befinner man sig i tidsperioden 1552-1681.
Ser man fyra stämplar, men ingen tistel, är tidsperioden 1681-1759.
Ser man fyra stämplar, varav den ena är tisteln, är tidsperioden 1759-1784
Ser man fem stämplar, där den femte stämpeln är regentens huvud, ”Duty Mark”, är tidsperioden 1784-1889. Skattestämpeln ”Duty Mark” avskaffades 1889 och man återgick till fyra stämplar.

James Tait
Vem är silversmeden?