Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2011-maj-8 » Hvorfor er sølv ikke stemplet?  

Författare Meddelande
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 1464
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 2 maj 2011 - 18.26:   

Hvorfor sølv ikke er stemplet. Ja der kan være mange årsager:
-Stempling kostede penge.
-Jeg har et bæger hvor sølvsmed har genbrugt gamle stempler.
-Dele kan være udskiftet - måske har stempel siddet på en lås - jeg har en broche som har fået en sikrere lås.
-Stempel kan være gemt i ornamentik (tit på franske varer)
-Ufulædstændig stempling på grund af mangel på stempler.
-Ustemplet eftersom køber selv leverede sølv til at lave en ny ting. Han vidste det var sølv.
-Stempler er slidt af ved gentagen pudsning
-Udskiftede dele jeg har en kiddush kop anno 1700tallet uden stempler, det har fået ny bund.
-Underlødig sølv, kravet var måske 830, men sølvsmed brugte 800
-Der var ingen regler for stempling (japan?)
-Samt naturligvis det er ikke sølv :-)
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1291
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 2 maj 2011 - 19.26:   

Det var en intressant lista. Nu skall vi gå igenom den lite noggrannare:

-Stempling kostede penge.
Jo det kostade, men att lämna ostämplat av den orsaken köper jag inte. Detta kunde vara ett mycket sällsynt undantag. Kom ihåg frågan: Varför började man stämpla? Svar: För att indikera/bevisa att det är silver!

-Jeg har et bæger hvor sølvsmed har genbrugt gamle stempler.
??? hur skulle det då vara ostämplat?

-Dele kan være udskiftet - måske har stempel siddet på en lås - jeg har en broche som har fået en sikrere lås.
Ja, den möjligheten finns absolut, men det är ganska ovanligt att man byter ett silverlås till något oädelt material. Silver byttes mot silver och stämplat!

-Stempel kan være gemt i ornamentik (tit på franske varer)
??? inte är det väl ostämplat om du inte hittar stämpeln !!!

-Ufulædstændig stempling på grund af mangel på stempler.
??? inte ostämplat om det är ofullständigt stämplat, köper inte detta.

-Ustemplet eftersom køber selv leverede sølv til at lave en ny ting. Han vidste det var sølv.
zik zik zik, det där tror du inte ens själv på! Han visste bara att det var silver han förde till smeden, men vad fick han tillbaka ostämplat är en annan sak, mycket osannolikt, närmast rent teoretiskt.

-Stempler er slidt af ved gentagen pudsning
Ja stämmer, men så utsliten är den sällan att inte några rester syns.

-Udskiftede dele jeg har en kiddush kop anno 1700tallet uden stempler, det har fået ny bund.
Ja, det är möjligt, men igen silver byts mot silver och stämplas.

-Underlødig sølv, kravet var måske 830, men sølvsmed brugte 800
RÄTT. DETTA ÄR DEN NÄST STÖRSTA ORSAKEN och då är det inte silver förutom i EU nuförtiden! :-O

-Der var ingen regler for stempling (japan?)
Nåjaa, men höll oss till Europa. Jag känner inte heller till om de stämplade i Zambesi eller i sydpolen.

-Samt naturligvis det er ikke sølv :-)
DETTA ÄR ABSOLUT DEN STÖRSTA ORSAKEN och detta har jag hävdat hela tiden.

Fortfarande förutom några futtiga och relativt sällsynta undantag stämmer att "Inga stämplar inte silver." Tro nu bara att så är det.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 1465
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 2 maj 2011 - 19.43:   

Du er alt for hurtig til at afvise min argumentation. I danmark er der mere sølv som er stemplet ureglementeret, end der er sølv som opfylder forsrifterne 4 stempler.
Jeg kender selvfølgelig ikke fordeling, men kun Københavnersølv opfylder.

Du analyserer med dagens tilstand. Ære og ærlighed var udgangspunktet for en sølvsmed. Derfor stoler kunden på smeden ligesom han stoler på præsten.

Denne kop var sikkert stemplet engang - vi ved ikke, men det er stadig sølv.Jeg siger ikke at det er almindeligt uden stempler, men du kan ikke afvise mine eksempler på den måde. Det er for let.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1292
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 2 maj 2011 - 20.52:   

Tyvärr bästa Hose blandar du ihop två eller tre saker. De är ostämplat, ofullständigt/lagstridigt stämplat och slitna/oläsliga stämplar. Jag talar bara om ostämplat inget annat, så låt oss lämna de två sistnämda och bara tala om ostämplat.

Jag analyserar inte dagens tillstånd utan (kontroll-)stämpling i stort i Europa. sålunda är utgångsläget så långt bak i tiden som 1200-talet, dock inte i alla land. Men om jag säger att från och med 1600-talet kontrollstämplar de flesta Europeiska länder, så är jag ganska nära sanningen.
Nu uppstår frågan: Hur ofta ser man 1600-tals eller äldre föremål på marknaden och eller dryftas på sidor som dessa och att de ännu skulle vara ostämplade? Svaret är, att mer än ytterst sällan. Om och när, så är det oftast engelskt silver, men det är kontrollstämplat sedan 1200-talet (Henrik III, lejonet King's mark). Så där blir det knappast problem.

Jag har inte sagt att ostämplat silver inte skulle förekomma, det finns men är ytterst sällsynt. Däremot förekommer en del ostämplade föremål på marknaden som utges att vara silver men är ofta någonting annat. Det är DET jag talar om inget annat.

Guldsmeder är precis lika ärliga eller oärliga som vilka andra människor som helst, de utgör inga undantag. Det var ju just för oärliga smeders skull, som tillverkade föremål i underhaltigt "silver", som stämplingen uppstod i tiden.

På tal om ärlighet kan vi ta ett analogt exempel. När den elektrolytiska försilvringen nådde sin kulmen under andra hälften av 1800-talet, börjad vissa företag bl. a. i England att stämpla med lika många (4-5) och väldigt silverstämpellika stämplar sina försilvrade föremål bara för att vilseleda okunnigt folk. De stämplade även med en krona som sedan förbjöds, allt för att ge sken av silver och folk föll i farstun och faller än idag. Somliga talar även nuförtiden om nysilver som om det vore silver. Som du väl vet, finns det inte en gnutta silver i nysilverlegeringen. Tala nu sen om ärlighet, jo just det!!!

Jag vidhåller vid, att att ostämplat är oftast inte är det som är lagligt silver.
Jöns
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 2 maj 2011 - 21.41:   

Pratar vi (ni) inte om olika saker?
Tillverkade silver föremål med helt utebliven stämpling dvs aldrig har varit stämplade. Här håller jag med Qrts, säkert väldigt ovanligt.

Men debatten började väl med en tråd som handlade om proberingtest och nyttan med den? Inga stämplar = inget silver. Proberingstest behövs inte. Jag är inte i närheten av att sett, hållit, hanterat den mängden silver som jag tror andra här har gjort, men det är inte ovanligt att jag stöter på ”ostämplat” silver som kan bero på lagning, slitage där det är omöjligt att avgöra ursprung. Små dj*vla stämplar på lås etc som inte går att avgöra om det är silverstämplar. Ofullständiga stämplar, inte minst äldre danskt silver, (min erfarenhet), silver i orientaliska knivskaft och fodral, stämplar från länder där det knappt finns någon litteratur om, typ Kina, Japan, Kambodja, Indonesien etc. Jo det finns säkert, men jag har inte hittat mycket. Listan kan göras lång.
Så min sammanfattning: ”Allt” silver de senaste 500 åren från västvärlden inkl ryssland är (eller har varit) stämplat med få undantag.
Sen finns det ”gott om” silver som saknar stämplar av nämnda skäl eller har ofullständiga, oläsliga eller okända stämplar där det krävs att man testar silvret för att avgöra.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 1466
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 2 maj 2011 - 22.22:   

Jeg skal ikke optræde som fortaler for ustemplet sølv.
Jeg har aldrig set sølv før 1600 som var i handlen, ihvertfald ikke i de kredse jeg er i.
Men ærlighed - jeg tror at vi skal skeldne meget. en 1700tals sølvsmed contra senere tiders sølvvare fabrikanter.
Dette bæger har genbrug af stempler.


Af de 4 stempler er de 3 genbrug. Og det er spændende ikke. Giver en ny ekstra dimension til det at samle sølv.
test
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 2 maj 2011 - 22.39:   

Proberingtest har väl alltid varit ifrågasatt så uppfattar jag det. Under 1700-talet var det kontrollkontoret som proberada alla svenska föremål detta gjordes ofta i efterhand och en del föremål kanske redan var sålda,dessa kunde man inte slå sönder. Man slog helt enkelt sönder föremål som inte höll kvalitén, kan tänkas att en del proberarare inte alls var ärligheten själv vilket betyder att det kan finnas föremål på marknaden som inte uppfyller kraven och tvärtom.
HHhh
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 3 maj 2011 - 7.56:   

Så då menas det av Q..att 800/1000 inte är silver i Tyskland på 1900-talets början?
Nu får väl Q.. ta igen sig???
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1295
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 3 maj 2011 - 8.32:   

Vad klyftig du är HHhh, nästan som en appelsin. Men för att vara exakt, det stämmer, i Tyskland har minimihalten sedan evigheter godkänts som 800/1000 (lapsus skribae).

Men jag ville lite invända mot vad "test" hävdar. Det finns olika proberingstester dvs med probersten och nålar, syratest samt kupellprovet. Av dessa tre är endast det sistnämnda (kupellprovet) tillförlitligt, förutsatt att det utförs rätt. De två förstnämnda är endast riktgivande och speciellt vid test av försilvrade föremål ganska otillförlitliga. De indikerar lätt ett silverresultat fast det inte är silver.

Till Jöns,

Precis som du säger, jo det pratades om olika saker, och ävenom det nu börjar verka tjatigt så vill ja påpeka att jag hela tiden talat BARA om ostämplat silver, inte reparerat, inte mystiska/ofullständiga stämplar, inte slitna eller oläsliga stämplar och inte om "silver" från kufiska länder, alltså som från början varit ostämplat. Sådant förekommer som konstaterat i mycket liten utsträckning.

Slutsats: Inga silverstämplar, mycket sällan silver. Syratesten är i praktiken onödig.
HHhh
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 3 maj 2011 - 9.22:   

Heheh man har näsa för sådant.
t
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 3 maj 2011 - 9.55:   

I vart fall arbetade staten provningsanstalt (idag SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) med det dokimastiska provet som i princip är lika med den teknik som en proberare på sin tid använde, dock ingår kapellprovet i begreppet dokimastsik probering.
Man har alltid sedan urminnes tider gjort kemiska analyser med hjälp av naturen, genom att i små gropar där solen torkat upp framställa metallar genom att smälta mineraler. Ordet dokimasi har betydelse provsmälta.
HHhh
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 3 maj 2011 - 12.16:   

Det var en jäkla tur att solen torkat upp den lilla lilla gropen.
Akademiker varning utfärdad!!!