Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2011-juli-12 » Postnikova-upplaga: Fraga till Qrts/Les » Arkivera tills 2011-maj-14  

Författare Meddelande
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 10 maj 2011 - 15.18:   

Qrts lade en gang in en del andringar till "Postnikova" (den ryska stampelboken, for den som ev. undrar). Jag noterade (och kopierade) och jag vet att atminstone Les forde in andringarna ocksa.
Min fraga nu ar: For vilken upplaga var dessa andringar egentligen avsedda? 1983?

Jag vet ju att det finns flera olika. Den forsta var val 1967 och den senaste 2003, tror jag.
Jag har inte riktigt klart for mig hur mycket det skiljer mellan olika upplagor, vad betraffar innehallet - hur mycket det ar andrat/kompletterat, o.s.v.

Just nu har jag inte tillgang till annat an den gamla traden har, och i den bok (upplaga) jag nu kollar mot stammer inte alls numreringen.
Alltsa maste stamplarnas nummer ha andrats - men hur manga ganger?
Ar det nagon som vet vilka upplagor som bara ar omtryckningar av de foregaende, och vilka som ar utokade?

2003 ars upplaga har jag tyvarr inte sett, vad jag minns. Ar den ytterligare utokad jamfort med de aldre?

Om inte annat sa kanske Volcano har reda pa detta - ifall han rakar dyka upp ...

Kan man fa sufflorshjalp ... tack!
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 1451
Registrerat: 9-2009
Skickat tisdag den 10 maj 2011 - 16.01:   

Den ursprungliga upplagan från 1967 med delvis andra författare har omarbetats åtminstone en gång. Den upplaga jag har är från 1995 och där verkar ändringar, rättelser och påpekande från Qrt.S att stämma med numreringen. Jag vet inte vilken upplaga han har och själv har jag inte ansträngt mig med att skaffa den senaste upplagan, om det nu är 2003.
I 1995 års upplaga finns inget errata, det var därför välkommet med det arbete som Qrt.S har lagt ned.
Har man en upplaga där numreringen inte stämmer får man väl gå på mästarinitialerna och jämföra för att sedan numrera om.
Jag vet inte hur många upplagor som kommit och inte heller skillnaden melan dem, men rimligtvis borde senare upplagor vara mera tillförlitliga om de nu inte bara är omtryckningar av den äldre upplagan.
Att ändra numreringen mellan upplagorna, om det nu skett, är snudd på sabotage. Nu är vi kanske inte så många som har Postnikova, men refererar vi till ett stämpelnummer så skall det helst vara samma i alla våra böcker.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 1452
Registrerat: 9-2009
Skickat tisdag den 10 maj 2011 - 16.53:   

Jag har tittat lite på vad som finns till salu hos ryska bokhandlare idag och vad gäller Postnikova är det dåligt. För utgåvan 1984, som sägs ha tryckts i 15000 ex, vill de ha 1500 rubel, men den finns inte i lager. Den innehåller 375 sidor.
En annan bokhandel har en utgåva av 1995 på 375 sidor, ISBN 5-88682-002-7, ej i lager, och ytterligare en har tagit upp 2003 års upplaga ISBN 5-94557-001-X, men har inte heller den tillgänglig.
Får man syn på 2003 års upplaga gäller det alltså att hugga den direkt :-O
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 10 maj 2011 - 23.23:   

Tack for informationen sa langt. Det visade sig att boken man nu forsokte anvanda (=korrigera) var upplagan fran 1967.
Uppenbarligen ar den betydligt mera kortfattad an t.ex. 1983 och senare, eftersom sidorna ar avsevart farre.

Det fungerar tyvarr inte att "ga pa mastarinitialerna och jamfora for att sedan numrera om". Bockerna innehaller nog inte samma mastare/stamplar.

Upplagorna fr.o.m. 1983 verkar alla ha samma sidantal, sa det lutar at att de enbart ar omtryckningar.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 1453
Registrerat: 9-2009
Skickat onsdag den 11 maj 2011 - 0.19:   

Utgåvan 1967 kan ju inte innehålla andra mästare än senare upplagor, möjligen färre stämplar och fler okända stämplar. Det borde därför finnas en hel del att hämta ur Qrt.S rättelser.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1301
Registrerat: 8-2009
Skickat onsdag den 11 maj 2011 - 9.23:   

Det har varit tyst för min del emedan jag reser omkring bl.a. i Madrid (hittade inga nya böcker) Däför har det varit tyst. Jag är fortfarande på resa.

Tyvärr har jag aldrig sett Postnikovas upplaga från 1967. (Var det inte 1963?) Själv har jag två upplagor NAUKA 1983 och UNVES 1995. Dessa är identiska och vad jag nu vet är den sista upplagan även den identisk har jag fått för mig. Jag har inte heller sett den.

Alla är alltså bara kopior på kopior innehållande samma "fel och brister". Jag ser ingen orsak att skaffa en nyare upplaga. Jag trodde när skaffade 1995 att där skulle ha varit rättelser till 1983 (finns ingen 1984) men så var inte fallet. Det växlades några välvalda ord efter att ha konstaterat detta.

Vad menar du Les med olika författare? Postnikova-Losseva, Platonova och Uljanova???

Det stämmer att jag har en ganska lång lista på rättelser och tillägg. Under senaste vinter blev den ännu längre. Vill någon veta mera är det bara att skicka mig en mail; john.silfver@gmail.com

Av föranledd orsak kan det ta en stund innan jag svarar.

Men! Blanda inte Rothemund i detta, den har avvikande numrering och mindre antal sidor, är en förkortning och är ingenting att hänga i julgranen. Nåjo om man inte får tag i Postnikova som nog är ganska svårt, då kan man skaffa Rothemund i stället. Rothemund är tryckt 1971, så det kan ju vara så, att den är en direkt kopia av Postnikovas 1967-s version. Det skulle kunna förklara den avvikande numreringen och antalet mindre sidor. Så skulle jag se det....?

Om någon inte vet vad jag avser med Rothemund, så är det en Postnikova "kopia" som heter Verzeichnis der Russische Gold- und Silbermarken. Boken är skriven på tyska. Det ända lilla nöjet med den är språket.

Återkommer senare...
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 11 maj 2011 - 15.50:   

Tack for all hjalp hittills!
Det ar val kanske uppenbart att inte heller jag sitter i mitt bibliotek och skriver ..

Det ar mojligt att det finns en upplaga aven fran 1963, men den jag nu forsokte anvanda (och ratta) var fran 1967. De ar i sa fall lika foraldrade bada tva.

1993 ar nog den forsta (och kanske da ocksa den enda) uppdaterade utgavan.
Jag minns att Volcano en gang namnde att de som foljde efter 1983 bl.a. inte hade fargbilder - men i det sammanhanget kom det nog inte att diskuteras ifall ytterligare senare (t.ex. 2003) skulle vara forbattrade.

Vad jag skulle gora var att forsoka komma underfund med en stampel, med hjalp av (som det visade sig) en foraldrad utgava, samt Qrts fina listor har i spalten.
Naturligtvis har Les ratt i att man "kan jamfora for att sedan numrera om". Men det forutsatter att man har en senare, (hand-)korrigerad och sedan letar fram de stamplar som ar desamma - och rattar dem, en efter en.
Det gar inte med hjalp av Qrts listor enbart.
Sa mycket besvar tanker jag inte lagga ner pa att ratta nagon annans bok.

For den som ar omedelbart intresserad kan jag beratta var Qrts listor finns, fast han inte sjalv fann den forsta ... :-O
Den forsta: "Rysk okand smed", den 7 februari 2010.
Den andra: "Postnikova uppdatering", den 21 mars 2010.

Qrts funderingar om Rothemunds bok kan sakert stamma. Jag har den inte, och finner den inte nodvandig heller. Det verkar, p.g.a. sidantalet, vara en kopia av de aldre "Postnikovorna".

Qrts! Jag ser inte att Les har sagt nagot om "olika författare". I sa fall har det forsvunnit ett inlagg ...

Forsok nu att aterkomma till anstandiga (?) middagstider i norr ...
Juke
Medlem
Användarnamn: Juke

Meddelande nummer: 47
Registrerat: 8-2009
Skickat lördag den 14 maj 2011 - 9.50:   

Jag kan bidra till diskussionen på det sättet att jag har själv Postnikova's upplaga från 2003. Det intressanta är att även den har 375 sidor men sedan är numreringen olik från Qrt.S lista (även intressant är att efter Leningrad/StPetersburg är siffrorna för det mesta samma). Skulle denna upplaga sedan vara en kopia från den tidigare upplagan 1963/67 (?) vilket SStempeln jamförde med och även fann olikheter. Logiskt sagt så tycker jag att det inte skulle låta logiskt, varför skulle man kopiera en tidigare upplaga när en nyare upplaga (t.ex. 1983) finns tillgänglig. Jag har själv inte de tidigare upplagorna så jag kan inte jämföra och säga om upplagan från 2003 är likadan med de tidigare.

Om jag jamför min upplaga från 2003 med Qrt.S lista kan jag nämna att i denna upplaga använder man inte mera bokstäver A etc. i numreringarna (några enstaka kvarstår). Sedan är det intressant att en hel del stämplar som Qrt.S nämner i sin lista finns inte i upplagan från 2003 vilket är ju underligt (alltså de stämplar som är före Leningrad/St Petersburg). Kunde dessa finnas under någon annan stad vet jag inte när jag inte kan kolla därför att jag inte vet hur stämpeln i Qrt.S lista ser ut.

En del smeder som Qrt.S har nämnt i sin lista finns redan nämnda i upplagan från 2003 (t.ex. Kolpakov, Konstantin: nummer 182 i Qrt.S lista). Sedan hittar jag en del smeder som Qrt.S har nämnt i sin lista men som är nämnda i upplagan från 2003 utan förnamnet (t.ex. Serebrennikov, Ivan: nummer 308 i Qrt.S lista) så jag vet inte om Qrt.S korrigeringar/tillägsuppgifter omfattar även förnamn etc. Även finns det olika verksamhets år än de nämnda i Qrt.S lista.

Sedan finns en del stämplar nämnda med olika namn i Qrt.S lista och upplagan från 2003 (t.ex Sergejev, Matvej (Qrt.S lista nummer 692A) : Sorokin, Matvej (upplagan från 2003).

Qrt.S lista har ändå varit mycket nyttig (speciellt stämplar från Leningrad/St Petersburg framåt) när jag har kunnat tillägga flera namn till min upplaga från 2003.

Nå jag vet inte om någon blev klokare, det som redan tidigare nämnts är att i olika böcker tycks finnas en del olika uppgifter, jag tror själv att Ivanov troligen har de rättaste uppgifterna men jag vet inte om eller vad Postikova har funnit nytt till upplagan från 2003 när jag inte har de andra böckerna att jämföra med.

Må hända om det skulle vara enklast att mötas i Kairo eller Tallinn som var tidigare under diskussion och alla skulle ta med sina böcker och vi kunde jämföra dem där. :-)