Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2011-september-16 » Stämpel på brosch.  

  Tråd Senaste användare Meddelanden Sidor Senaste meddelande
Arkivera tills 2011-juli-18Kaptenen18-7-11  18:48 
Arkivera tills 2011-juli-27gäst27-7-11  18:50 
  ClosedClosed: Nya ämnes-trådar accepteras inte på denna sida        

Författare Meddelande
gäst
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 27 juli 2011 - 18.59:   

http://www.silverbookmarks.com/Hallmarks.aspx

Här är ju stämpeln som annars anges ha använts under den perioden..
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat torsdag den 4 augusti 2011 - 13.51:   

Låt oss reda ut begreppen en smula ...!
Det är inte så enkelt att plocka fram en bild på en stämpel, och säga att, aha!; så här ser den ut för dessa år.
Det är alltid mycket vanskligt att hämta uppgifter från de olika internetsidor som finns i ämnet.
Det går inte att helt lita på något, även om säkert mycket arbete lagts ner på att få fram korrekta uppgifter.
Alla nämnda sidor hämtar sitt material från ett otal olika ställen. Ibland blir det fel.
Ibland är de helt motsägande.
Ingen av dem visar samtliga D-A:s strämplar, utan bara en "lösryckt"- som ett exempekl.
Angivna årtal har man hämtat från någon informationskälla, som inte går att kontrollera.

Här råkar det sig så att de olika sidorna bara visar vars en stämpel, med olika angivna årtal. Då är det lätt att dra slutsatsen att det är endast denna som gäller.
Inget sägs om parallella stämplar.

Självklart är det så att olika silverhalter används parallellt. Att man råkar visa en 830- stämpel för vissa år, och en 925-stämpel för andra år, är en tillfällighet. Det ska enbart tas som exempel på stämpelns utseende (förutom halten).
Någon "övergång" från 830 till 925 finns inte, i den meningen. Smycken är ofta i 925 medan bestick ofta är i 830.

Om vi tar dem i den ordning de länkas till:

"925-1000": Stämpeln med "rättvänt" S efter silverhalten, och den långa liggande "kandelabern".
Anges till cirka 1888-1925.

"Modernsilver": Stämpeln med "rättvänt" S och den korta liggande "kandelabern".
Anges till 1924-1939.
Överensstämmer också helt med frågeställarens.

"Silverbookmarks": Stämpeln med det "snirkliga" S:et liggande, och infogat i "kandelabern".
Inga årtal anges, men det är tämligen säkert en äldre stämpel.
De föremål jag har denna stämpel på är sannolikt från 1800-talet, men jag har inte tillräcklig kunskap för att ge mig in på exakta årtal utan tillgång till David-Andersens egna uppgifter.

Först har man alltså "kandelabern" med den tillagda "hammaren", ihopsatt med S:et. Sedan ändras stilen och S:et "flyttas" till haltsiffrorna. Därefter försvinner "hammaren", och stämpeln förenklas ytterligare.
Slutsatsen är att årtalsuppgifterna kan vara helt korrekta - i de här fallen.
Till cirka 1925 kontra från 1924 är inte alls omöjligt.
Men ... det finns även andra stämplar som använts samtidigt, t.ex. regelrätta namnstämplar.
gäst
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 7 augusti 2011 - 16.07:   

Det förklarar ju en del, men jag är nyfiken på den litteratur som du SStempeln har på att DA använt den stämpeln som finns på broschen. Vill finna mer kunskap om de norska silversmederna, dess stämplar mm..Kanske har du något tips på lite mer udda litteratur.

Sen vill jag bara påpeka att det kanske är lite dumt att skriva att smycken ofta är i 925 och bestick ofta i 830.. Inga av dom norska och danska smyckena jag har är i 925. Dom är i 830 eller 835, italienska äldre ligger på 800..dom nya på 925...
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 8 augusti 2011 - 15.22:   

Jag har i princip inte framfort nagra egna idéer om D-A:s stamplar. Som jag skrev sa har jag "inte tillracklig kunskap for att ge mig in pa exakta artal utan tillgang till David-Andersens egna uppgifter".
Alltsa har jag inte har och nu kunnat kolla i nagon litteratur, som kan antas vara vederhaftig.
Jag har aldrig sett nagon "komplett" lista pa alla stamplar som anvants av D-A. Det borde finnas nagot i en bok, som jag dock inte har sett. Den heter:
"David-Andersen: 100 år i norsk gullsmedkunst: Gullsmedkunst og stilhistorie 1876-1976".

Vad jag har gjort ar:

1) att papeka att de olika internet-sidor som finns (bade de som lankats till, och andra) inte kan tas for den absoluta sanningen.

2) att eftersom det radde delade meningar om vad som ar vad, sa gjorde jag en analys (med hjalp av lankarna) av visade stampelutseenden - och uppgifter darom - samt placerade dem i en tidsfoljd.

3) att papeka att det inte finns nagon "overgang" i faktisk tid mellan de olika halterna, och att de anvants parallellt.

-

Under punkt 2 finner jag genom analysen inte mycket som egentligen ar motsagelsefullt i lankarna. Det ar bara "inkomplett". De olika stamplarna foljer i stort sett utvecklingen under tidsperioderna som anges, utan att fordenskull artalen kan garanteras med hjalp av annat material.
Ett exempel pa motsagande uppgifter finns dock i lanken "925-1000". Jag namnde det inte tidigare, men de har en helt annan stampel angiven som gallande fran 1925. Jag vet inte vem som har mest ratt.
Eftersom jag har sett atskilliga hundratal D-A-foremal, och dess stamplar, sa konstaterar jag att jag inte heller med detta material finner nagot motsagande.
De foremal som har den "snirkliga" stampeln (dar manga inte inser att det ar ett "S" infogat), har alla gett intryck av att vara fran D-A:s aldre tillverkning - inte fran 1900-talet.
Nagra artal for denna stampel namns inte i lanken, utan den anges enbart som "D-A:s stampel". Det kan ge intrycket att den ar den enda forekommande, vilket den ju inte ar.
Ingen lank har med nagon av bokstavs-/namnstamplarna, som ocksa existerar.
Oavsett sa gar det inte att hanvisa till nagon av lankarna, och saga att "sa har ser D-A:s stampel ut".
Naturligtvis skulle man kunna havda att ingen av dessa stamplar ar D-A:s, sa lange man inte bevisar det med hjalp av D-A-material, eller liknande. Att stampeln/symbolen med "kandelabern" (taangen) ar D-A:s rader det i alla fall inget tvivel om. Den forekommer tillsammans med namnet. Att tva olika norska firmor skulle ha anvant nastan exakt samma marke kan nog anses som uteslutet i det har fallet. Dartill ar D-A alltfor stora och valkanda.

Under punkt 3 sa kan jag omformulera det, om sa onskas:
Halten 925 anvands oftare pa t.ex. smycken an pa t.ex. bestick - och halten 830 anvands oftare pa t.ex. bestick an pa t.ex. smycken.
Det ska forstas som att allt kan forekomma, men sannolikheten ar lite storre for det ena an det andra.
Mycket faa av de norska bestick jag sett ar i 925.
Av de norska smyckena ar det en storre andel som ar i 925, jamfort med bestick, t.ex.
Om nagon av oss rakar ha ett antal foremal i en enda kategori, sa bevisar det ganska lite om den totala tillverkningen.
Jag har sett mangder av norska smycken och liknande i 925-silver. Jag tror att de flesta har haller med om att sadana finns.

Vi ska inte blanda in andra lander i diskussionen om vilken halt norska foremal har.
For ovrigt ar knappast 835 nagon normalt forekommande halt i vare sig Norge eller Danmark. Det ar mera troligt tyskt, om halten 835 ar utskriven i siffror.
gäst
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 8 augusti 2011 - 17.25:   

Du borde läsa inlägget innan du börjar vräka ur dig en massa påståenden/rättelser kring något jag inte skrivit, är inte så speciellt proffsigt.

Det enda jag undrade var OM du hade någon litteratur på att DA använt den stämpeln som visas i länken, och det hade du tydligen inte. Så än så länge är den enda källan på att dom använt stämpeln en internet sida..

Sen har jag inte påstått att det inte finns norska smycken i 925, jag påpekade ju bara för att det blev väldigt fel att påstå att dom flesta smyckena är i 925...Vilket är väldigt felaktigt, särskilt i en tråd där det talas om äldre från Norge.
!
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 8 augusti 2011 - 18.46:   

Nu får du stå på dig SStempeln!
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 8 augusti 2011 - 18.52:   

I mitt liv ingaar det att forsoka tolka texter, och att forsoka forutspaa och rakna ut hur andra eventuellt kommer att tolka eller misstolka dessa. Utifran detta forsoker jag framstalla mina inlagg sa att de inte ska kunna tolkas fel.
Trots detta lyckas man inte alltid i sitt uppsaat.

I ovrigt overlater jag at andra att bedoma.

Det ar mycket beklagligt om nagon kanner sig forfordelad.

Betraffande bevis for att D-A anvant dessa symboler i sina stamplar, sa upprepar jag att det finns exempel dar symbolen anvants samtidigt som firmanamnet. Det ar bevis nog for mig. Den noteringen gjorde jag for sa lange sedan att jag inte langre har en aning om var den kan aterfinnas.


No further comments, your honor!
I rest my case!
morr
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 8 augusti 2011 - 19.34:   

gäst
Den länken är inte den enda källan. Egna anteckningar, sparade stämplar från allt från egna bilder, föremål, till auktionskataloger, forum, etc. tillsammans med åratals av samlande och läsande av div litteratur gör en betydligt bredare bas än en ensam länk. Om SStempeln vet att symbolen har använts tillsammans med firmanamnet så kan inte jag anse att det är annat än fakta.
HHhh
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 8 augusti 2011 - 22.10:   

Vad tusan är det fest eller????
gäst
Oregistrerad gäst
Skickat torsdag den 11 augusti 2011 - 16.45:   

hej morr, ja självklart är ju egna sparade bilder, föremål, bilder från auktionskataloger..etc det bästa beviset om det visar symbolen tillsammans med DA stämpeln. Men nu fans det ju inget sånt..
Bara DA stämpeln tillsammans med den andra symbolen, som även fanns med på många sidor och i annan litteratur. Du säger ju att det utgör en betydligt bredare bas än en ensam länk, och det är just det som är problemet. Det finns ju bara i denna ensamma länk, ingen annan stans. Och då tycker i alla fall jag att det är för hastat att säga att det är DA!
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat torsdag den 18 augusti 2011 - 16.21:   

Man kan rimligen inte begära att alla ska tro på vad någon (jag) påstår här - utan att bevis lagts fram. De som läst mina tusentals inlägg under många år har antagligen bildat sig en uppfattning om vad som är sannolikt, rimligt, och trovärdigt. Nytillkomna läsare är av naturliga orsaker mera tveksamma.

Jag vet med hundra procents säkerhet att jag sett den nämnda symbolen ihop med någon av David-Andersens namn- eller bokstavsstämplar. "Ihop med" betyder att det är på ett och samma föremål, vilket bevisar att symbolen är D-A:s, och ingen annans.
För att göra slut på alla tvivel har jag därför ägnat ett antal timmar åt att hitta något, och hittills har jag två tydliga exempel i samlingarna.

Föremål 1)
Sex stycken stämplar i var sin ram:
/ D.A / 830 / S (liggande) / "kandelaber"-symbolen (liggande) / svensk importkontrollstämpel (tre kronor i oval) / S (i sexkant).

Den exakta utformningen skiljer sig en aning mot de tidigare beskrivna/avbildade, i det att S:et är liggande, i en separat stämpel. Detta är dock något som förekommer på flera norska föremål, och är i sig inget märkligt i den tidigare perioden av stämpling inkluderande ett "S".
Det finns, som sagt, många stämplar utöver de som visas i de olika listorna.

Stämpeln "D.A" bör vara slagen vid tillverkningen. Det är inte den svenska utformningen på den. Dessutom är det en svensk importstämpel.
Dock kan noteras att AB David Andersen & Co. hade en filial i Stockholm mellan 1897 och 1947. Därför finns det registrerade svenska tillverkarstämplar med "DA", "D.A c", och "DACo".
Men det finns flera. Jag har ett exempel med "D.A.Co".
Dessutom är många föremål importstämplade (tre kronor i oval) trots att samtliga andra stämplar är de föreskrivna svenska (tillverkare, S:t Erik, årskod, S i sexkant).
Man kan tycka att det som såldes i Sverige, med svenska tillverkarstämplar, borde vara stämplat helt och hållet som svenskt. Så är det alltså inte alltid - precis som för det motsatta förhållandet, som exempelvis beskrivs i fallet "GEWE" (INTE importstämplat, trots utländsk tillverkning).

Föremål 2)
Sex stycken stämplar, alla utan ram, och slagna ovanför varandra:
"Kandelabersymbolen" inkl. "hammaren"
830
DAVID ANDERSEN (fullt utskrivet - ingen tvekan)
1900
Ett artikelnummer
S (lite "krusidulligt").

Återigen dyker ett "S" upp separat. Alltså ett annat exempel på en förmodat tidig stämpling - vilket också bekräftas av årtalet 1900.
Jämför med S:et i de tidigare länkade stämplarna.
Ett inslaget årtal är inte heller alldeles ovanligt den här perioden. Det finns flera exempel på det.
gäst
Oregistrerad gäst
Skickat torsdag den 18 augusti 2011 - 16.36:   

Om du vet med 100% säkerhet att du sett även den andra "kandelabersymbolen" ihop med DA s hade det gott och väl räckt med att du sagt det, det hade ju varit bevis nog på att det va DA som tillverkat föremålet.

Det verkade ju som att det enbart va en länk som "påstod" att det va DA, det va det ja ifrågasatte. Inte dig SStempel