Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2011-september-16 » C.F.Carlman vet någon om historian  

  Tråd Senaste användare Meddelanden Sidor Senaste meddelande
Arkivera tills 2011-september-1Kollade nyss1-9-11  14:41 
Arkivera tills 2011-september-1Qrts1-9-11  19:27 
  ClosedClosed: Nya ämnes-trådar accepteras inte på denna sida        

Författare Meddelande
Mia K.
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 2 september 2011 - 9.53:   

Och här är stämplarna. Om skalan skulle jag nämna att den långa sidan är ca 3,5 mm. Och att det är svårt att fota stämplar.
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 2 september 2011 - 13.38:   

Jag kommer definitivt inte att avkräva någon några ursäkter för vad de tänker, tror eller skriver.
Mia K, liksom alla andra, är i sin fulla rätt att uttrycka sin införskaffade åsikt, och även att låta andra ta del av denna.
Det är tillåtet att visa hur man tänker och resonerar, men man tar alltid risken att "göra bort sig".
Det är intressant att se hur snabbt man kan anamma en tanke, och inte se stilistiska skillnader, t.ex.

Mia K har kanske inte förstått vare sig vad jag avsåg i mitt inlägg, eller anledningen till de olika distinktionerna i sammanhanget.

Jag begär inget annat än att få veta vad det är för något som är så konstigt i mitt förra inlägg!
Så att jag kan förklara det bättre ...

De nu visade stämplarna fanns inte synliga i går.
Mia K hade dittills endast berättat att etuiet är märkt Carlman och att hon äntligen hittat två stämplar: "pyttesmå tre kronor och en P i sexkant".
Eftersom dessa två stämplar tillsammans inte kan vara något annat än svenska platinastämplar, kan andra stämplingsländer uteslutas.
Om diademet därtill ska vara svensktillverkat krävs ytterligare namn-, års-, och ortsstämpel.
Dessa senare krävs dock inte för ett till Sverige importerat föremål, som i övrigt kan vara stämplat på olika sätt, eller inte alls, vid importen. Det är importstämplarna som avgör "äktheten".

Eftersom importstämpeln (mellan 1913 och 1987) inte är tre kronor i trepassform (p.g.a. ramformen kallat "kattfot") utan i stället tre kronor i en oval (som inte är någon kattfot), så utgick jag från att Mia K möjligen kunde ha gjort som 9 av 10 andra ofta gör, och kallar alla "tre kronor"-stämplar för "kattfoten".
För denna misstanke må jag varda förlåten av högre makter.

Min ytterst seriösa, och i mitt tycke synnerligen vänliga och modesta fråga, var därför att först och främst be om en ytterligare kontroll av stämpeln.

Det resterande resonemanget är då följaktligen en hypotes, d.v.s. att antingen har Carlman sålt ett importerat diadem, eller också hör inte etuiet och diademet ihop.

Årsbestämningen är med utgångspunkt från de olika stämplar som existerar, och avgör att ett svenskstämplat platinaföremål med endast de två beskrivna stämplarna måste vara stämplat mellan 1925 och 1974.

Jag kan inte se att jag på något sätt har uttalat mig om själva diademets kvalité, egentliga ursprung, eller liknande - även om MIN tolkning av nu gjorda utlåtanden ger vid handen att någon tycks tro det.

I övrigt åtar jag mig gärna att figurera som "en skam för AP" - men önskar att Mia K först läser igenom mina övriga inlägg på AP. De få (bara drygt 800) som finns bevarade kan sökas genom att leta på sökordet "SStempeln" och välja "Författare" i "Nyckelordssökning" (här till vänster).
Jag är alltid, i alla mina inlägg, ytterst seriös, och bemödar mig om att alltid skriva så att missförstånd inte ska uppstå, och att ingen ska bli "trampad på" - eftersom det tar udden från det väsentliga här - nämligen föremålsdiskussionen.
Jag går aldrig i svaromål på annat än sakfrågor - vilket det ju nu råkade vara, på sitt sätt.
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 2 september 2011 - 13.38:   

Till slut:
Efter att ha fått se stämplarna, så måste konstateras att det verkligen ser ut som "kattfoten", och inte importstämpeln.
Sååå misshandlad kan den inte ha blivit, även om det ibland händer att formen är svår att avläsa.
Man skulle kunna fråga sig om det då är stämplat efter 1987, då den speciella importstämpeln inte längre används.
Mot detta talar, förutom diademets utförande (enligt frågeställaren), även det faktum att det då måste finnas en "950"-stämpel också.
Kvarstår möjligheten att det, trots allt, finns ytterligare stämplar "gömda" någonstans.
Annars kan vi bara konstatera att det är något här som är oförklarat och svårbegripligt.
Ett så speciellt arbete som ett diadem i platina kan väl knappast sakna ursprung?
Mia K.
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 2 september 2011 - 15.56:   

Oj, kära Sstempeln, ni tror väl inte att det var jag som skrev det där???? Finns det moderator på Ap kan hon/han kolla att våra IP-adresser är olika.

Jag är ledsen om ni har blivit sårad av någon tankelös "#%%#&"#&" som använt mitt oregistrerade nick.

Ännu om diademet. Ja-a, jag önskade att jag kunde fråga mera om dets ursprung men tyvärr har jag inte mött ägaren. Därför har jag retat er med det här fallet. Och kan inte visa diademet så gärna som jag skulle vilja göra det. Så det här fallet blev lite öppet för mig. stil- och materialmässigt gammaldags föremål med en aning för moderna stämplar.

Tack för alla deltagare i denna diskussion. Nu lämnar jag er i fred för en stund igen.
Vara vänner
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 2 september 2011 - 16.27:   

Ni ser väl att den dumma Mia K inte har en punkt efter som den första Mia K. har!!!
Mvh
Titti
gäst
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 5 september 2011 - 10.56:   

Varför kan du inte visa hela diademet? Kan du fota stämplarna kan du ju fota hela? Du har inte mött ägaren..men du har tillgång till diademet?
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 5 september 2011 - 12.10:   

Jag har studerat stämpelbilden igen, och jag tycker faktiskt att det verkar finnas en stämpel under tre-kronor-stämpeln - som om denna är slagen på en äldre/tidigare. Kan det möjligen stå "950" där? I så fall skulle det åtminstone motivera en tidsmässig bestämning till "import efter 1987". Men ... jag tycker inte att det är någon riktigt bra teori ...

Visserligen byter etuier och föremål väldigt ofta plats, men ett diadem är ändå ett så pass ovanligt föremål att man nästan borde kunna förutsätta att ett till diademet korrekt avpassat etui är det ursprungliga.

Mia K. har ju sagt att det står: "C.F.Carlman Kungl. hof & ordens-juvelerare Stockholm Regeringsgatan 15". Det har därmed fastslagits att etuiet är från tiden före 1953, då de bytte adress.
Man ska dessutom betänka att stavningen "hof-" (i stället för "hov-") tyder på ett ännu äldre tillkomstår, d.v.s. före stavningsreformen.
Jag tror inte att en så välkänd firma som Carlmans använda gamla etuier till sina objekt. Vi kan nog förutsätta att det handlar om 1800-tal, eller i all synnerhet tiden före 1913, när det gäller etuiet.

Före 1913 användes ju samma tre-kronor-stämpel även för import.
Men "P"-stämpeln, och stämpling av platina, finns inte före 1925 - så det kan inte vara ett importarbete från före 1913 heller.

Nu har jag en helt annan teori.
Eftersom platina inte alls stämplades när det här diademet kan antas ha tillverkats, så kan det helt enkelt vara så att man låtit kontrollera och fått arbetet kontrollstämplat mellan 1925 och 1974 (eller ännu senare, om det verkligen finns en "950"-stämpel också).

Kontrollanten kan naturligtvis inte kontrollera vad eventuella tidigare stämplar eller bristen på dylika betyder. Man kontrollerar bara att arbetet håller vad det skall, och stämplar därefter.
Jag är osäker på om man skulle ha tagit till en import-tre-kronor-stämpel bara för att arbetet inte bär någon svensk tillverkarstämpel (om det nu inte gör det). Kanske skulle man utgå från etuiets svenska ursprung. Jag vet inte, men möjligen kan provningsanstalten svara på hur man kan tänkas ha resonerat.

Om någon undrar ifall det är möjligt att göra så här, så kan jag bara svara att det är en fullt möjlig lösning. Vitsen skulle vara att därefter slippa behöva testa inför en eventuell försäljning. Nu är arbetet en gång för alla "godkänt", vilket envar kan konstatera.
Det går alldeles utmärkt att lämna in t.ex. ett utländskt silverföremål med eller utan tidigare stämplar, och få det kontrollstämplat, för den som så önskar.
Det finns gott om sådant, som redan vid importen enbart stämplas med kontrollstämplarna.
Efter 1987 skiljer man inte på stämplarna för inhemsk och utländsk tillverkning, och det finns heller inget krav på att alla andra stämplar ska finnas med.
Det heter förvisso att ett svenskt föremål ska ha tillverkar-, års, och ortsstämpel, men kommer man med ett helt stämpellöst föremål från en svensk tillverkare måste det väl behandlas på samma sätt som ett dittills ostämplat importarbete.
Man kan ju inte heller kräva att det i efterhand ska stämplas av Carlman, vara för att de råkar finnas kvar i verksamhet.
Jag tror f.ö. inte att det är Carlmans som låtit kontrollstämpla i efterhand, utan i så fall en ägare.
Nå, det är alltså en teori!

Oavsett allt annat, så skulle det hjälpa tidsbestämningen en bit på väg om man kunnat ta reda på hur länge den nuvarande (föregående?) ägaren haft föremålet.
Jag antar att Mia K. nu har diademet, men inte riktigt känner till eller kan prata med den föregående ägaren.
Vi får ha respekt för att det kan finnas en rimlig anledning till att inte visa upp ett så avslöjande (?) föremål.
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 5 september 2011 - 12.11:   

Vad beträffar "det andra", så är jag införstådd med att det är två olika Mia K.
Det är inte alltid så lätt att skilja på t.ex. en punktlös och en som verkligen "har en point".
Om man i meningen "Mia K hade dittills endast berättat ... " sätter en punkt efter "Mia K", så blir det rätt. Jag citerar där "Mia K.".
Alla andra "Mia K" kvarstår som punktlösa i texten.
Det är NÅGON som missuppfattar eller inte fattar vad jag skriver, och därmed förklarar jag en gång till, mera utförligt.
Så långt är det en sakfråga. I övrigt kommenterar jag inte.
.
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 5 september 2011 - 17.38:   

Undras vad punkten tar vägen när den har förbrukats?.
Ugglor
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 5 september 2011 - 18.12:   

Undrar hur det ligger till, TS kan inte visa bild på diademet, men stämplarna går bra, Trotts att du skriver i första inlägget att du har det framför dig? Du skriver att du inte kunnat prata med förre ägare om vart det kommer i från...Är det bara jag som anar ugglor i mossen?

Eller är det så att du Mia kanske jobbar åt ett auktionsföretag och ska sälja det åt en kund som inte kunnat berätta mer om det och det är därför du ej kan visa bild? Annars tycker jag att detta verkar skumt..
Mia K.
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 5 september 2011 - 18.58:   

Hej allesammans. Tack för alla svar. Och ett stort tack till SStempeln som har svarat i mina frågor så omfattande och ändå blivit retad här på AP. Det var inte trevligt.

Inga ugglor i mossan - jag jobbar i en guldsmedsbutik och diademet hör till en av våra kunder (som inte själv hämtade diademet till oss). Därför tyckte jag att det inte skulle ha varit riktigt trevligt att visa någon annans egendom här på nätet.

Jag blev nyfiken av diademets ursprung eftersom det var i ett etui av Carlman som jag inte alls kände till. Och när jag inte först hittade stämplarna tänkte jag fråga till råds: Vem är Carlman och är det möjligt att Carlman tillverkade diadem?

Det är inte mening att sälja diademet, bara kolla att det kan användas och uppdatera värdet till försäkring.
Ugglor
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 5 september 2011 - 19.09:   

Ja men då va det som jag anade, hoppas du inte tog illa upp=)