Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2011-september-16 » Äkta silver eller ...?  

  Tråd Senaste användare Meddelanden Sidor Senaste meddelande
Arkivera tills 2011-september-8SStempeln8-9-11  17:17 
  ClosedClosed: Nya ämnes-trådar accepteras inte på denna sida        

Författare Meddelande
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat torsdag den 8 september 2011 - 17.29:   

Alltså, om alla Cillas medaljer är "för hästavelns främjande" - med kungens bild - i olika varianter - så är det ju inga frågetecken.
Jag tänkte på "medaljer i allmänhet".
Havsörnen
Oregistrerad gäst
Skickat torsdag den 8 september 2011 - 17.35:   

Före 1913 kontrollstämplades varken Kungl. Myntverkets eller privata tillverkares silvermedaljer. Myntverket stämplade på eget initiativ SILVER + årtal fr.o.m. 1915. Fram till 1800-talets slut hade Myntverket i princip monopol på medaljtillverkningen i Sverige, så det finns gott om silvermedaljer som saknat stämplar. Det man bör se upp med i detta sammanhang är att det även förekommer försilvrade bronsmedaljer. Vikt/densitet och "klang" är enklaste sättet att skilja dem åt.
Volcano
Medlem
Användarnamn: Volcano

Meddelande nummer: 156
Registrerat: 9-2009
Skickat torsdag den 8 september 2011 - 19.32:   

Det är ingen medalj. Det är en skådepenning.
Den delas ut efter en hästpremieringdär man visat upp sin häst, så den beskådats, av publik och premieringsnämnd. Den får man när man uppvisar ett sto som som har sådana egenskaper förvärvade så att stoet är lämpligt för avel. De som inte premierades fick ingen.

Premieringssystemet avsåg både arbetshästar (Ardenner, Clydesdale och nordsvensk)som kör-och ridhästar.Men det var länge sedan dessa rutiner tillämpades.

De skådepenningar som fallit under Volcanos ögon i silver är stämplade "SILVER 1935" resp "S&Co St Erik S kattfot O 8" dvs Sporrong & Co Stockholm 1942. Sen har passerat ett antal med Sporrong & CO Z, uppenbarligen inte i silver. Alla med G V siluett och med A.Lindbergs förlaga.

En möjlig förklaring till det senare kan vara att silver utdelades till ston som fick ett högre avelsvärde, medan de i vitmetall delades ut till de hästägare som i sin avel saknade något förvärv som premieringsnämnden värdesatte.

Men, en sådan fråga ska nog en hippolog svara på, och denna katergori har säkert egna hemsidor som avviker från AntikPrats huvudlinje. Antikprats ädelmetallsida tillhör ju mineralriket, medan hippologin tillhör djurriket.
Det hävdar i alla fall, med bestämdhet, Volcano.
Havsörnen
Oregistrerad gäst
Skickat torsdag den 8 september 2011 - 20.31:   

Skådepenning är ett äldre ord för medalj. Stuteriöverstyrelsens pris-/belöningsmedalj "För hästafvelns främjande" (Hyckert II:525:32, Olsén 225) utdelas sedan 1875. Z på Volcanos medalj står för Zink.
Volcano
Medlem
Användarnamn: Volcano

Meddelande nummer: 157
Registrerat: 9-2009
Skickat torsdag den 8 september 2011 - 21.37:   

Svar till Havsörnen:- Just det!! Men en viktig skillnad föreligger, medalj anses oftast vara en utnämning för tjänster som den mänskliga bäraren åstadkommit, Pro Patria, etc etc och bärs med band på kavaj/högtidsklädsel i de sammanhang som medajören anser detta bör höra hemma. Denna sedvänja hör till människoriket, till skillnad från djur-, växt- och mineralriket.

En skådepenning i hippologiska sammanhang måtte anses vara en helt annan sak. Den tillhör möblemanget hos den agrara allmogen. I vitrinskåpet, där det mest står en nysilverskål och en gräddkanna, och ett par ärvda silverskedar, lyser skådepenningarna från hästavel fram som en egenförvärvad prestation i jordbrukshushållningens och landets intresse. Detta är en belöning, att visa upp sitt sto, för att därefter snarast betäckas, och att ha ett evigt bevis på denna goda gärning, i bästa fall i silver.

En skådepenning är inte en medalj att bära till klädsel, det är en plakett för vitrinskåpet.

Att Z efter Sporrong betyder, naturligtvis, en metallangivelse, zink, torde stå självklart.

En fråga återstår, och den hör inte hemma på AntikPrat, utan på hemsidan "Sveriges Regentlängd" - nämligen den att alla skådepenningar fram till Gustaf den VI Adolf hade O II som majestät. Utan att därför kontrollerat den ifrågavarande hemsidan "Svea Majestäster i succesion" vågar Volcano påstå att emellan Oscar II och Gustaf VI Adolf, förekom en svensk kung, han som höll det famösa borggårdstalet 1914, och regerade länge, Det var Gustav den V:e, av Volcano tidigare slarvigt förkortad till G V. Det är denne som förekommer på alla Volcanos skådepenningar, och ingen annan regent.

Det var väl ungefär detta, som Volcano ansåg sig ha att bidraga med.

Vad resten är, är hippologi.
Havsörnen
Oregistrerad gäst
Skickat torsdag den 8 september 2011 - 22.05:   

Jo, visst är det en mycket vanlig vanföreställning att en "medalj" måste vara "bärbar". Så är det emellertid inte. Bärbara medaljer (dekorationer och ordnar etc.) utgör knappast ens en promille av alla medaljer som utkommit efter Pisanellos förstlingsverk 1438. Konstmedaljen är alltså betydligt äldre än belöningsmedaljen. Utomlands förekommer även begreppet "table medals", som likt det ålderdomliga skådepenning och modernare konstmedalj, lämnar en ledtråd till dess syfte. En plakett är för övrigt en fyrkantig medalj och en liten medalj kallas ofta jetong. Kärt barn har många namn. ;o)

http://www.myntkabinettet.se/web/Medaljkonsten.aspx

http://www.myntkabinettet.se/web/Medaljer.aspx

http://www.mynthandeln.com/medaljer/index.htm
Volcano
Medlem
Användarnamn: Volcano

Meddelande nummer: 158
Registrerat: 9-2009
Skickat torsdag den 8 september 2011 - 22.41:   

Volcano viker ner sig inför Havsörnens encyklopediska vetande om medaljer. Det Volcano sökt belysa är ifrågavarande silverföremåls sammanhang och kontext, den hippologiska avelns. Och, det tror jag AntikPrats ursinnigt intresserade krets håller med mig om, är föremålets goda skäl, uppdykande i svensk lantmannaväsende och med kunglig sanktion. Sen är det en annan historia om svensk statlig beskällarverksamhet(= utstationering av goda hingstar att befrukta de nypremierade), om halvblodsaveln skulle favorisera holsteinare framför trakener etc för det svenska kavalleri-, husar- och dragonregementena etc skulle vara fallet. Premieringarna ägde rum ändå, och avelspengen utdelades till förnäma stons ägare.


I dessa frågor hänvisar Volcano stadigt, och ständigt, till andra hemsidor än Antikprat, till Flyinges och Strömsholms gendatabanker över goda hästegenskaper etc etc.

Den nu enda olösta frågan är huruvida det är Gurra V som är på bilden, vilket Volcano framhärdar i att påstå, och inte någon O II eller någon annan, senarekommande, majestät.
Havsörnen
Oregistrerad gäst
Skickat torsdag den 8 september 2011 - 23.41:   

För den som vill vara fin på logdansen finns naturligtvis möjlighet att på egen hand "förädla" sin prismedalj så att den kan visas upp även utanför vitrinskåpet. ;o)

Text
Havsörnen
Oregistrerad gäst
Skickat torsdag den 8 september 2011 - 23.47:   

För den som är intresserad av silver och hästar finns det gott om trevliga silvermedaljer att välja bland. Hästafvelns främjande är överlägset vanligast, men det finns som sagt mycket annat.

Text

Text

Text
Havsörnen
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 9 september 2011 - 0.30:   

Inga protester? OK, här kommer tre till då ...

Text
Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen

Text
Smålands- Östergötlands Fältridtklubb

Text
Dansk Concours Hippique (Hästshow)