Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2012-januari-15 » Stämpel på gaffel  

Författare Meddelande
Aadrian
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 21 november 2011 - 0.24:   

Någon kunnig som kan tyda?
mvhbwh
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 21 november 2011 - 0.43:   

Engelska pseudo silverstämplar från förra sekelskiftet, ungefär. Ev. finns det någon här som har noterat tillverkarstämplarna - de finns normalt inte i något verk som jag känner till! :-)
mvhbwh
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 21 november 2011 - 0.45:   

Varför får man inte kalla dem "Jag önskar jag vore silver stämplar" på engelska - det brukar jag alltid göra! :-O
Kha
Medlem
Användarnamn: Kha

Meddelande nummer: 400
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 21 november 2011 - 7.10:   

Sannolikt firman Robert & Belk som verkade i Sheffield från 1864 och fram till ca 1920.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 1814
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 21 november 2011 - 7.17:   

du kan ikke skrive engelsk her på siden. Jeg har prøvet at kopiere engelsk tekst fra ebay, men når jeg gør det så kan jeg ikke poste.
Så du må skrive på andre sprog.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1541
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 21 november 2011 - 7.29:   

Hur så pseudo silverstämpar? Pseudo silverstämplar är filurstämplar på äkta silverföremål som utgör sig att vara av annat ursprung. De är inte direkt falska men nästa sådana.
Detta föremål har ingenting med silver att göra utan bär en typisk äkta engelsk stämpel på ett elektrolytiskt försilvrat föremål som även lite galet i Sverige brukar kallas för "nysilver". Basmetallen kan vara nästan vadsomhelst, nysilver, mässing, britannia, alpacka, koppar, mm. Man klart läsa EP på den nästsista stämpeln th. dvs. ElectroPlated.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 1678
Registrerat: 9-2009
Skickat måndag den 21 november 2011 - 11.27:   

Säkert var Samuel Roberts (med s) inblandad, en av de större tillverkarna i Sheffield, men han arbetade med flera andra personer förutom Charles Belk, bl.a. Briggs där de använde en snarlik stämpel R&B. Jag skulle sagt Roberts & Briggs, men när jag läste vad Kha skrev, insåg jag att det lika gärna kunde vara Belk som var partnern.
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 29 november 2011 - 15.03:   

Jag jämför de båda parallell-trådarna ("Stämpel på bestick" och "Stämpel på gaffel").
För mig förefaller det finnas en koppling mellan de båda besticken.
Kan Aadrian berätta mera? Vänligen läs i den andra tråden!

Stämplarna på gaffeln här ovan är sannolikt från firman Roberts & Belk, så som Kha antar. Jag tror dock att man kan snäva in perioden en del.

Les´ tänkta förslag, Roberts & Briggs, är inte alldeles otänkbart, men de hade en väldigt kort verksamhetsperiod, 1859-1863.
(För övrigt så hette firman dessförinnan Roberts & Slater.)
Det är i alla fall samma firma, som fortsätter från 1864 under namnet Roberts & Belk. Båda kombinationerna blir "R&B".

Jag har information som anger ett antal olika stämplar och åren för dessa:
1859-1863 = "R&B" (i en stämpel);
1864-1867 = som ovan, eller alternativt "R & B" (i tre separata stämplar);
1867-1879 = "SR över CB" (herrarnas resp. initialer);
1879-1892 = "CB över EP" (för att Roberts pensionerades, och en ny partner tillkom 1879);
1892-1920 (c:a) = "R&B" (i en stämpel, återigen).

Jag har inget att sätta emot detta.
Bytet 1867 finns antagligen bekräftat någonstans, fast det är fortfarande samma två herrar.
Det är rimligt med stämpelbytet 1879. Varför skulle man stämpla med ett "gammalt" namn.
Anledningen till att de påstås ha återgått till "R&B" på slutet kan vara att firman faktiskt hela tiden hette "Roberts & Belk", och dessutom blev aktiebolag (Ltd.) 1901.
De kunde ju i så fall ha använt "R&B" även mellan 1867 och 1892, men det finns det uppenbarligen inga belägg för nu.

Hur som helst, om inte nya stämplingsnormer framkommer, skulle Aadrians gaffel vara gjord före 1867.
Modellen kan hjälpa i tidsbestämningen.
Denna kombination av stämplar är något mindre sannolik efter 1895, oavsett ett tänkbart "R&B" då eller inte.
Det ensamma "B":et kan vara en sådan kvalitetsbeteckning, som vi diskuterat i en annan tråd idag.
"S":et står troligtvis för Sheffield.

Sedan var det det där med "fjädrarna" och "15" ...
R&B har senare, troligen från 1895, använt ett varumärke i form av en oljelampa, "typ Aladdins". Att försöka härleda denna till "fjäder"-stämpeln är antagligen krystat. Jag har svårt att se någon likhet.

För att ingen tveksamhet ska uppstå kan jag nämna att det finns ett antal andra Sheffield-firmor med namn på "Roberts ..." Ingen dock med "B" i andra namnet.
Roberts & Hall blev 1858 Roberts & Co, som 1872/73 blev Roberts & Timms. Denne (William) Roberts fortsatte ensam 1889, och blev 1894 Roberts & Manico.
Dessa var alltså parallella till Roberts & Belk, och inte samma företag.
Sedan finns det några till ... men jag hittar ingen som direkt passar in på "RJS".
Aadrian
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 4 januari 2012 - 1.59:   

Tack för alla svar.
Klumpigt av mig att inte lägga upp ordentliga bilder som hade underlättat. Hoppas dessa kan hjälpa
Denna gaffel skiljer sig från de andra besticken när det gäller stämplingen. De övriga ser ut så här
brh
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 4 januari 2012 - 10.34:   

Det gående lejonet vet jag mig inte ha sett tidigare på ett plateföremål.
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat lördag den 7 januari 2012 - 11.39:   

Det är lite svårt att hålla koll på de olika trådarna i detta ärende. Jag sammanför nu allt till denna enda tråd.

Det verkar uppenbart att hela bestickuppsättningen hört ihop ganska länge - kanske alltid. I varje fall är allt likartat. Modellen har förekommit under mycket lång tid, men någon gång på 1800-talet bör just dessa ha tillkommit.

Fortfarande undrar jag över varför allt är stämplat med likadana "15", om de inte finns någon koppling mellan de båda tillverkarna i övrigt. "15" kan väl knappast vara något som ägaren har satt dit.
Möjligheten att någon skulle ha stämplat en siffra för sitt totala antal bestick, kan man säkert utesluta. Sådant förekommer t.ex. på servetter (broderat eller skrivet) men jag har aldrig hört talas om det på bestick. Dessutom är det en alldeles för udda siffra.
Att talet skulle ha att göra med "kvalitén" (på försilvringen) är kanske möjligt, men det passar inte heller där in på något vanligt engelskt system. Andra ländet har sådana siffror, men i regel inte England (eller för den delen U.S.A.).

Den ena uppsättningens ursprung är klarlagd (Roberts & Belk). Den andra är knepigare.
Som jag skrivit tidigare, så är alla stämpelenheterna tidigare kända, var för sig, och i vissa kombinationer. Även "djuret".
Det udda är att dessa stämplar sällan brukar åtföljas av något som kan knyta dem till en viss firma. Här finns det bokstäver. Jag letar, men har inte funnit ännu vem det kan vara.
Egentligen ville jag först invänta Aadrians kompletterande svar, som nu inkommit.
Det finns ju en eventuell möjlighet att det är en koppling mellan dessa båda tillverkare. Oklart vilken. Sannolikheten har i alla fall ökat med den nya informationen.

Vi måste tänka på att det finns mängder av hittills outredda/okända stämplar på dylikt. Ibland finner man en viss stämpel, attribuerad till en viss tillverkare - men inte ens det går alltid att lita på. Jag hittar ofta helt motsägande uppgifter också.
För att vara säker behöver man tillgång till gamla uppgifter, som går att knyta till de olika tillverkarna. Sådana är det ont om.

Dessutom får man en känsla av att många av dem som stämplade med enbart dessa "påhittade" stämplar inte ens ville bli förknippade med tillverkningen. Just därför är "R.J.S." så udda ...
Aadrian
Oregistrerad gäst
Skickat lördag den 7 januari 2012 - 19.09:   

Får börja med att be om ursäkt för jag rört ihop detta något med nya trådar...
De stämpelenheter som är kända var för sig skulle man kunna få en redovisning på dem då man är helt ny på detta...
Tack för all hjälpen!
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 8 januari 2012 - 0.34:   

Du är ursäktad!

Det finns dock ingen redovisning!
Det är inte så att någon av stämplarna förekommer i ensamt majestät, och därmed betyder något begripligt.
Vad som gäller är att de här "I w ish it was silver"-stämplarna dyker upp i olika konstellationer. Det finns många fler är de visade. Ibland kombineras de med varandra. Ibland är de slagna tillsammans med mera begripliga stämplar.

Man kan alltså inte säga att en viss stämpel betyder något visst. Inte heller att den syftar på en viss firma. Vissa firmor kan påvisas ha använt en eller flera av dessa symboler, ihop med andra stämplar. För det mesta är de svåra att knyta till någon alls, av tidigare nämnda skäl.

Vad jag försöker göra, är att knyta samman en stämpelrad med en firma. Kanske genom att finna någon av dem i ett företags alster. Det skulle vara trevligt att hitta en "R J S", som kan ha stämplat så.