Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2012-februari-12 » Olf Pehr Hallbergs stämpel  

Författare Meddelande
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1625
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 24 januari 2012 - 17.03:   

Gula Boken berättar på sidan 506 att Olof Pehr Hallberg stämplade bl.a. O·P·H· (centrerade punkter). Här är nu en stämpel med vanliga punketr O.P.H.. Stämpeln kan beskådas i sin helhet här: http://www.apollo.fi/sumuCMS/?sivu=hk&&koko_kategoria=1&hk=A104&kategoria=2&pvm=07.02.2012&offset=60 , Lot 520.

OPH
Är det en ny okänd stämpel eller?
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 1790
Registrerat: 9-2009
Skickat tisdag den 24 januari 2012 - 23.47:   

Tittar man tillbaka i Upmark 1925 års utgåva finner man ytterligare en Hallberg-stämpel OH som inte redovisas i Gula Boken. En stämpel behöver inte vara okänd för att den inte redovisats. Hur författarna tänkt vet jag inte, men kanske man tyckte det var irrelevant att redovisa två snarlika OPH-stämplar. Vi som är noga med detaljer tycker nog att den skulle varit med. Eftersom den inte finns redovisad, kan man på sätt och vis hävda att den är okänd. Till nu!
SStempeln
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 25 januari 2012 - 17.03:   

De stämplar som finns i den första upplagan (och förstås även i nytrycket 1943) är, för den då benämnde "O. Pehr Hallberg" i Norrköping:
OH;
O.P.H (med punkten centrerad mellan O och P, liksom efter H, men inte lika centrerat mellan P och H);
HALLBERG (utan förnamn).
För dessa anges exempel (i både text och stämpelbild) för åren 1833 (C4), 1846 (Q4) och 1847 (R4), respektive.
1833 års exempel avser en bägare, då i Bukowskis konsthandel, Stockholm.

I senaste utgåvan ("gula boken") har man tagit bort den första stämpeln (OH). Även själva exemplet från 1833 (C4) är borta. Nu vet man att "O" står för Olof.

Eftersom "gula boken" (i "huvuddelen") är en ren kopia av 1963 års upplaga, så måste denna "OH" vara borttagen redan den gången.
Den rimligaste anledningen till ett borttagande är att man inte längre attribuerade stämpeln till just Hallberg.

Den som har den äldre och den nyare boken (t.ex. Les) bör slå upp stämpel nr 4722-4724 resp. 6112-6114. Det är samma stämplar!
Fast nu hör de hemma hos Olof Hagrelius i Mariefred, vars stadsstämpel kan vara väldigt lik Norrköpings, även om de egentligen inte är tänkta att avbilda samma sak.
Notera också att "bägare 1833" också finns med, utan att stoltsera med angiven ägare.

Således, eftersom det inte tycks finnas någon annan lämplig kandidat till bokstäverna "OPH" och med liknande stadsstämpel, så får man anta att den av Qrts förevisade stämpeln nog är en ny variant av Hallbergs i Norrköping stämpel.
Intressant är det att det tycks vara samma år (Q4) som den andra OPH-stämpeln visas. Stämpelbyte mitt i året?
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1626
Registrerat: 8-2009
Skickat onsdag den 25 januari 2012 - 17.41:   

Intressant, här ser man hur saker och ting förändras.
Så vi så, se även #4418-4419 på s. 548 i Upmark från 1925. Där är OH redan upptagen som Olof Hagrelius stämpel. Dessutom är stadstämpel #4722 i Upmark något av en hybrid och det är ganska lätt att missupfatta denna att vara en Norrköpingsstämpel. Jämför även #6112 med #6104, likheten är uppenbar.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 1793
Registrerat: 9-2009
Skickat onsdag den 25 januari 2012 - 23.29:   

Det är riktigt att OH-stämpeln inte fanns med under Hallberg i 1963 års upplaga.
Det måste emellertid ha varit svårt att utifrån den stadsstämpeln bestämma om det var Mariefred eller Norrköping. Jag skulle nog ha sagt Norrköping, men författarna har väl använt bakgrundsmaterial vi inte känner till.
Man vill ju gärna tro att senare källor är de mest tillförlitliga och något skall man ju tro!
Vi får väl anse att den alltid observante Qrts har noterat en tidigare okänd stämpel av Hallberg.