Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2012-juli-15 » Sked Fregatten Childaun  

Författare Meddelande
sporfen
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 10 juni 2012 - 10.46:   

Hejsan. 215 mm och 50 gram sked. Många för svåra stämplar för mig.
sporfen
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 10 juni 2012 - 10.47:   

sporfen
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 10 juni 2012 - 10.48:   

Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2144
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 10 juni 2012 - 10.53:   

hvad står der på ske? skriv venligst teksten af.
sporfen
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 10 juni 2012 - 10.57:   

Verkar vara något som ristats dit av besättningen på fartyget.
Kha
Medlem
Användarnamn: Kha

Meddelande nummer: 547
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 10 juni 2012 - 11.37:   

Stämplarna är lätta att tyda.
Längst till vänster har vi Karlskronas stadsstämpel.
Därefter kommer kontrollstämpeln, "kattfoten" med sina tre kronor.
Guldsmedsmästaren Diedrich Schwart har sen satt dit sin namnstämpel och därefter slagit ett N och en liten 2:a vilket han då gjorde 1795.
Allt detta är sedan kontrollerats av åldermannen i Karlskrona Guldsmedsämbete, Friedrich Silber som stämplat dit en månskära. Kanske ett av hans första jobb i ämbetet då han tillträdde den 12/1 1795.
Texten "Fregatten Childuin" får nog någon mer marinhistoriskt kunnig kommentera ytterligare. Enda fartyg med detta namn som jag känner till är den ryska fregatten Kilduin som i kriget 1789-90 erövrades av svenskarna efter en drabbning på Nordsjön.
"...De våra kommo lyckligt undan fiendens
förföljelse, och inbragte till Marstrand sin pris, fregatten Kilduin, byggd för 22 kanoner, fast nu icke fullt bestyckad, emedan den såsom lastdragare skulle tillföra Archangelska eskadern krigsförnödenheter. Detta rika
byte bestod af 22 ankare, 128 kanoner, 16,000 kulor och 500 gevär, utom mörsare, sablar samt fyrverks- och remtygspersedlar. Detta förråd tjente sedermera ansenligt till Götheborgs försvarsverk, hvars förnödenheter sjelfva fienden, genom Guds försyn skulle tillföra."
(Källa: MÄRKVÄRDIGHETER RÖRANDE SVERIGES FÖRHÅLLANDEN 1788-1794. AF J. C. BARFOD. UTGIFNA EFTER FÖRFATTARENS HANDSKRIFT. TRYCKT HOS L. J. HJÄRTA, 1846)

Jag är inte säker, men kan det vara en "prissked" som utdelats till någon som bemärkt sig, eller deltagit vid erövringen av Fregaten Childuin (Kilduin)? Initialerna ser ut att ha tillkommit senare då dessa graverats över N i Chiduin. Kopplingen till Karlskrona som örlogsstad finns ju också.
sporfen
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 10 juni 2012 - 12.14:   

Tack kha.
Du funnit fler källor än jag letat mig till.
Nog är samma fartyg men med olika stavning Childuin och Kilduin. Jag skrev Childaun i rubriken..fel av mig.
Kan vara "prissked" som du nämner av lekmannagravyren att dömma. De andra sirligare bokstäverna SPA HMS är det Hans Majestäts Skepp? SPA vet jag inte. SPA brukar förknippas med Belgien. SPA-rallyt t.ex. Månskäran har jag funderat över. Du gav svare. Tack.
Fann min sked i SecondHand butik. Fynd så att säga.
Kha
Medlem
Användarnamn: Kha

Meddelande nummer: 548
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 10 juni 2012 - 12.38:   

Jag har hunnit läsa på lite mer. Fartyget byggdes i Archangelsk i Ryssland 1788. Bar 32 kanoner. Erövrades samma år av svenskarna och ingick i svenska flottan fram till 1798. Trolig hemmahamn var Göteborg. Stavningen kan vi nog bortse ifrån Ch och K användes omväxlande under denna tid. Det finns enbart en fregatt Kilduin.
Då skeden är tillverkad 1795 har den nog inget med erövringen 1788 att göra. Övriga initialer på skeden har säkert inte med flottan att göra. De på baksidan är de äldsta och är troligen ditsatta vid brölloppet mellan JLS och SHD. Detta är helt enkelt förkortningar av namn ex: Johan LarsSon och Sara HansDotter. Likaså är initilaerna SPA och JMS, på skedens framsida namninitialer. Dessa är senare och har nog tillkommit under 1800-talet.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2145
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 10 juni 2012 - 14.39:   

http://slakt.tjoho.nu/textmapp/JohapetterTernstedt%20d%20a.htm

Der er tilsyneladende stadig skibe ved navn Kilduin.
Hvorfor man nævner fregatten på en ske efterfølgende ? Jeg ville hellere sætte den ske i officersmessen på skibet. (end en priseløn) Priseløn blev taget aflasten eller givet i kontanter efter salg af lasten. Man gik vel ikke ud og købte skeer og lignende.
Men en svensk ske på et russisk skib?
Mæske ske er købt af en svensker - som derved mindedes egen indsats?
Kha
Medlem
Användarnamn: Kha

Meddelande nummer: 549
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 10 juni 2012 - 14.59:   

Skeppet var inte i rysk ägo. Det var svenskt. Som jag skrev så erövrades det redan 1788 och jag har redan förkastat tanken om "prislön" då skeden bevisligen är tillverkad 1795. Som du säger, officersmässen, eller kanske tillhörande en officer som tjänstgjorde på fartyget.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2146
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 10 juni 2012 - 16.19:   

Ja det må være fordi skibet herefter er svensk. Men sejlede det videre under det russiske navn? Så godt har jeg ikke læst googlerne.
Jeg så godt at du forkastede prise teorien. Jeg støttede bare din vurdering.
Jeg tror ikke at det er en personlig officerske. Han vile sætte navn på - her er skibets navn.
Kn Ör
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 11 juni 2012 - 3.34:   

Fartyget hetta Kilduin så länge det var i svensk
tjänst, som tidigare nämnts, till 1798.

Det finns inget entydigt bruk i när det gäller
erövrade fartyg. Ibland fick de behålla sina
originalnamn, ibland döptes de om.

Skeden är ett klockrent fynd - varken mer eller
mindre.

Jag har sett åtminstone en liknande sked
tidigare. Den var Graverad: "Briggen Vänta
litet", samt en del initialer av olika slag,
precis som skeden ovan. Den senast gravyren var:
Fredrika v 'Någonting', och ett datum 1901.
Skeden var tillverkad i Sthlm i början av
1800-talet.

Ägaren - en antikhandlare - hade stört sig på
dessa gravyrer, och fattade inte innebörden av
"Briggen Vänta litet" etc, utan hade lämnat in
skeden hos en silversmed för att få alla gravyrer
etc borttagna - vilket silversmeden verkställde
utan att darra på manschetten. Därmed gick en
mycket viktig historisk klenod förlorad.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2002
Registrerat: 9-2009
Skickat måndag den 11 juni 2012 - 12.40:   

Ett riktigt diskussionsobjekt som sporfen visar upp här. Tankarna går i många riktningar; varför namnet Kilduin?
Fregatten var byggd i Archangelsk, men döptes efter en ö i Barents hav strax utanför en annan stor hamnstad, Murmansk. Ön ligger ca 120 km från Norska gränsen och sägs numera vara en avsjälpningsplats för uttjänta radioaktiva reaktorer från sovjetiska ubåtar.
Namnet Kilduin, med olika varianter, är transkriberingar från ryskan till olika språk. Ön heter på ryska Kildin, Kildin, och det hette fartyget under den ryska tiden.
Kartan visa var ön ligger i förhållande till Murmansk.

Kildinön
sporfen
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 11 juni 2012 - 17.14:   

Blir mycket imponerad över Edra kunskaper.

Diskussion, faktaböcker och funderingar omvartannat. Sådant berikar.

Att skeden vandrar, från att ha varit "Skeppssked", till bröllop och annan personlig märkning är historiskt värdefull.
Att som, kn Ör skriver, avlägsna äldre gravyr är synnerligen korttänkt.

Är mycket tacksam för Edra inlägg och ska samla dem i faktablad som ska följa skeden i framtiden.