Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2012-juli-15 » Silverstämplar i klockboett Visby?  

  Tråd Senaste användare Meddelanden Sidor Senaste meddelande
Arkivera tills 2012-juni-17Urho17-6-12  14:14 
  ClosedClosed: Nya ämnes-trådar accepteras inte på denna sida        

Författare Meddelande
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2013
Registrerat: 9-2009
Skickat söndag den 17 juni 2012 - 16.46:   

Det finns varken en liknande ortsstämpel eller mästare i Finland som passar och E6 skulle för den sakens skull motsvara året 1934. Helt fel tid.
Nu tror jag inte att vågorna på bokstaven W är avsiktliga, utan snarare spår efter gravörstickeln. Vänder man bokstaven får man ett m, men det blir också en nitlott.
Stämpeln E6 verkar att vara mer distinkt, skarp, och kan ha slagits vid en annan tid.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2157
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 17 juni 2012 - 17.04:   

hvorfor skulle uret ikke være fra 1883?

Og hvorfor skulle man slå stempler af 2 omgange?
Lll
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 17 juni 2012 - 18.35:   

Urbild är toppen har jag märkt. Har uret någon form av gång?

brh
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 18 juni 2012 - 10.14:   

Jag skall tänka på denna boetten nästa gång jag har svårighet att bedöma en rysk silverstämpel. Så kanske jag inte behöver att ta extra blodtryckstabletter. Och slipper mörka tankar om förfalskning.
SStempel n
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 18 juni 2012 - 14.59:   

Jag säger som Les - att "allt är möjligt".
Samtidigt säger jag som Hose - att "varför skulle inte 1883 kunna stämma?"
Om boetter har jag inte tillräcklig kunskap för att uttala mig med någon säkerhet - men beträffande stämplingen har jag ändå en åsikt:

Jag tror att vi för 1883 kan bortse från bönhasar, med en såpass "korrekt" stämpling. Här finns ju både stad, år, och mästare.
Jag tror också att vi kan bortse från möjligheten att boetten skulle vara enbart årsstämplad vid en import, långt efter tillkomsten. Det är inte sannolikt.
I så fall kan vi väl lika gärna tänka oss att alla stämplarna är slagna samtidigt, i en tidigare helt ostämplad boett?

Vi vet ju att när det gäller silverboetter så förekommer det en del med ofullständig stämpling, från olika ställen. Ibland med, ibland utan, myndigheternas godkännande.
Det är också helt klart att det förekommer en del svenskt silver, som saknar "kattfoten". Anledningen kan man bara spekulera i. Jag har enstaka sådana exempel, som dock är kontrollerade, och verkligen bestående av silver. Att silverhalten är för låg kan också vara en möjlighet.

Det finns förstås en hel del mästare, vars stämplar (eller vars samtliga stämplar) vi ännu inte känner till - men framemot 1883 är det inte många mästare som helt saknar stämpelexempel.
Att vi här skulle ha att göra med en helt "ny" silversmed förefaller osannolikt.

Ibland hamnar någon stämpel uppochner, men den som har någorlunda koll slår antingen alla stämplar på rad, eller, som här, i en cirkel. Rimligen bör alla vara vända så att de läses inifrån och ut, d.v.s. mästarstämpeln blir "WA".

Jag tror inte att "punkten" är någon medveten punkt, lika lite som "vågorna" i "W".
Familjen Ahnström använde ett flertal stämplar, eftersom både fadern, faderns änka, sonen och sonens änka, i tur och ordning stod för verksamheten.
En av de redan kända "AW" redovisas, som jag tycker, ganska likt den här. Avbildningen är så ytterst liten att eventuella punkter av nu visad storlek knappast skulle synas.
Om ytterligare variant(er) dyker upp är dock inget att förvånas över.
Att årsstämpeln är tydligare är väl inte heller så konstigt. Den användes ju endast ett år, medan de andra stämplarna användes en längre tid, och blev mera slitna.

Stadsstämpeln då? Jag kan inte se annat än att W:ets utformning passar mycket bra, med tanke på visst slitage. Särskilt om man tittar på just Ahnströms exempel. Det är bara ramen det är "fel på".
Nu har vi kanske inget annat exempel på att just Växjö begåvats med en (felaktig) fyrkant, men det finns flera andra exempel.
På rak arm minns jag exempelvis Linköping. Allra vanligast med felaktig ram torde Göteborgs krönta G vara. Där har bl.a. C.G.Hallberg stämplat med ett felaktigt krönt G i rektangel, i stället för den föreskrivna cirkeln.
Jag har flera exempel.

Så ... sammantaget talar alltsammans ändå för att denna boett är stämplad (men alltså möjligen inte tillverkad) av Carl Wilhelm Ahnström i Växjö år 1883.
Urled
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 18 juni 2012 - 16.38:   

Mycket gafflande om någon sketen stämpel. Hur skulle det vara om man fick reda på vilken gång uret har?
Så kunde man få en uppfattning om hur gammalt uret är.
Urho
Medlem
Användarnamn: Urho

Meddelande nummer: 13
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 18 juni 2012 - 20.11:   

Tack för utförliga resonemang!

Urled, en sketen stämpel kan vara lika intressant som en sketen gång:
Klockan har en mycket ovanlig variant av Debaufres gång,med radiellt ställda stift på gånghjulet. Varianter på denna gång var "vanligast" kring sekelskiftet 17-1800. Denna tid stämmer också bra med boettens stil: utanpåliggande charner, tillplattad bygelhals Verket är i utförandet mycket enkelt.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2159
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 19 juni 2012 - 6.21:   

jeg ved ikke noget om ur. Men eftersom du er ekspert herpå og siger at uret er ældre. Løsning er vel at et gammelt ur har fået en ny æske.

Ur er sammensat af 2 dele, ur-kassen og ur-værk
Urho
Medlem
Användarnamn: Urho

Meddelande nummer: 14
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 19 juni 2012 - 8.09:   

Hose,

Ja det kan man alltid misstänka och är också mycket vanligt. Det är bara det att boetten i sig ser äldre ut än 1883. Men eftersom den troligen är provinsiell, så kan det gott förklara saken .
SStempel n
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 19 juni 2012 - 13.40:   

Ni förstod säkert, men det ska ändå noteras att jag skrev fel:
"En av de redan kända "AW" redovisas ..." ska självklart vara "WA" - inte "AW".

Vid närmare eftertanke så är det säkert också möjligt att "vågorna" i Wäxjö-W:et kommer sig av att stämpeln är slagen ovanpå en annan, tidigare stämpel. Kanske en ursprunglig tillverkarstämpel?
Som Les säger, så ser inte "vågorna" ut att vara avsiktliga. Om man slår en stämpel ovanpå en annan, så kan det bli ett svårtytt "mönster".
Däremot vidhåller jag att just de tre nu synliga stämplarna med största sannolikhet tillkommit samtidigt. Lämpligen då 1883, p.g.a. årsstämpeln "E6".

För övrigt menade även jag, att man kan tänka sig möjligheten att klockans ursprungliga boett skadats/förstörts, och att Ahnström fick i uppdrag att ordna en ny.
Alternativen var då att antingen:
1) Tillverka en ny, i en äldre stil?
2) Ta en gammal, befintlig - eventuellt med en ensam gammal stämpel i - och stämpla den som om den vore ny.
Så långt torde det på intet sätt vara olagligt. Även fullmaktsstämplingen var ju denna tid i full sving.
Däremot blev det av någon anledning ingen kontrollstämpling.
Alldeles oavsett vem som faktiskt har tillverkat boetten, så tycks den ju inte stämma i tid med urverket.