Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2012-augusti-31 » Hjälp med dosa  

Författare Meddelande
Lennart K
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 22 augusti 2012 - 12.21:   

Är det någon som utifrån bilderna kan säga något om min ärvda dosa? Vore spännande att få reda på var den är tillverkad och hur gammal den kan vara. Den går att öppna på två ställen och har en invändig förgyllning. Bifogar även bilder av stämplarna.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2048
Registrerat: 9-2009
Skickat onsdag den 22 augusti 2012 - 12.49:   

En mycket vacker 1700-tals luktdosa du visar. Den är är norsk, närmare bestämd stämplad i Bergen 1788. Av stämpeln MP kan man utläsa att årtalet måste vara 1788, därför att Mathias Pettersen (MP), bara var verksam som Wardein (kontrollant) en del av det året.
Sedan finns det en mästarstämpel och en månadsstämpel som är svårläst på din bild. Kan du försöka att ta en beskuren bild av bara stämplarna, speciellt den undre vänstra mästarstämpeln? då kan vi kanske få den sista pusselbiten å plats.
SStempel n
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 22 augusti 2012 - 12.55:   

Om man vrider stämpelbilden ett kvarts varv åt vänster, så framträder tre stämplar tydligt - nämligen de översta:
Stadsstämpel för Bergen / Årsstämpel 88 för 1788 / Guardeinstämpel (kontrollmästare) MP för Mathias Pettersen (1788 samt 1790-1812).

Återstår alltså det som bör vara mästarstämpel och månadsstämpel, men dels kan jag inte riktigt se vad det står, och dels har jag ingen tillgänglig lista för mästarstämplar.
Snart nog dyker svaret upp från t.ex. Les eller någon annan med listor.
SStempel n
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 22 augusti 2012 - 12.56:   

Jaså ... Les vara så nära, att vi skrev samtidigt ..... :-O
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2049
Registrerat: 9-2009
Skickat onsdag den 22 augusti 2012 - 13.32:   

Så trevligt att du dök upp i sommartorkan på AP :-)
Jag har vridit och vänt på mästarstämpeln för att genom ramform och staplar försöka sammanlikna den med kända stämplar, men utan resultat så långt. Vi får avvakta Lennart K:s lite bättre detaljbilder.
Det finns några kända samtida tillverkare av luktevannshus, men stämpeln verkar inte att matcha deras. Det kan vara en variant, alla stämplar är inte kända.
Lennart K
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 28 augusti 2012 - 22.25:   

Tackar så hjärtligt för era svar! Spännande att få veta vad man har. Här kommer ytterligare några bilder som jag hoppas kan vara till hjälp.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2061
Registrerat: 9-2009
Skickat torsdag den 30 augusti 2012 - 16.27:   

Jag har vänt och vridit på stämpeln och jämfört med kända mästarstämplar ett flertal gånger utan att finna någon ens i närheten av förebilden. Det är känt att mästarna använde olika stämplar och det kan vara en sådan icke redovisad. Det är mindre troligt att det är en okänd bergenmästare. Kanske kan det vara en "utombys" som fått kontrollerat i Bergen!
Ett snarlikt luktevannshus har tillverkats av Andreas Blytt 1799, men han var verksam 1791-1825. Blytt var ett känt namn, en hel släkt var guldsmeder och Andreas var under lärotiden hos sin farbror Michael Hansen Blytt. Kanske idén till luktevannshuset kommer från någon annan Blytt och i så fall får man leta efter ett B i mästarstämpeln.
En annan tillverkare av liknande luktevannshus, daterade 1771, var Hans Hansen Schauw. Man talar om att stampar för husens sidor lånades mellan verkstäderna, det kan förklara den snarlika formen. I Danmark är den här formen på dosor vanlig.
Dina senaste bilder är inte mer upplysande än de tidigare, eftersom man måste studera detaljerna i en ev. deformerad stämpel. Jag hade önskat att se en bild som nedan, beskuren men skarp.
luktevannshus