Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2012-augusti-31 » Silverstämplar. Armring  

  Tråd Senaste användare Meddelanden Sidor Senaste meddelande
Arkivera tills 2012-augusti-30SStempel n30-8-12  16:42 
  ClosedClosed: Nya ämnes-trådar accepteras inte på denna sida        

Författare Meddelande
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2062
Registrerat: 9-2009
Skickat torsdag den 30 augusti 2012 - 20.07:   

Angående årtalsbokstaven R, kan den ha valts därför att någon högt uppsatt persons efternamn började på R? Så var fallet vid val av årtalsbokstäver i Sheffield, där man 1773 började på E för att hedra earlen av Effingham. Senare årtalsbokstäver valdes av liknande skäl till dess man 1824 bestämde sig för att börja med a och sedan hålla sig till alfabetet.
Läser man egyptisk/engelsk historia finner man kanske svaret där.
En ännu enklare "förklaring" är att man satte A till år 1900 för då blir 1916 R, om man som vanligt utesluter bokstaven J.

Det hade varit intressant om de som har egyptiskstämplade föremål lagt in bilder. Hade tillräckligt många medverkat kunde man kanske lösa problemet med när katten avskaffades till förmån för lotusen. Då fick man kanske också veta om årtalsbokstäverna 1940-1946 verkligen hade använts. Personligen förstår jag inte vad man annars skulle ha stämplat med under den perioden. Kanske man stämplat med P i sex år?

Sedan har vi punkterna "mint marks". Det skulle kunna gå att reda ut när de infördes med lite medverkan av Aporna. Har ni punkter i stämplarna eller inte?
Håcke
Oregistrerad gäst
Skickat torsdag den 30 augusti 2012 - 20.33:   

Tackar all för de svar jag fått. Mycket intressant läsning. Kommer själv, om ingen annan hinner svara. Ta kontakt med en som jag känner som kan arabiska och försöka tyda tecknen. Men det blir inte förren efter helgen. Kommer att lägga in resultatet då.

Les du skriver något om punkter i stämplarna´. Kan du utveckla detta lite.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1826
Registrerat: 8-2009
Skickat torsdag den 30 augusti 2012 - 21.44:   

En kort kommentar till SStempelns yrkan om fel i Divis bok. Påståendet är helt riktigt om vi talar om Divis silverbok dvs, Guide to Silver Marks of t h e World (Silvermärken från hela världen, heter den visst på svenska).
I hans andra bok: Guide to Gold marks of t h e World är namnen rätt. Detta bara för att någon inte missuppfattar saken och ändrar i fel bok.

Nå, det finns nu ett och annat att påpeka om böckernas innehåll....
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2063
Registrerat: 9-2009
Skickat torsdag den 30 augusti 2012 - 21.46:   

Punkterna finns inte i dina visade stämplar, Håcke, de tillkom senare. Man har lagt in punkter i hörnen i lotusstämpeln och i årtalsstämpeln, men inte i finhaltsstämpeln. Genom att kombinera 1-4 punkter olika kan man ange vilket kontrollkontor som har utfört kontrollen. Det har förmodligen med säkerhet att göra.
Det finns, förutom huvudkontoret i Kairo, fem kontor ute i landet: Alexandria, Tanta, Beni Suef, Quena (Keneh) och Hurghada. Tanta tycks ha tre punkter uppe i höger hörn, ibland med ytterligare en punkt i nedre vänstra hörnet.
De finns tydligen från 1965 och senare vad jag kan förstå.
Ditt armband kan nog bli en följetong, är jag rädd :-)
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2064
Registrerat: 9-2009
Skickat torsdag den 30 augusti 2012 - 22.20:   

Jag har undersökt lite närmare vad man i Egypten på arabiska kallar sina kontrollstämplar.
För silver använder man ordet "lotublomma" lotusord;
för guld använder man rätt och slätt ordet "fågel"fågelord
och för platina "kung Minas krona" minas.
fågel
En fågel som ser ut så här kan knappt kallas för mås och ännu mindre för stork med de korta benen. Möjligen en stork som slitit ned benen av för mycket babybärande :-)
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2065
Registrerat: 9-2009
Skickat fredag den 31 augusti 2012 - 0.37:   

Jag har funderat vidare på de här punkterna. Man har använt 23 arabiska tecken för den första perioden från 1940. Det 23:dje tecknet började man använda 1983. Det går ihop därför att man vid tolv tillfällen använt samma tecken i 2 och ända upp till 7 år (1953-1959).
Nu måste man börja om och det gjorde man den första oktober 1985 med tecknet a (alif). Man har inte stora bokstäver som i det latinska alfabetet och jag anar att man 1985 införde punkterna för att skilja alif 1940 från alif 1985. Hur låter det?
Jag har ingen stämpel från 1983, som i så fall skulle varit utan punkter, men kan visa en kairostämpel från 1996 med en punkt. Man kan också lägga märke till att finhalten nu visas med tresiffror. Den förändringen kan också ha skett 1985.
Kairo
PP2.0
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 31 augusti 2012 - 0.45:   

Tänkte bara påpeka att under första halvan av andra årtusendet behärskades Egypten liksom större delen av den övriga muslimska världen av folk från vad som i dag är södra Ryssland och Georgien. Tror dock inte det satt några djupare spår i kontrollstämplingen av ädelmetaller.
SStempel n
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 31 augusti 2012 - 12.50:   

Javisst, Les!
Det är inte osannolikt att du gissar rätt, med antagandet att allting ändrades 1985.
Nu vidtar möjligen den ordning, som uppenbarligen tycks vara den vanliga, när vi ser vad som brukar hända.

1. Någon kommer med en fullt logisk och tänkbar förklaring (= ingen har någon bättre).
2. Förklaringen accepteras av andra "forskare", då den kommer från en "pålitlig källa".
3. Tanken upprepas som definitiv sanning, och sprids i nästa bokutgåva, alternativt internetsammanställning.
4. "Okunniga" människor letar fram texten och vidareförmedlar den som den absoluta och enda sanningen i ärendet.
:-O :-O :-O

I praktiken är vi alla delaktiga i det här, i och med att vi sitter och plockar fram uppgifter och delar med oss.
Men det är det gamla vanliga; efter fem år kunde jag allt - nu kan jag inte så mycket längre...
Fallgroparna blir fler och fler.
När det gäller de egyptiska stämplarna så har vi problemet med att ingen av oss (som brukar skriva här) kan läsa de egyptiska ursprungstexterna. Inte klarar vi av att googla på arabiska heller.
Så snart andra språk blir inblandade uppstår alla möjliga fel - för att inte tala om alla påståenden och gissningar som blandas in.

Det måste finnas en logik i stämplarna. Nummer ett är att om man återupprepar bokstäverna för årsstämplar, så måste man särskilja serierna från varandra. Annars blir det inte funktionellt.
Punkterna skulle fungera perfekt!
Alltså: Har antalet punkter att göra med orten, halten, eller årsserierna?
I orts-/haltstämplarna finns inga punkter, men en samtidig ändring till 3 siffror är ju logisk.
I både stats- och årsstämplarna verkar det vara samma antal punkter, lika placerade. Eller?
SStempel n
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 31 augusti 2012 - 12.50:   

Förutom en mängd mer eller mindre lösryckta exempel så har jag funnit en större stämpelserie endast i Tardys stämpelbok för guld, platina och palladium. Där har jag nämligen en som utgivits 1997, vilket är efter det "kritiska" årtalet 1985.
Har du den, Les?

Det finns där ett antal stämpelrader, som i och för sig verkar passa in i mönstret, såtillvida att antalet punkter och placeringen av dessa är lika för respektive rad. Är det två punkter uppe till höger i årsstämpeln, så är det också två stämplar uppe till höger i statsstämpeln.
Först, i alla fall ...
För Cairo finns en rad utan punkter, en rad med en punkt uppe t.h., och en rad med två punkter u.t.h.
Varför? Är det en planerad tredje årsbokstavserie?

Nåväl, för Alexandria finns det bara två rader; en med två punkter u.t.h. och en punkt nere t.v. - och en rad med detta plus en tillagd punkt nere t.h.
För Tanta två rader. Alltid tre punkter u.t.h. - o.s.v.
... Men sedan blir det rörigare. Om det är punkterna u.t.h. som särskiljer orterna, varför har då Keneh också tre punkter u.t.h. - men bara i statsstämpeln? Årsstämpeln ser ut exakt som Beni Souefs.
Är det fel avritat/avbildat, eller vad?

Det ju enbart är statsstämpeln som är helt annorlunda för guld resp. silver. Ja, haltsiffrorna, förstås - men inte själva stämpelutformningen. Det är alltså "en fågel" i stämplarna. Som en passus kan nämnas att det är en annan utformning än på Les bild ovan. Fågeln är dessutom vänd åt andra hållet!

För att nu i viss mån förstöra Les´ fina förslag, så noterar jag en stämpelserie, som jag en gång ritat av. Där har jag noga markerat att orts-/haltstämpeln innehåller enbart två siffror (80), medan de båda andra innehåller två punkter u.t.h. och en punkt n.t.v.
Enligt "guld-Tardy" skulle det alltså vara Alexandria, vilket tycks överensstämma med ortsbeteckningen, som mest liknar ett streck. Alexandria passar också, därför att föremålet fraktats från Frankrike, och sannolikt importerats via hamnstaden. (Det bär franska äldre stämplar för 950-silver, och borde då ha stämplas med "90" i Egypten, kan man tycka).

Med hjälp av punkterna skulle man placera föremålet i tiden efter 1985, men årstämpeln (som jag försökt rita av efter bästa förmåga) liknar inte någon stämpel mellan 1985 och 2005, då jag noterade saken. Nog för att de där krumelurerna ofta är svåra att avläsa ...

För att göra saken ännu virrigare konstateras att den rad Les visar enbart har en punkt nere tlll vänster i vardera stämpeln.
Några sådana stämplar finns inte alls i guld-Tardy"!
Ska vi nu plötsligt anta att "punkt"-stämplarna också är olika för guld resp. silver??
Men "mina" stämde ju för såväl silver som guld från Alexandria!

F.ö. noteras att den stämpelserie som vi tidigare kommit fram till som mest trolig, har en annorlunda ordning i sin "återanvända" rad efter 1985. Vissa bokstäver från första ordningen är inte alls med.
Och ... förstås ... de prickar som ibland ingår i själva bokstäverna ska självfallet inte räknas som de prickar vi i övrigt talar om.

Jag tror jag ger upp! Men jag ändrar mig antagligen senare .... :-O