Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2012-december-22 » Old Sheffild Plate - lysestage  

  Tråd Senaste användare Meddelanden Sidor Senaste meddelande
Arkivera tills 2012-november-4Qrts4-11-12  9:18 
  ClosedClosed: Nya ämnes-trådar accepteras inte på denna sida        

Författare Meddelande
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2339
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 4 november 2012 - 10.26:   

Det er svært mit kameras macro funktion er ikke specielt god. Men lad os se.

De 2 billeder herover er taget fra samme billede, men billede 2 er et mindre udsnit. Og dermed ses kant som jeg også kan mærke.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2340
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 4 november 2012 - 10.41:   

Her er kanten på lys piben - hen mangler desværre en løs krave.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1876
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 4 november 2012 - 11.09:   

Hmmmm...kan vara, kan vara, men, men och stämplarna fattas fortfarande och det är inte bra...

Beställ mikroskopet!
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2150
Registrerat: 9-2009
Skickat söndag den 4 november 2012 - 11.51:   

Man får ju se på flera olika detaljer när man skall bestämma sig. Det har hänt att jag stått med luppen både i 10 och 20 minuter före ett inköp och funderat på om det här kan vara OSP.
Egentligen har jag aldrig sett att silvret släpper från kopparunderlaget på OSP. I varje fall inte på mina föremål och därför tror jag inte att det är ett speciellt säkert sätt att skilja OSP och EPNS åt. Jag har sett både omförsilvrade silverföremål och sådana av EPNS där silvret släppt i flagor. Jag har då antagit att underarbetet har varit dåligt.
Hose har säkert inte utan grund ansett att det här kan vara OSP. Bilderna pekar åt det hållet, men jag vill nog se ljusstaken i verkligheten.
Stämpling eller inte stämpling är inte heller en bra delmetod. Finns stämplar är det lättare, därför att många stämplar är klarlagda, än om inte alla till producentnamn.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2341
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 4 november 2012 - 12.13:   

Ja jeg har vurderet at der er mulighed for OSP. Sølv har ikke sluppet kobber.
På billedet 4. november kl 8.00 kan man se det røde kobber og en belægning ovenpå. Det er ikke sådan at kobber/sølv er adskilt, men pladen er knækket i svaj så det er muligt at se et tværsnit.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1877
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 4 november 2012 - 12.36:   

Nu går åsikterna isär. Förutom ganska få undantag är OSP stämplat. Stämplarna finns tom registererade. Ostämplat men påstått OSP bör ifrågasättas och undersökas noggrannt. Att identifera OSP är det diskuterade bockade kanterna och/eller lödningen. Någondera eller bägge måste finnas. Naturligtvis finns ännu en mikroskopgranskning där man beräknar tjockleken av silverskiktet, som skall vara ca. 10x tjockare än på ett EPNS föremål. För att nu inte glömma att undermetallen är alltid koppar, men det är det ju här, men generellt sett alltså.

Men som sagt kan vara, kan vara, men stämplarna lyser med sin frånvaro, vilket lutar åt EPNS.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2151
Registrerat: 9-2009
Skickat måndag den 5 november 2012 - 1.12:   

Om vi pratar om engelsk OSP, och det gör vi, så infördes det en lag mot stämpling av OSP varande i kraft från 1773 till 1784. Detta efter klagomål från silversmederna i Sheffield att stämplingen av OSP var alltför lik stämplingen på silver. Lagen var mycket restriktiv och förbjöd att man slog någon bokstav eller bokstäver på föremål "Made of metal, plated or covered with silver, or upon any metal vessel or other thing made to look like silver". Straffet var böter på £100. Eftersom lagen gick lite väl långt, ändrades den 1784 så att tillverkaren fick slå sitt namn eller sitt firmanamn samt en symbol direkt efter namnet.
Det finns mycket skrivet om märkningen av OSP, där man kan säga att äldre föremål ofta var märkta, medan senare föremål inte alltid var märkta och inte alls 1773-1784.
Eftersom vi inte vet åldern på ljusstaken, vet vi inte heller om dess ålder inföll under förbudstiden. George Mappin tar kortfattat upp saken, liksom John Bedford & Derek Austin i sin bok "Old Sheffield Plate". Standardverket är annars Frederick Bradburys verk i ämnet.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2342
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 5 november 2012 - 6.37:   

Jeg ved ikke alder. Stagen burde kunne vorderes på udseende.
Men uden den løse top synes jeg at det er svært. Den manglende saks er også med til at gøre det svært.
Vi ved heller ikke om den er engelsk - skønt meget taler for at den er derfra.

Bundpladen er ligeknækket barok.
Stammen er ??
Lyselukker er den original? og i fald den er så siger den noget om af funktion var i højsædet. Ikke stil.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1878
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 5 november 2012 - 8.33:   

Ja, det är precis som Les skriver. Orsaken till att det borde finnas stämplar är följande:

OSP används från c. 1740 knappt 100 år framåt, så tar elektrolysen över, alltså ca 1830-40. Under ca 10 år är är det föbjudet att stämpla OSP-föremål. Men bara i England! Märk att Hoses ljusstake inte behöver vara gjord i England. OSP gjordes i bl.a Polen (Warsaw plate)och det stämplades i de allra flesta fall.

Matematiskt betyder detta att max. 10% är ostämplat. Sannolikheten att ett OSP föremål är stämplat är alltså 90% kanske ännu mera. Dessuton kan Hoses föremål inte dateras och inte heller med säkerhet fastställas att det är OSP. Därför efterfrågar jag sannolika stämplar!
Det finns inte sådana och därmed är även sannolikheten att inte är OSP mycket stor, mindre än 1 möjlighet av 10.

Ibland är matematiken ganska avgörande, som nu t.ex här.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2343
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 5 november 2012 - 9.01:   

Bortset fra det faktum som du ser på billedet. Der er en ganske tydelig kant på det lag som ligger over kobber. Den kant er måske ½ til 1 mm tyk.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1879
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 5 november 2012 - 12.53:   

Ja, och som jag tidigare sade, kan vara, kan vara...
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1880
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 5 november 2012 - 15.23:   

Kom inte att påpeka att det finns ännu ett argument att hålla i minnet. Det har många gånger påpekats att den elektrolytiskt anbringade ytan är ca 1/1000-1/2000 del tunn. OSPs valsade silveryta är ca 10x tjockare, alltså 1/100-1/200 tjock. Att polera bort silvret så, att basmetallen skiner på ett EPNS föremål sker ganska lätt med tiden. Däremot att polera igenom silverytan på ett OSP kärver att OSP-föremålet poleras 10 gånger mera än ett EPNS-föremål.
Verkar det vettigt resonerat att man skulle polera ett OSP-föremål 10x oftare än ett EPNS-föremål? Varför skulle man göra det?

Slutsatsen blir att OSP föremål generellt sett inte borde vara genompolerade så ofta som EPNS föremål är det. Alltså, om kopparen skiner är återigen sannolikheten större att det är ett elektrolytiskt försilvrat föremål än den, att det skulle vara ett OSP föremål.

Elementärt tänkande.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2380
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 27 november 2012 - 20.41:   

Jeg fandt et billede på nettet. Det spændende ved denne er at der er indlagt en tyk sølvplade. Så der kan graveres uden at kobber bliver synligt.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2183
Registrerat: 9-2009
Skickat tisdag den 27 november 2012 - 21.52:   

Det gjordes på föremål av EPNS och är man osäker på om det finns en inlagd plåt vid intakt försilvring kan man, som omtalats i en annan tråd, andas på den inlagda stället och ser då en tydlig gräns.
Ljusstaken är här intressant som åskådningsobjekt.