Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2012-december-22 » Märklig stämpelkombination på antik tespindel  

Författare Meddelande
Sissi
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 16 november 2012 - 20.39:   

Har denna svenska tespindel exporterats och sedan fått nya stämplar vid senare import? Jag ser ortsstämpel, möjligen Örebro, årtalsstämpel L4 = 1841 och på ett av benen en trolig mästarstämpel som jag inte kan tyda, ISH?. Till vänster om ortsstämpeln finns dessutom en otydlig stämpel. Men kattfot, S och 830?


Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2163
Registrerat: 9-2009
Skickat fredag den 16 november 2012 - 21.09:   

För att ta det vi kan tyda, så är staden inte Örebro utan Arboga. 1841 kan passa på Jacob Selling som bl.a. stämplade ISL.
Eftersom kattfot + S först användes efter 1912, så måste det vara en omstämpling efter en utlandsvistelse där man stämplat 830 vid importen. Nu borde man kanske vid återinförandet till Sverige ha stämplat med en importoval, men någon skarpsynt person har sett att tespindeln hade ett svenskt ursprung och stämplat den som svensk. Den stämpel du inte kan tyda skulle kunna vara den saknade kattfoten från 1841.
Låter det rimligt?
Sissi
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 16 november 2012 - 21.45:   

Tack så mycket Les!
Arboga stämmer säkert: i min enkla bok har jag letat efter en oval med mörk bakgrund och en sådan stämpel finns inte för Arboga, men figuren stämmer ju.
Och ISL kan det mycket väl vara, IS är ganska tydligt stämplat.
Den otydbara stämpeln är utflytande och svår att avgränsa, men visst kan det kanske vara en kattfot.
tradera
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 18 november 2012 - 18.41:   

http://www.tradera.com/tespindel-i-silver-arboga-1841-auktion_202203_169014678

Tespindel i silver Arboga 1841
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1889
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 18 november 2012 - 20.32:   

Sissi!
Du kunde väl ha nämnt att du lägger ut den till salu! Det heter god ton om du inte visste det.
Sissi
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 18 november 2012 - 21.46:   

Ja Orts, det kunde jag ha gjort om jag bestämt mig för att sälja när jag ställde frågan. Jag är främst intresserad av att lära mig mer om silver och hur det stämplas och försöker själv klura ut så mycket jag kan. En hel del lär jag mig på Antikprat. I annonsen har jag inte tagit äran åt mig för det jag inte kunnat ta reda på själv.
Jag ber om ursäkt om jag betett mig illa!
tradera
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 19 november 2012 - 7.35:   

Skickat fredag den 16 november 2012 - 21.45Publicerad: 2012-11-17 22:28
SStempel n
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 19 november 2012 - 12.05:   

Jag är inte så säker på att den här tespindeln alls har varit i utlandet och vänt.

Till att börja med kan vi konstatera att de tre "klara" gamla stämplarna inte sitter på samma ben.
Två av dem är stämplade vardera två gånger, på olika ben. En tidig "kattfot" kan ha funnits (finns?) "var som helst". Svårt att säga om den gömmer sig i det "misshandlade".

Det är helt klart att den tydliga "kattfoten", slagen tillsammans med "S", har tillkommit efter 1912.

Vi vet ju att kravet på haltstämpel med siffror (830) tillkom först 1974. Det enda "konstiga" med stämpeln 830 här är att den inte ser ut som de svenska brukar göra; det är en skarpstämpel utan ram. Det är väl det enda som talar för att den inte skulle vara svensk.

Då är frågan: I vilket land skulle man ha anledning att vid en import slå dit enbart "830", och inget mer"?
Det kan inte vara ett land som har bestämmelser om importstämpling, och hur det i så fall ska se ut. (T.ex. England, Finland, Frankrike, Österrike).
I de länder som inte har några regler (t.ex. Tyskland, Danmark eller Norge) finns det väl ingen anledning att stämpla halten, eftersom den stämpeln i sig egentligen inte bevisar någonting?
Vem som helst kan slå dit en sådan. Kanske för att göra föremålet mera säljbart - men jag tvivlar på den teorin.

Från 1987 förekommer inte längre någon speciell importstämpel (tre kronor i oval). Det är fullt tänkbart att man, i avsaknad av "kattfot", låtit kontrollstämpla tespindeln efter 1987. Kanske för att vara säker på att få sälja den.

Fr.o.m. 1987 finns det inga krav på stämplingen i Sverige, men en kontrollstämpling innefattar givetvis en haltstämpel. Hur den exakt ska se ut är dock inte reglerat. Man kan exempelvis komma med ett föremål i 800-halt, och få det kontrollstämplat, bara man har fått dit "800" i förväg.

OM den sena stämplingen i Sverige trots allt har skett mellan 1913 och 1987, så är jag teoretiskt med på att man kan ha insett att föremålet är svenskt från början, och därför valt "kattfoten" framför "ovalen".
Detta oavsett om spindeln då kom från utlandet eller inte.
Jag tror dock inte att denna 830-stämpel tillkommit i samband med en svensk kontrollstämpling 1913-1987 - i synnerhet inte före 1975 - men mycket tänkbart efter 1987.

Om man hade kunnat fastställa att den här tespindeln hade rest omkring, hade det kunnat vara lite roligt - men jag tycker inte att det verkar så troligt.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2164
Registrerat: 9-2009
Skickat måndag den 19 november 2012 - 23.31:   

Jag har egentligen inget emot att föremål som diskuterats här sedan säljs på t.ex. Tradera. För det första kan man inte förhindra det och för det andra blir det ändå ett bidrag på Ap genom att vi visserligen försöker att svara på en ställd fråga, men samtidigt vänder oss till alla som läser spalten för att sprida den kunskap som vi förhoppningsvis har.
Det är säkert så att en säljare på Tradera kan få bättre betalt ju mer information om ett föremål hen kan ge, men samtidigt sprids den kunskapen vidare. Det är trevligt att hen talar om att föremålet skall säljas, men Sissi har väl kompenserat genom att tala om var kunskapen kom ifrån, "Antikprat"! Det tackar vi för!
För att övergå till tespindeln, så kan man se flera stämpelliknande märken, men det kan ju vara märken efter allmän misshandel också. Det skulle en lupp och ett tränat öga kanske kunna avgöra. Då visar det sig kanske att det finns mer än 830 som pekar på en utlandsresa.
SStempel n skriver "Jag tror dock inte att denna 830-stämpel tillkommit i samband med en svensk kontrollstämpling 1913-1987 - i synnerhet inte före 1975 - men mycket tänkbart efter 1987".
Varför skulle man i Sverige först stämpla kattfot+S för att sedan åter i Sverige stämpla med 830 när kattfoten redan talar om att finhalten är minst 830/1000?
Om man skall fortsätta med hypoteserna, så kan det visst vara så att man fått den kontrollstämplad för säkerhets skull eller bara för att den ursprungliga kattfoten försvunnit. Man har då kanske inte tänkt på att det tillkommit ett S, ett S som avslöjar att kattfoten inte är ursprunglig. Sedan kan det vara så att man inköpt eller lånat en 830-stämpel för att själv slå 830. Tespindeln har aldrig emigrerat! Vilken hypotes som är riktig får vi aldrig veta!
brh
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 20 november 2012 - 10.02:   

En variant kanske kunde vara att silvervikten på tespindlen är så ringa att den inte var stämpelpliktig. Småsaker i silver med bara mästarstämpel är ju vanliga.
SStempel n
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 20 november 2012 - 11.41:   

Nja, kanske blev jag nu lite missförstådd i meningen:
"Jag tror dock inte att denna 830-stämpel tillkommit i samband med en svensk kontrollstämpling 1913-1987 - i synnerhet inte före 1975 - men mycket tänkbart efter 1987".
Det betyder inte att man först skulle ha stämplat (kattfot+S), och senare (830). Så har det knappast gått till.
Jag menar däremot att eftersom en 830-stämpel inte alls krävs före 1974, så har den inte slagits samtidigt med kontrollstämpling fram till dess.
Knappast heller samtidigt med en kontrollstämpling 1974-1988, eftersom den då påbjudna 830-stämpeln har en ganska bestämd form.
Antingen bör alltså 830 ha tillkommit vid ett helt annat, tidigare tillfälle - vilket då föranleder frågan om var? - eller också är alltihop gjort efter 1988, med dagens uppluckrade regler.
Det var naturligtvis tillåtet att även tidigare kontrollstämpla silver med en befintlig haltstämpel av "udda" utseende, men det brukar då vara uppenbart att det är ett importerat och utlandstillverkat föremål - antingen p.g.a. avsaknaden av övriga stämplar, eller p.g.a. befintliga utländska.

Ett exempel från en verklig händelse för några år sedan:
Ett utländskt föremål i silverhalten 800 önskades kontrollstämplat i Sverige. Halten kontrollerades och godkändes, men det fanns ingen tidigare märkning/stämpel, som utvisade halten.
SP kunde därför inte kontrollstämpla. De hade ingen 800-stämpel. Kunden upplystes dock om att hen själv kunde "ordna" den detaljen, och därefter återkomma för en kontrollstämpling med "kattfot + S".
Hade halten varit 830 eller 925 så hade SP slagit in en sådan stämpel, och fixat saken på en gång.

OBS!
Av någon outgrundlig anledning skriver jag fel årtal. Ingenting ändrades 1987.
Ändringen skedde mitt i året 1988.