Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2013-januari-23 » St Petersburgs stadsstämpel på ädelmetall  

  Tråd Senaste användare Meddelanden Sidor Senaste meddelande
Arkivera tills 2013-januari-6Volcano6-1-13  19:57 
Arkivera tills 2013-januari-6Qrts6-1-13  20:59 
  ClosedClosed: Nya ämnes-trådar accepteras inte på denna sida        

Författare Meddelande
Volcano
Medlem
Användarnamn: Volcano

Meddelande nummer: 219
Registrerat: 9-2009
Skickat söndag den 6 januari 2013 - 21.21:   

Det finns en, kanske en enda, fråga som anknyter till det ursprungliga kåseriet, som inte var avsett att orsaka ifrågasättanden eller dispyter, snarare, på grund av överskottstid och sysslolöshet, en liten didaktisk övning i iaktagelserförmåga, relevant inte bara för svampplockning utan i synnerhet för skarp urskiljning av St Petersburgs stadsstämpel.

Den frågan kommer från Les. Han pekar på en ofullständighet, ramarna runt stämplarna måste till, inte bara symbolen. Stämplar ska läsas i frontljus och släpljus, och då blir också ramen viktig. Detta leder då djupt vidare, och är helt generell, och mitt svar kunde då inte bli annat än en geometrisk översikt av den ryska variationsrikedom som kan förekomma.

Om nu Qrts skulle vilja rådda fram de varianter på ramar i stämplingar som kan omsluta ett stadsvapen i rysk stämpling - stanna i 1800-talet - 1852 och framåt - ur sitt bildarkiv, tack, så tror jag att långt fler än både Les, ! och ? skulle vara mycket tillfreds med det nya silveråret i Ap.

Bild är bra, ord blir träiga, och lättåtkomliga läroböcker finns inga i detta ämne, utom Ap, jag tror många tackar på förhand.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1975
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 7 januari 2013 - 20.10:   

Alltså om silverstämpling i Ryssland på 1800-talet. Når Volcano startade tråden så gällde det St. Petersburg. För att det nu inte skall expandera för mycket begränsas fortsättningen i mån av möjlighet till nämda stad.

St. Petersburgs stadsvapen är redan beskrivet, men en bild berättar mera. Så ser stadens flagga ut.
St flagga

Detta är alltså det som stadsstämpel skall föreställa. Stämpeln användes från ungefär 1818-1864. Innan detta ser stämpeln lika ut men innehåller även årtalet. Förutom denna stämpel finns naturligvis mästar-, halt- och kontrollstämpel. Stämpeln th är från 1800. Årtalet syns i stadsstämpeln

pip Jas

Stämpels ram kan vara äggformad då året är inbegripet annars rund. Rektangulär med eller utan avskurna hörn börjar förekomma ca. 1850 och sådan är den till ca. 1870. Efter det dyker en ny variation upp. Denna variation används till ca. 1896. Så ser den ut:

af

Som synes är det en av flere element sammansatt stämpel, överst halten, mellan kontrollmästarens initialer stadsvapnet och nederst årtalet. Stämpeln har ibland små hack i kanten. Här uppe och nere, men kan även bara uppe eller på sidorna. Vet inte hackens betydelse. På föremålet finns naturligtvis även en mästarstämpel.

Parallellt med stämpeln ovan används en annan stämpelrad, som betår av separata stämplar, som har tagits ibruk ungefär samtidigt. Är 1882 görs nya stämplar, mer om dessa lite senare.

trip

Nu får Volcano kommentera med tillägg medan jag förbereder nästa nummer...
Volcano
Medlem
Användarnamn: Volcano

Meddelande nummer: 220
Registrerat: 9-2009
Skickat onsdag den 9 januari 2013 - 20.19:   

Mycket goda illustrationer, kanske för bra för att vara dom som man vanligen stöter på, och som då ger anledning till bryderi. Åtskilliga liknar den näst sista av bilderna, en kludd i mitten.

Nu finns ju stadsstämpeln ochså med annan infattning, i stående kapad oval, och i liggande rektangel, med skarpa eller rundande hörn, båda i kombination med finheten (silverhalten, oftast 84). Finns det några avbildningar där, som också kan åskådliggöra ett mellanting mellan det som är lättläst och det som är mer svårtolkat.

Det tror jag skulle kunna åka möjligheten för god urskiljning av svåra stadsvapen, som det i St P.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1981
Registrerat: 8-2009
Skickat torsdag den 10 januari 2013 - 10.18:   

Nu kommer nästa nummer, men inna det en kort kommentar. Jag har inte ansett det nödvändigt att spara suddiga stämplar. Saken är ofta den Vocano säger, sådana stämplar ser man oftast. Tyd nu sedan vad där står!
suddet

Tillbaka till St Petersburgs och Moskvas stämplar. St Petersburg har ingen stående stämpel i kapad oval. Det är en Moskva stämpel. Så ser den ut och bredvid en StP-stämpel som nu kunde just och just kallas "stående kapad oval". StP-stämpel används till 1876 så faller året bort:

mosk kap Stp kap

Här återigen hacken, vilkas betydelse är för mig tills vidare oklart. Moskva-stämpeln är inte så vanlig.

År 1882 sker en förändring i stämplarnas utseende. Detta betyder dock inte att gamla stämplar slutas att användas. De används sporadiskt parallellt. Första serien kallas för "dvoink" som betyder dubbel eftersom stämpeln innehåller två element, men har flere variationer:

dvoi 5Dvoi stpDvoi 2

Så finns det ännu en dvoinik, som jag ställer mig skeptisk till. Den finns inte nämnd:

Fake dvoi

På denna stämpel har stad och halt bytt plats, varför? Kanske Volcano har svaret, jag vet inte.

Fortsätter i nästa nummer...
Volcano
Medlem
Användarnamn: Volcano

Meddelande nummer: 221
Registrerat: 9-2009
Skickat torsdag den 10 januari 2013 - 12.55:   

Qrts illustrerar här, på pricken, vad som var poängen i min långa exercis över att skärpa bildminnet vid tolkning av figurala stämplar. De små detaljerna kan avslöja stora upptäckter.


Det är då lätt att se att den första stämpeln är kontrollmästarstämpeln Eduard Brandenburg, St Petersburg, han stämplade 1850-66 varför årtalets sista siffror, som syns här, borde vara 63 eller 65? Vrider man lite på föremålet borde stämpeln kunna avslöjas i sin helhet.

Detta leder omedelbart till en utvidgning, nämligen att läsa halva stämplar när hela inte får plats. Det är vanligt förekommande på ryska te- och kompottskedar med smala skaft, de har ofta inte plats för hela stämpeln. då får man träna på att läsa undre halvan av kontrollmästarnamnet och övre halvan av årtalet, - att av delar sluta sig till helheten.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1982
Registrerat: 8-2009
Skickat torsdag den 10 januari 2013 - 13.50:   

Jaha vi blev vid dvoiniken, men jag glömde en dvoinik stämpel nämligen denna:

Dvoin
Jämför sköldens form med de visades i förra posten.

Samtidigt år 1882 lanseras en annan stämpel. Det är en "troinik" en trippel, poincon (FR) eller stub (EN). Detta är en (1) stämpel inte tre, som den tidigare visade stämpeln i tre delar är. Stämplarna är slagna var för sig men bredvid varandra, med den nedan visade stämpeln är en helhet i sig. Att skillja de ganska lika stämplarna stämplarna åt är enkelt. 1882 års trippelstämpel har alltid 2 hack på haltdelen, ett uppe och ett nere:

troinik W troinik

Den äldre stämpeln th. utan hack
Här är ett exempel som visar att de tidigare likande stämplarna inte alltid behöver sitta fast i varandra (glöm det röda) men den i den nya är de fast i varandra:

srs kam

Sist men inte sämst kommer "tshetverknik" eller fyrlingen/kvadrupeln. Denna stämmpel är ocksä mindre vanlig men förekommer. Namnet har den fått för sina 4 element:
1890

Dessa stämplar används till 1899 även om den första men felaktiga koksniken med små haltsiffror lanseras 1898 och inte 1896 som man ibland ser påstås. Lagen stiftades 1896, men det är en annan sak.

Om kokoshniken berättade jag tidigare.

Slut.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1985
Registrerat: 8-2009
Skickat torsdag den 10 januari 2013 - 14.28:   

Ett inlägg måste trots allt ännu göras. Det gäller importstämplar. De är inte en eller två gånger jag påpekat åt antikhandlare att inte påstå ett föremål som har dessa stämplar:
IMP1impimp3imp4

Importstämplar innan 1882 finns inte men föremålet är kontrollstämplat utan mästarstämpel. Om säljaren påstår annat är det struntprat. Tyvärr säljs i dagens läge en hel del importstöplade varor som rysktillverkade. Allt på gr. av okunskap...

Något som var strängt föbjudet gällande rysktillverkade föremål. De har i princip alltid mästarstämpel och kontrollstämpel.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 1986
Registrerat: 8-2009
Skickat torsdag den 10 januari 2013 - 14.31:   

Första satsen klipptes av:

...att inte påstå ett föremål som rysktillverkat om det har bara dessa stämplar: