Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2013-juli-17 » Guldsmed Nils Kullberg  

Författare Meddelande
Hantverksöde
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 28 maj 2013 - 11.08:   

Hej,

Någon som vet mera om guldsmeden Nils Kullberg som enligt uppgift var verksam på 1800-talet och hade rötter i Skåne?
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 26
Registrerat: 4-2013
Skickat tisdag den 28 maj 2013 - 15.23:   

Vi får se om någon råkar veta mera, men detta är vad jag kan berätta:

Om man ser till sådana som registrerat/använt svenska silverstämplar, så finns det bara två Kullberg noterade. Ingen av dem passar in på "din":
1. Gustaf Thorgny Kullberg, f. i Stockholm 1815. Bodde i Nyköping (där han inte stämplade), innan han flyttade till Vadstena (där han stämplade endast 1846-47).
2. Christian Kullberg, f. 1747. Bodde visserligen i Skåne, och stämplade i Ystad 1781-1813.

Nu är det ju så att man kan vara eller tituleras silver-/guldsmed utan att själv ha verkstad (och därmed stämpla i eget namn). När allt större firmor dyker upp på 1800-talet, och efter skråtidens slut, så finns det många utbildade guldsmeder som är anställda, men inte själva har någon "silverstämpel".
Så det kan självklart ha funnits en "guldsmed Nils Kullberg" i alla fall, men man måste alltså söka honom på annat håll.

Nu råkar det sig så att jag noterat lite motsägelsefulla uppgifter om "Nils Kullberg" i släktforskningssammanhang.
Om du själv släktforskar, vilket jag misstänker, så är frågan om du lagt märke till att det talas om följande?

1. Nils Kullberg, f. 27 juli 1803 i Gryt (det Gryt som ligger i Södermanland). Han anges som "guldsmed", blev gift och dog på Gotland. Ett av barnen ska ha hetat Carolina.

2. Nils Kullberg, f. 27 juli 1803 i Gryt (i Skåne). Han anges som "guldsmedsgesäll", och sägs ha bott i Simrishamn och Ystad, samt i Trelleborg, där han ska ha fått dottern Carolina med en gift kvinna.

Jag undrar om det inte föreligger en släktforskad sammanblandning här?
Det är exakt samma födelsedatum på båda Nils, och yrket passar ju också.
Båda är födda i Gryt, men nr 2 anges mera bestämt till Wanås - vilket helt klar ligger i det skånska Gryt.
Döttrarna Carolina har dock även andra förnamn.

Namnet Kullberg finns väl hos flera olika släkter, på flera håll i landet.
För övrigt finns det ytterligare en församling vid namn Gryt - i Östergötland.

Om det är den skånske Nils som är den rätte, så tycks han aldrig ha blivit guldsmed, och det skulle väl förklara varför han heller inte nämns i "silverbibeln".

Var det här till någon hjälp?
Nöjd & glad
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 28 maj 2013 - 18.05:   

Sstempeln
Du, och några till här på AP lägger ofta ner extra stor möda och arbete med att finna svar eller om inte det går, så tankar och teorier runt frågan.
Alltid roligt att läsa :-)
Kha
Medlem
Användarnamn: Kha

Meddelande nummer: 728
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 28 maj 2013 - 20.07:   

De, av Sstempeln angivna Nils Kullberg, är en och samma person. Nu är ju inte detta ett forum för släktforskning, men karlen anges som f.d guldsmed vid sin död den 8/2 1890 i Allmunde, Burs socken på Gotland och det kan därför kanske motiveras en lite utvikning.
Kullberg var född den 26/7 1803 vid Wanås i Gryt socken i Skåne. Han var son till Inspektorn och Kronolänsmannen Peter Christian Kullberg och hans maka Benedicta Cronsiö. Dessa hade flyttat till Visby då de bägge anges döda där 1836 respektive 1844. Peter Christian Kullberg var Hovrättskommisarie i Visby. Flera av barnen gifter sig på Gotland.
Då Nils Kullberg gifter sig med Johanna Catharina van Buwalda den 11/10 1842 i Burs, anges han som Guldarbetare. Vid folkräkningen 1880 som f.d Guldsmed och likaså vid sin död.
Detta var den "snabbfakta" jag fått fram genom koll i kyrkböckerna. Att han i vissa källor anges som född i Södermanland och även i Östergötland, beror på att det finns socknar vid namn Gryt här. Vid inflyttning till Gotland har troligen Prästen antecknat det Gryt han kände till. Denna förväxling är inte ovanlig. Har träffat på den åtskilliga gånger under 20 år släktforskande.
Nu finns inte någon Nils Kullberg känd som Guldsmed i den gängse litteraturen. Kopplingen kan vara att hans bror Johan Kullberg blev Gördelmakare i Visby och att Nils Kullberg arbetat hos honom. Inom gördelmakeriet förekommer ju förgyllning och i vissa fall mindre silverarbeten. En annan teori är att Kullberg fått utbildning till guldsmed och att han efter att skråväsendet upphört kallat sig Guldsmed.
Man kan säkert hitta mer information om denne man om man så önskar, men nu hinner jag inte mer.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 27
Registrerat: 4-2013
Skickat onsdag den 29 maj 2013 - 12.58:   

Jag antog också att det handlade om en enda Nils Kullberg.

Eftersom jag inte visste anledningen till "Hantverksöde":s fråga, hur denne alls känner till nämnde Kullberg, eller den eventuella släktskapen, så ville jag inte skriva alltför många släktuppgifter här. Inte heller exakt varifrån de kommer.

Det är säkert så att Kullberg föddes och bodde i Skåne, och där fick ett barn - innan han flyttade till Gotland, gifte sig och fick flera barn där.
Att det blivit olika födelselän är nog bara, som Kha säger, ett rent misstag - men kan också ha lett släktforskare på fel spår.
Det intressanta är att åtminstone en släktforskare p.g.a. denna felskivning inte tycks känna till det skånska ursprunget - och förstås inte heller att Kullberg redan i Skåne anges som guldsmedsgesäll.

Att han som guldsmedsgesäll senare skulle ha arbetat med någon form av "guld" hos sin bror skulle säkert kunna vara rimligt, och också förklara titulaturen.

Kha är sannolikt den av AP:s deltagare som är kunnigast i släktforskning. Kha:s uppgifter mottages med tacksamhet.
Om man jämför "Hantverksöde":s och mitt intresse för Nils Kullberg, så kan man kanske uttrycka det som att jag är intresserad av GULDSMED Kullberg, medan "Hantverksöde" är intresserad av guldsmed KULLBERG.

När vi nu hamnat på detta spår, funderar jag naturligtvis på om det finns något släktskapsförhållande mellan Nils Kullberg (som bl.a. bodde i Ystad, och vars far hette Christian), och den guldsmed Christian Kullberg, som var verksam i Ystad 1781-1813?
Ett och samma namn brukar ju ofta finnas i en viss släkt.
Kanske Nils rentav var gesäll hos (släktingen) Christian?

Nu har jag studerat saken även i "Guldsmeder i Ystad", som är betydligt utförligare än "gula boken". Här räknas alla lärlingar och gesäller upp, men dessvärre ingen Nils Kullberg - vare sig hos Christian K eller hos någon annan smed.

Inget napp där! Men kanske finns namnet i någon annan stad? Någonstans bör han finnas; den "släktforskade uppgiften" om guldsmedsgesäll är knappast tagen ur luften.
Dock var han kanske bara lärling, och avancerade aldrig till "färdig" gesäll?
Alla lärlingar/gesäller finns f.ö. knappast beskrivna i alla städer - och inte har jag specialböcker från varenda stad heller ...

Är det någon som har motsvarande litteratur om Simrishamn eller Trelleborg, t.ex.?
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 28
Registrerat: 4-2013
Skickat onsdag den 29 maj 2013 - 13.08:   

"Nöjd och glad", det borde vi alla vara!
Att åtminstone somliga verkligen är det, noteras med tacksamhet!