Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2013-juli-17 » Silversked GRÖNVAL.  

Författare Meddelande
glashakan
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 29 maj 2013 - 14.16:   

Har en matsked i svensk modell, känns som första halvan av 1800-talet. Endast stämplad på baksidan GRÖNVAL. inom rektangulär ram, samt på ovansidan ägarmonogram inom oval ram. Ingen kattfot, ingen årsstämpel. Om nu smeden är (Johan Petter)Grönvall, varför den märkliga stämpeln GRÖNVAL. istället för GRÖNVALL? Fast det kanske finns en helt annan förklaring. Någon som känner igen den märkliga stämpeln?
Peter_h
Medlem
Användarnamn: Peter_h

Meddelande nummer: 82
Registrerat: 3-2013
Skickat onsdag den 29 maj 2013 - 16.08:   

Kan skeden vara gjord av en yrkesutövare utan mästarprivilegium?
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2642
Registrerat: 8-2009
Skickat onsdag den 29 maj 2013 - 18.34:   

står der GRÖNLUND ?
glashakan
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 29 maj 2013 - 21.28:   

Det står GRÖNVAL med en punkt efter L. Ingen annan märkning undertill.

Jag ska försöka fotografera imorgon.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 29
Registrerat: 4-2013
Skickat torsdag den 30 maj 2013 - 17.48:   

En bedömning kommer att grunda sig mycket på exakt hur stämpeln ser ut.
Sannolikheten för att det är just denne Grönvall (J.P.) är stor, om stämpeln ser ut precis som den redan kända för denna smed - d.v.s. med Ö-prickarna lite utanför, och med en punkt på slutet. Jag förmodar att du har kollat just det i "gula boken"?

Stavningen av Grönvall (och andra namn) varierade ganska mycket förr i tiden. Man finner ofta ett antal olika stavningar för en och samme person, oavsett om det är personen själv som skriver, eller om det är någon annan. Det är alltså inte någon konstig stavning som sådan.
Dessutom har just J.P.Grönvall kända stämplar med både ett och två L.

Annars finns det flera andra silversmeder vid namn Grönvall, i flera städer. Även om ingen av dem har någon redovisad stämpel med den här stavningen, så kan någon av dem även ha en annan, hittills okänd stämpel.

J.P.Grönvall är/var en ganska känd smed, och det förekommer en hel del av hans alster.
Stämmer stämpeln exakt, håller jag för troligt att skeden kommer från hans verkstad.
Att någon, av den anledningen, skulle ha gett sig på att "förfalska" ett föremål genom att utföra en så exakt stämpel låter inte så troligt - speciellt som man genom avsaknaden av övriga stämplar inte kommer så långt.

Stämmer inte stämpeln exakt, tror jag att den som gjort den här skeden verkligen hette Grönval(l), men vi vet inte vem det avser.

Sedan är det frågan om det alls är silver, och om det i så fall är en godkänd silverhalt.
Är det inte det, räcker det ju inte alls att söka bland kända silversmeder.

Håller man på med det här kommer man då och då att få se föremål, som inte är korrekt stämplade, men där man ändå av olika skäl känner att det kan vara utfört av en viss person - och att det faktiskt är någon form av silver. Andra gånger kommer man ingen vart alls.

Föremål som saknar en enstaka stämpel, t.ex. års- eller stadsstämpel, ser man ibland. För det mesta handlar det nog om slarv/misstag, och inte om förfalskning.
Saknas endast kontrollstämpeln ("kattfoten") kan det bero på att föremålet av någon anledning inte kontrollerats, eller helt enkelt inte håller godtagen minsta silverhalt. Meningen var förstås att icke godkända föremål inte skulle komma ut på marknaden, och det har funnits regler om att sådant ska förstöras - men det förutsätter ju att föremålet alls presenterats för en kontrollör.

Saknas däremot nästan alla stämplar blir man mera fundersam.
En ensam namnstämpel kan ju antingen vara det korrekta namnet på tillverkaren, eller ett försök att påstå att någon med det namnet är mästaren.
Är det det verkliga namnet kan det vara en silversmed (mästare), en "bönhasare" (utan mästarbrev), eller någon helt annan.

Om en smed tillverkar något exempelvis åt sig själv, eller på beställning - kanske av inlämnat underhaltigt material - så torde det inte vara aktuellt för kontroll. Inblandade personer vet vad det är. Det gör dock inte vi som lever senare.
Det är tillåtet att tillverka en sked i vilket material som helst (även underhaltigt silver). Inte heller är det förbjudet att sätta dit sin namnstämpel.
Man har inte påstått, eller ens försökt påstå, att det är något ädelt.
Börjar man däremot slå in stads- och/eller årsstämplar, eller något annat som kan påminna om ädelmetallstämplar, är man mera ute på hal is.

Att (låta) kontrollera huruvida den aktuella skeden är en "riktig" silversked är fullt möjligt. Resten blir mest gissningar.

Men visa gärna stämpeln!
glashakan
Oregistrerad gäst
Skickat torsdag den 30 maj 2013 - 19.23:   

Tack så mycket, jag är amatör på silverområdet och har inte "gula boken" men din beskrivning låter mitt i prick. När jag synade skeden igen hittade jag spår av det jag tolkar som en stämpel med S:t Erik inom oval. Mellan de båda synliga stämplarna finns en fördjupning som kanske härrör från en numera bortputsad årsstämpel. (Inga spår av stämpel, bara en förlängd fördjupning efter texten GRÖNVAL.)

Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2645
Registrerat: 8-2009
Skickat torsdag den 30 maj 2013 - 19.29:   

ja det er et stempel - det runde
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 30
Registrerat: 4-2013
Skickat fredag den 31 maj 2013 - 10.49:   

Stämpelns utseende stämmer bra med vad som redovisas för den nämnde J.P.Grönvall, så jag ser ingen anledning betvivla att det är rätt person. I alla fall när det gäller just den stämpeln.
När man ser på den övre bilden verkar det som om "GRÖNVAL." slagits ovanpå en annan stämpel - men på den nedre bilden ser det inte alls likadant ut.
"Ovalen" längre till höger ser däremot otvivelaktigt ut som en stämpel.

Grönvalls stämpel KAN ha kommit dit i ett senare skede.
Skedmodellen fanns även före hans verksamhetsperiod (1807-1843).
Ett spår av årsstämpel måste vara mellan A3 och N4, om det ska sammanfalla med Grönvalls verksamhet.
I övrigt skulle jag tippa att detta är en stämpel som Grönvall använde tidigt, och att stämpeln med två L användes senare. Detta grundar jag på den kända årsstämplingen/dateringen av de föremål som har de respektive namnstämplarna.
Fast jag har ju ett mycket begränsat studiematerial ...

I övrigt var min "utredning" grundad på de tillfällen där stämplar saknas.
Det kan ju också vara så att stämplar en gång har funnits, men inte längre finns kvar, är bortputsade, eller nedslitna.
Det i sig betyder inte att föremålet automatiskt blir "misstänkt" - men det blir svårare eller helt omöjligt att reda ut till fullo.
Man måste ta i beaktande var stämplarna finns, och sannolikheten för slitage.

Här ser vi ett sådant exempel. De olika stämplarna kan ha slagits olika hårt, men de finns just där man ofta håller i skeden, och utsätts där för slitage.
Att det ändå är så stor skillnad, och att det möjligen aldrig varit fullstämplat, gör att man får vara lite försiktig i bedömningen.

Det största slitaget på skedar är ofta att skedbladet slitits ner, p.g.a. alltför flitigt skrapande mot tallrikar. Här syns inte något sådant, men visst kan det ha varit en försiktig person, som hållit mycket i skeden och slevat soppa, utan att skrapa i botten!
:-O :-O

Slutsatsen blir att det med viss sannolikhet är en silversked som stämplats av J.P.Grönvall i Stockholm.
Silverhalten är, som tidigare sagts, det som är enklast att säkerställa.
glashakan
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 31 maj 2013 - 20.15:   

Stort tack för den utförliga redogörelsen!

Skeden är relativt tung (49 gram) och jag tror att bladets tjocklek har bidragit till att det inte tappat formen.

Jag skulle också gissa tidig tillverkning 1810-1820 i jämförelse med mina andra årsstämplade skedar.