Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2013-oktober-16 » Vad heter Nysilvermodellerna  

Författare Meddelande
Sverpa
Oregistrerad gäst
Skickat måndag den 2 september 2013 - 12.37:   

Modell 1:


Modell 2:


Tack på förhand
Sverker
Peter_h
Medlem
Användarnamn: Peter_h

Meddelande nummer: 159
Registrerat: 3-2013
Skickat måndag den 2 september 2013 - 16.39:   

De finns inte med i Fagerlind, "Svenskt matsilver". Är de tillverkade i Sverige?
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 76
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 2 september 2013 - 17.43:   

Modeller som bara gjorts i "nysilver" finns knappast med i den nämnda boken.
Det är, som Peter_h är inne på, väsentligt att veta hur de är stämplade - för att ev. avgöra tillverkningsland.
Även nästan helt lika modeller kan ha olika namn i olika länder.
Jag tror att det står "Rostfri" på bladet på nr 2 - men det bevisar inte så mycket.
Peter_h
Medlem
Användarnamn: Peter_h

Meddelande nummer: 161
Registrerat: 3-2013
Skickat måndag den 2 september 2013 - 20.29:   

Sverpas bestick finns kanske även i silver. Det var därför jag konsulterade Fagerlind.
Sverpa
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 3 september 2013 - 21.09:   

Modell 1 är tillverkad av Gense,
Modell 2 Alb. Lindström, Eskilstuna
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 82
Registrerat: 4-2013
Skickat fredag den 6 september 2013 - 15.18:   

Det är naturligtvis rätt tänkt av Peter_h. Min kommentar var inte menad att vara spydig, eller så.

Även om jag har mycket uppgifter att ösa ur, när det gäller bestickmodeller och tillhörande stämplar, så är det förstås omöjligt att känna till allt. Modeller med hittills okända namn dyker upp med jämna mellanrum.

Modell 1.
Sitter stämpeln på knivbladen?
Står det GENSE på dem, så är ju GENSE inblandade, men jag vet inget modellnamn.
Det ser ut som en sorts restaurangsilvermodell, men det kanske är inbillning.
Vi får hoppas att någon annan vet bättre!

Modell 2.
Intressant!
Jag har en "samling" stämplar från Lindström i Eskilstuna, och sådana med förkortningar som jag misstänker hör hemma där.
När det gäller just bestick känner jag dock inte till en enda nysilvermodell med hela namnet (Lindström) stämplat.
D.v.s. jag känner inte till några bestick som säkert kan sägas vara tillverkade av Lindström.
De bestick jag "antar" är deras, är inte i närheten av den här modellen.
Alltså kan jag inte sätta namn på den heller.

Min oundvikliga fråga blir förstås; hur vet du att Alb. Lindström har med dessa bestick att göra? Är de stämplade så?
Jag skulle i så fall uppskatta mycket att få se stämpeln, eftersom den skulle tillföra min "forskning" ny kunskap.
Sverpa
Oregistrerad gäst
Skickat lördag den 7 september 2013 - 15.33:   

Modell 1:

Modell 2:
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 86
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 9 september 2013 - 12.09:   

Tack! Det här verkar bli en typisk AP-tråd, där man lär sig själv mer än vad man kan hjälpa till med.
Tyvärr kommer inte den egentliga frågan om modellnamnen närmare sin lösning.

Jag förmodar att det inte finns några stämplar på vare sig knivskaft eller på gafflar/skedar, eftersom Sverpa koncentrerar sig på knivbladen.
När det gäller just knivar så finns det en del vanliga iakttagelser:

1) Bladen är ofta utbytta, varför eventuella stämplar på dessa inte behöver ha något med resten att göra. Här ser det dock ut att vara orginalblad, i den mån man kan se något.

2) Det är inte ovanligt att skaften redan från början har en annan tillverkare än resten, och att det då är olika firmastämplar på delarna. För besticktillverkningens bedömning utgår man då från skaftstämplarna.

3) På just knivar är det vanligt att det saknas stämplar på skaften - oavsett eventuella stämplar på bladen. Alternativt att det är väldigt knapphändigt stämplat på skaften. Det har säkert med stämplingsutrymmet att göra. Knivskaft är som bekant ofta lite annorlunda utformade är övriga bestickskaft.
Finns det endast stämplar på bladen, brukar man normalt utgå från att det gäller hela besticket.
Är det fråga om hela uppsättningar, kan man i regel få antagandet bekräftat genom stämplarna på gafflar och/eller skedar.

Modell 1:

Stämplingen är lite märklig, eftersom ankaret med det krönta E:et förknippas med Jernbolaget/Eskilstuna Jernmanufaktur, som är en känd knivfabrik.
Ofta är E:et inramat, eller har "band" (som i Lindström-stämpeln) med firmanamnet.
Knivblad från den fabriken återfinns på mängder av andra firmors knivar, även utländska.

I princip samma stämpling noterar jag på bl.a. en uppsättning Gense-bestick av en annan (känd) modell - "Palace", som f.ö. verkar vara särskilt vanlig med restaurang-namn.
Stämplingen på de största knivarna är inte exakt lika, men grunden är densamma; både "Gense", "ankare" och "Rostfri" finns med.
Övriga knivblad saknar ankaret.
Samtliga knivskaft är endast stämplade med "30" eller "24", vilket syftar på mängden pålagt silver på ett visst antal delar..
Alla gafflar och skedar är stämplade på det vanliga sättet, på skaften; exempelvis: "Gense Alp. 45GR".

Min gissning är att Gense använt knivblad från den andra firman, och att det sålunda framgår i vissa fall. En vanlig kombinationsstämpling är det inte.

Modell 2:

Ja, onekligen står det Alb.Lindström Eskilstuna där!
Firman är ju känd, och brukar betecknas som en "Metallvaru- och Nysilverfabrik".
Men ... jag har inte noterat den här stämpelutformningen på ett knivblad, eller alls ett bestick, förut.
Det finns säkert mycket som jag inte har sett eller noterat ännu, men jag har saknat bevis för att Albert Lindström har tillverkat/stämplat några bestick.

Förutom föremål med hela Lindström-namnet stämplat, så finns det bestick med t.ex. "ALE", "AL PRIMA NS", "ALE NS" och "A.L.N.S.E", som alla kan tyda på Lindströms tillverkning.

Hittar jag något modellnamn, så återkommer jag givetvis - men man ska ha tid att leta också ... :-O