Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2013-november-20 » Ny stämpelfråga  

Författare Meddelande
eja
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 8 november 2013 - 10.39:   

Jag tror att stämpeln är från 1855 eftersom det är en tydlig stämpel från det året, men vad står dessa två stämplar för:
De ligger i samma nivå som stämpel tre som är A5 i rektangulär ruta

stämpel 1 stämpel 2
Fantasilös
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 8 november 2013 - 11.01:   

Åtminstone min fantasi räcker inte till. Prova med en bild på hela föremålet och en totalbild över stämplingen.
eja
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 8 november 2013 - 11.11:   

Det är en kaffesked
jag undrar om det är silver.
Det finns inget slitage som visar på annat.

fråga 3

fråga 4
eja
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 8 november 2013 - 11.15:   

Skedbladet är ganska spetsigt.

ap-5
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2757
Registrerat: 9-2009
Skickat fredag den 8 november 2013 - 11.55:   

Det borde ha funnits fyra stämplar 1855. Detta var en övergångstid mellan användning av de gamla stadsstämplarna och de nya ortsbeteckningarna med ortens begynnelsebokstav. Någon bokstav ser jag inte. Vi har här två närmast runda stämplar och ingen av dem kan vara en mästarstämpel eftersom den skulle varit en fyrhörning. Då återstår att den ena stämpeln skulle vara en kattfot och den andra en stadsstämpel. Jag tror att mittstämpeln kan vara en förvanskad kattfot och då skulle den vänstra vara en ortsstämpel i rund eller liggande oval ram.
Jag har gått genom ortsstämplarna utan att finna några säkra detaljer att binda upp dem på. Det är nog lite av en tusenkronorsfråga eftersom stämplarna snarast är fragment...........
eja
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 8 november 2013 - 12.03:   

Men tror du det kan vara silver i alla fall?
eja
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 8 november 2013 - 12.11:   

Det är sant att skeden är sliten.
mönstret på skedbladets baksida är mycket tunt
Trots slitage och ålder väger skeden 12 gr
Med fantasi gissade jag på att stämpeln i mitten kunde vara en kattfot.
Är modellen i så fall svensk?
Kan det vara någon ledtråd?
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2758
Registrerat: 9-2009
Skickat fredag den 8 november 2013 - 12.28:   

Jag har aldrig sett stämpeln A5 på annat än svenskt och finskt silvergods. Finskt faller på att årtalet i så fall skulle bli 1906 vilket förefaller sent. I vilket fall blir det lika svårt att finna en mästare. Jag har lite svårt att förstå varför A5 skulle vara intakt medan de övriga är närmast oläsbara och mästarstämpel saknas. Finner du ingenstans en antydan till en kvadratisk eller rektangulär ram?
En visserligen tidsödande, men möjlig väg att gå är att leta efter exakt det mönster ditt skedskaft har. Mönstret är lite avvikande mot de vanligare musseldekorerna. Därigenom kunde man kanske finna fram till en möjlig mästare och hans stämpelort.
Till din fråga; ja,jag tror att det är silver!
Fantasilös
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 8 november 2013 - 13.24:   

Får för mig att stämplarna är upphöjda i förhållande till det normala att de skulle vara nedsänkta. Har jag rätt så är det en sked som är gjuten i någon "lättmetall"??
eja
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 8 november 2013 - 17.09:   

Tack för ert engagemang. Min mamma ärvde släkt från Finland, men de få skedarna som jag fått hjälp med här tidigare hade andra stämplar.
Jag tyckte skedbladets modell kändes gammalt.

Det är nog fotot som kan vara missvisande.
Jag tycker stämplarna ser "normala" ut i verkligheten.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2759
Registrerat: 9-2009
Skickat fredag den 8 november 2013 - 18.35:   

Varifrån kom den finska släkten och när ärvde din mor? Kanske vi skall titta på det finska en gång till även om det verkade långsökt. Ärvde din mor från förstaägarna kan det ha varit på 1960-70-talen. Det hade varit intressant att se om man ändå inte kunde finna någon likhet med kända stämplar. Vi har ju med gemensamma krafter här på Ap lyckats förr.
Kan du visa hela skedskaftet, nu ser vi bara översta delen som verkar vara en variant av engelsk snäck. Man kan söka på mönster som har den korsliknande delen i snäckan.
eja
Oregistrerad gäst
Skickat lördag den 9 november 2013 - 9.17:   

Släkten kom från norra Finland.
Min mor ärvde den efter min morfar (d.1959) som i sin tur ärvt den.

ap -6
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 148
Registrerat: 4-2013
Skickat tisdag den 12 november 2013 - 13.41:   

Så snart jag ser liknande så finns det en stad som jag direkt kontrollerar numera.
Jag har en teori, som grundar sig på ett par tidigare notationer.

Ta en titt på de olika ortsstämplar för Hudiksvall, som redovisas i "gula" och "blå" böckerna!
I flera fall saknar de alla likheter med det bockhuvud, som de är tänkta att föreställa.
Jag ser direkta likheter med stämplarna här ovan, särskilt den i mitten.
I Hudiksvall verkar det dessutom ha funnits ovanligt många "konstigheter" i stämplingen.

Under 2008 hade vi en deltagare här, som specialiserat sig på Hudiksvall. Haon menade att flera smeder där ofta struntat i årsstämplingen. Särskilt Lars Löfgren, och i synnerhet för hans senare produktion.
Exempel på årsstämpel saknas också i böckerna - både för Löfgren och andra - vilket talar för att AP:aren kan ha rätt.

Jag har sett en sked som endast var stämplad med "kattfoten" och "L.LÖFVGREN". Trots avsaknad av år och stad, kan den nog hänföras till Löfgren i Hudiksvall - dels för att han använt en mängd olika namnstämplar, bl.a. exakt denna, och dels för att det inte finns någon annan L.Löf(v)gren att välja på.

Mera bevis:
Jag har också noteringar om två skedar, som med stor sannolikhet kan hänföras till Hudiksvalls "tveksamheter". Dels p.g.a. stämplingen, och dels för att båda hade den senaste ägaren bosatt i Hälsingland. (Inget bevis i sig, men "det hjälper").

1. Matsked, modell gammal fransk. Verkar vara försilvrad koppar, men vill väl ge sken av gediget silver.
Stämplad 2 gånger "X4" i kvadrat, på vardera sidan om en stadsstämpel i cirkel/oval - synnerligen lik en Hudiksvall-bock.
X4 måste väl syfta på året, alltså 1852.
De enda i Hudiksvall verksamma silversmederna det året var:
Lars Löfgren, Christoffer Nordin, Anders Backman, och Anna C. Berg.

2. Matsked, modellblandning gammal fransk / snäcka. Tunn och plåtig, med "hemmagjord" graverad dekor, och möjligen pressad dekorsnäcka. Visserligen inte testad, men silver verkar fullt troligt. Förmodligen underhaltigt?
Stämplad 2 gånger med stadsstämpel i cirkel/oval, på vardera sidan av namnstämpel "ACB" i rektangel.
Stadsstämplarna ser närmast ut som den mittersta av "eja":s visade, eller om man så vill, de som finns i böckerna för t.ex. Anna Catharina Berg.
Lämpligt nog, eftersom hennes namnstämpel också passar.

Någon årsstämpel redovisas inte heller för änkan Berg, men det utesluter ju inte att sådan kan finnas i en annan kombination - ex:vis "A5"?
Hon drev verkstaden efter sin mans (J.G.Berg) död, och stämplade med egen stämpel 1833-1860. Hon hade hjälp av verkgesällerna A.J.Lundberg (1839-1856), och P.A.Nordin (1858-1860).
Vad Lundberg gjorde sedan vet jag inte, men Nordin fortsatte efter 1860 på egen hand som guldsmed i Hudiksvall.

Jag håller sålunda inte alls för otroligt att "eja":s kaffesked är hemmahörande i Hudiksvall. Kanske rentav med fru Bergs hjälp.
Den ser i varje fall ganska "hemmagjord" ut, och passar väl in i den bild jag har av hennes alster.
Mönstret med två plus en stämpel i Hudiksvall tycks gå igen, fast här är "år-stad-år" alt. "stad-namn-stad" utbytt mot "stad-stad-år".
Jag tippar på silver, och garderar med underhaltigt.

Efter att jag författat ovanstående har eja meddelat en eventuell proveniens.
Den kanske inte direkt pekar på Hälsingland - vilket kunde gjort min teori mera sannolik - men å andra sidan förflyttar sig föremål ibland.
Exempelvis så kan ju eja:s släkting ha köpt skeden på en auktion, med saker som i sin tur förflyttat sig genom geografin.
eja
Oregistrerad gäst
Skickat lördag den 16 november 2013 - 10.53:   

Tack Sstempeln för en intressant diskussion.
Jag sparar all info jag får på AP och lägger som vanligt in i lådan tillsammans med skeden.
Nästa generation får sedan bestämma vad de vill göra med skeden. De för mig något udda proportionerna lockar.