Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2013-november-20 » Monogram med krona?  

Författare Meddelande
Henke
Medlem
Användarnamn: Henke

Meddelande nummer: 31
Registrerat: 7-2013
Skickat tisdag den 19 november 2013 - 8.17:   

Har fått för mig att om man ser ett monogram med med krona så är detta på något sätt knutet till kungahuset, har jag rätt i detta?

Monogrammet är V H under en krona med tre spetsar. Sakerna (sked och skål) är tillverkade tidigt 1900-tal i Sverige av en firma som är Kunglig Hovleverantör.

Mvh
Henke
Peter_h
Medlem
Användarnamn: Peter_h

Meddelande nummer: 251
Registrerat: 3-2013
Skickat tisdag den 19 november 2013 - 13.37:   

Titta på tråden "Pin med krona 18K".
Konstnovisen
Medlem
Användarnamn: Konstnovisen

Meddelande nummer: 78
Registrerat: 9-2013
Skickat tisdag den 19 november 2013 - 13.48:   

Njae, det där är en sanning med modifikation. Kronor kan se mycket olika ut, och "knutet till kungahuset" är en väldigt vag formulering. Före 1687 finns det inga egentliga begränsningar i lag på vem som får bära krona, även om det redan innan dess ansetts otillbörligt av ofrälse att föra krona i vapen. Efter det så är alla slags kronor begränsade till adeln, kungahuset och offentliga institutioner.

I fallet med din sked och skål så torde det röra sig om en adlig rangkrona, som har tre spetsar och två pärlor mellan dem, bokstäverna är då initialerna för den familj eller individ som beställt dem, t.ex. von Heidenstam eller Valdemar Hård af Segerstad.

Adeln är ju knuten till kungahuset så till vida att kungamakten bekräftar adelskapet, men något direkt samband kronor och kungligheter finns alltså inte.

En kunglig krona är sluten med kronbyglar. Men att en sådan finns på ett föremål är ändå inte en garanti för att den har ägts av en kung, utan förekommer även på kungliga institutioners prylar och märkningar. Det vanligaste föremålet man ser kungliga kronor på är t.ex. måttbehållare av olika slag som blivit "krönta" vid kontroll av att de inrymmer korrekt mått.

Direkt kungliga föremål är oftast märkt med ett kungligt monogram och ett inventarienummer. Många gånger med flera märkningar beroende på att de har ärvts eller att det blivit en förändring i rang, t.ex. när en tronföljare blir monark.

Just silver och smycken är sällan ägarmärkta, av rent praktiska skäl, utan får spåras via exempelvis målningar, foton, inventarielistor och dödsboförteckningar.

Hur de olika rangkronorna kan se ut ser du här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rangkrona
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2794
Registrerat: 9-2009
Skickat onsdag den 20 november 2013 - 0.44:   

När nu kronor förts på tal av Henke, så har jag funderat på varför man ofta ser 1800-tals bröllopsbägare i silver ha en krona över bröllopsparets initialer. Konstnovisen skriver "Efter det så är alla slags kronor begränsade till adeln, kungahuset och offentliga institutioner".
Finns det något bra svar eller förklaring till detta, som ju motsäger inlägget ovan? Den visade bägaren med en förgylld krona var given till en bondson och en dotter till en lantman. Det här bröllopsparet var inte i närhet av någon adel! Jag har fler exempel på liknande bägare, men med lite olika utformning på kronorna.
Bröllopskrona
Konstnovisen
Medlem
Användarnamn: Konstnovisen

Meddelande nummer: 82
Registrerat: 9-2013
Skickat onsdag den 20 november 2013 - 1.53:   

Jag vet inte, men jag har en teori.

När det kommer till kronor i kyrkliga sammanhang så är det inte främst kungen man tänker på, utan jungfru Maria, himmelens drottning i katolsk tradition, vilket kan ses i främst medeltida madonnors gestaltning, ofta bärandes en förgylld krona. Dessa kronor var de som började användas vid kyrkliga vigslar på 1500-talet och lånades då ut till brudar som ansågs vara oskulder vid äktenskapet. Senare började man även tillverka kronor enkom för detta. Brudkronan blev då en stark symbol för det rena äktenskapet mellan man och en obesudlad kvinna.

I samband till detta så spekulerar jag i att man med en förgylld krona på en bröllopsbägare anspelar på detta, och att det kanske är troligt att brudens föräldrar givit bägaren för att man varit stolt över sin "rena" och oskuldsfulla dotter. Eller åtminstone velat påskina det.

Därtill, innan det blev förbjudet att använda kronor i sina vapen för ofrälse så var det faktiskt ganska vanligt, och associerades då allmänt till välstånd och värdighet, snarare än någon särskild huldhet till kungamakten. Något av denna tradition kan ha levat kvar länge bland allmogen och symboliserar sålunda helt enkelt en önskan om välgång och fromt leverne från givaren.

Ren spekulation från min sida dock. Intressant fråga! :-)
Konstnovisen
Medlem
Användarnamn: Konstnovisen

Meddelande nummer: 83
Registrerat: 9-2013
Skickat onsdag den 20 november 2013 - 2.00:   

Kyrkan var för övrigt först med att använda kronor överhuvudtaget, något som jag glömde bort att nämna i mitt tidigare inlägg. Den är egentligen en fysisk gestaltning av strålkransen (glorian) man brukar avbilda helgon med. Påven har t.ex. tre kronor samtidigt på sin hatt för att visa hur mycket heligare han är än vanliga dödliga.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2795
Registrerat: 9-2009
Skickat onsdag den 20 november 2013 - 2.20:   

Det låter som en trolig förklaring och de här kronorna skall inte sammanblandas med adliga kronor.
När jag en gång forskade om ursprunget till den här visade bägaren, undrade jag förstås om det fanns någon adlig bakgrund, vilket inte alls var fallet.
Undrar hur man hanterar ett giftermål mellan två adliga personer vad gäller bröllopsbägare. Då användes kanske en adlig krona passande till det brudparet...............
Konstnovisen
Medlem
Användarnamn: Konstnovisen

Meddelande nummer: 84
Registrerat: 9-2013
Skickat onsdag den 20 november 2013 - 2.46:   

Mellan adliga personer där båda har samma rang används ibland initialerna under en gemensam krona. Detta är vanligast bland den obetitlade lågadeln. Vanligast oavsett rang är dock att man helt enkelt graverade bägge parternas vapensköldar bredvid varandra med var sin rangkrona på skölden. Har aldrig sett något exempel med en extra "kyrklig" krona utöver det.
Knekten
Medlem
Användarnamn: Knekten

Meddelande nummer: 200
Registrerat: 12-2009
Skickat onsdag den 20 november 2013 - 9.45:   

Här en uppsats om brudkronor och symbolik.

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:606492/FULLTEXT01.pdf
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 2796
Registrerat: 9-2009
Skickat onsdag den 20 november 2013 - 13.43:   

Mycket läsvärd! På sid 42 finns lite om guld och silver i brudkronor och efter sidan 108 finns 31 brudkronor med bild och text. Uppsatsen är på 134 sidor och skriven på svenska som en upplysning till dem som bara tittar på den engelska texten i början. Tack Knekten för allt du hittar :-)
Knekten
Medlem
Användarnamn: Knekten

Meddelande nummer: 204
Registrerat: 12-2009
Skickat onsdag den 20 november 2013 - 19.19:   

Tack för det Les. När man sysslar med släktforskning kan sådant här dyka upp en passant.