Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2014-februari-5 » Vem ståmplade i Ryssland  

Författare Meddelande
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2441
Registrerat: 8-2009
Skickat torsdag den 2 januari 2014 - 13.15:   

Detta är inte en fråga utan ett tillkännagivande

I forna kejserliga Ryssland stämplade mästaren/framställaren och kontrollmästaren. Hur, är en längre historia som är återges förkortad.
Vi talar nu om mästarstämpel (master’s mark) eller kontrollstämpeln (assaying mark).

Mästarstämpeln
Att få rätten att använda en mästarstämpel gavs av skrået efter ett utfört och av skrået godkänt mästarstycke. Att bli mästare tog cirka 12 år och det startade från läropojke till gesäll och senare mästare. Mästarstämpeln är i princip samma sak som tillverkarstämpel mao den som gjorde föremålet.

Kontrollstämpeln även kallad proberstämpel
Kontroll- eller probermästaren var en statlig ämbetsman anställd på kontrollverket. Hans enda uppgift var att se till att föremålet höll laglig halt. Minimihalten i Ryssland var 84 zolotnik mao 875/1000. När mästaren hade gjort ett föremål, stämplade han det förde det till kontrollkontoret. Kontrollmästaren kontrollerade att det var gjort i laglig minimihalt. Om så, stämplade han föremålet med sin kontrollstämpel som innehöll hans initialer samt pågående år. Ytterliga slog han halt- och stadsstämpeln. Olika stämpelvariationer förekommer under årens lopp. Om föremålet var underhaltigt, slogs det sönder, konfiskerades och mästaren fick hårda böter.
Det var vid vite förbjudet för kontrollmästaren att stämpla om föremålet inte var försett med mästarstämpel och om det inte höll laglig minimihalt. Om han ändå stämplade och blev fast, väntade Sibirien honom.

I dagens läge nämns för ofta bara kontrollmästarens namn men inte mästarens namn. Det är en underlig företeelse för kontrollmästarens namn är oväsentligt. Mästarens namn är mycket mera intressantare och viktigare.

Kvinnor i yrket
I ryskt guldsmide förekommer en del kvinnliga namn, som nu t.ex Alma Phil. I den tidens Ryssland var det helt uteslutet att en kvinna kunde ha utbildat sig till guldsmed. De kvinnonamn som förekommer är antingen änkor eller döttrar till ägaren (mästaren) som då avlidit. Den ryska lagen tillät att änkor och arvingar (döttrar) kunde fortsätta verksamheten i mannens/faders namn till sin död.
Alma Phil var som tidigare sagts inte en utbildad guldsmed utan hon blev av en tillfällighet en berömd smyckesdesigner. Hon har själv inte gjort ett ända smycke men designat desto flera.

En viktig vink!
Om någon ämnar köpa ett ryskt föremål skall ovannämnda stämplar finns på föremålet. På marknaden förekommer föremål som påstås/säljs som ryska. Vid en närmare kontroll visar det sig att de endast har en rysk kontrollstämpel. Ett sådant föremål har inte framställts i Ryssland utan det är importerat till Ryssland någonstans ifrån. Kontrollstämpeln är slagen på ryska tullens begäran för att man inte fick importera underhaltigt (<84zol.) silver till Ryssland. Kontrollverket har kontrollerat halten, godkänt, stämplat och en import har skett.

Låt dig inte luras!
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2442
Registrerat: 8-2009
Skickat torsdag den 2 januari 2014 - 13.17:   

STÄMPLADE! för t_usan. Hur man än kollar så alltid blir det något fel, sorry!