Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2014-mars-5 » Old Sheffild Plate bakke ebey  

  Tråd Senaste användare Meddelanden Sidor Senaste meddelande
Arkivera tills 2014-februari-20Kha20-2-14  7:01 
  ClosedClosed: Nya ämnes-trådar accepteras inte på denna sida        

Författare Meddelande
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2926
Registrerat: 8-2009
Skickat torsdag den 20 februari 2014 - 7.13:   

På 925-1000 har tykkelsen på osp været oppe. Jeg har en kande med indloddet plade til gravering. Oprindelg troede eg at den var i sølv, men den er formentlig bare i en osp plade med et tykkere lag sølv.
Mit mærke med skibet har kun sølv på en ene side, Det samme med kanden jeg viser. Den har en tin belægning indeni. Så der er sparet på sølv kun den synlige del er sølv. Jeg har tidligere vist denne plade. Sølv på begge sider.


De to billeder viser for og bagside.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2514
Registrerat: 8-2009
Skickat torsdag den 20 februari 2014 - 14.42:   

Tjockleken på ett OSP föremål har nog diskuterats på AP. Den är ca. 10ggr tjockare än silverskiktet på ett elektrolytiskt försilvrat föremål. Elektrolytens tjocklek är i stort 1/1000 mm men kan vara ännu mindre. Så kallat restaurantsilver har en större tjocklek. Orsaken är den, att rstaurantbestickens yta slits och måste tidvis omförsilvras. Det gjorde man förr men inte just numera. Det blir för kostbart.

Tjockleken på ett OSP föremål är ca 1/100 mm men kan variera mycket. Silverplåten är ju mekaniskt valsad på kopparen. Hur man identifierar ett OSP-föremål är en lång historia och dessutom är det inte lätt att i alla fall avgöra är det elektrolys eller valsat. Det fordrar erfarenhet.

Det stämmer vad Kha säger men saken är inte helt entydig. Om man vill gravera elektrolytiskt försilvrade föremål löddes ofta en gedigen silverplatta där graveringen skulle göras. Den sas fälldes in i "kroppen" (som på den visade brickan). Att det finns en silverplatta som på bilden visas, bevisar bara att föremålet inte är i silver utan försilvrat.

Svårt att tro att brickan skulle vara OSP. Elektrolys är mera sannolikt oavsett vad säljaren påstår. En säker identifiering av ett OSP föremål kräver att man har det i handen.

Minns att OSP- tillika som föremål i argent haché växer inte på träd. De är sällsynta saker. Tro inte att man springer på dem i vareviga loppis varje weekend.

OSP-föremål är dessutom oftast stämplade. Det var bara en mycket kort period i slutet av 1700-talet när OSP inte fick stämplas.
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2927
Registrerat: 8-2009
Skickat torsdag den 20 februari 2014 - 14.50:   

Ja du har delvis ret. Engelske osp formål er ikke så sjældne. I England.
Stempling små formål i osp - saltkar og lignende er heller ikke stemplet.
Kha
Medlem
Användarnamn: Kha

Meddelande nummer: 853
Registrerat: 8-2009
Skickat fredag den 21 februari 2014 - 22.10:   

Brickan kan mycket väl vara från tiden då OSP (Old Sheffield plate) tillverkades. Jag förstår Qrts kritiska synpunkter på föremål som anges som OSP är fullt förståeliga, men...
Att det förbjöds stämpling under 1700-talets senare del, behöver inte betyda att alla föremål utanför denna förbudsperiod är stämplades.

Att det förekommer relativt mycket föremål i OSP i Danmark, Skåne och i Västsverige p.g.a. kontakterna med England. Denna import nådde kanske inte Finland som hade mer kulturella relationer med Ryssland?

Men, det går inte att avgöra OSP enbart från bilder. Det är detaljerna som avgör.
Här liknade bricka från katalog från ca 1820.

Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3148
Registrerat: 9-2009
Skickat fredag den 21 februari 2014 - 23.31:   

Det jag missade från början i mitt inlägg den 19 kl. 20:21, var baksidan på brickan vilket fick mig att betvivla OSP. Jag har tillåtit mig att skära ut en bit av säljarens bild på brickans baksida, där man ser den omvikta kanten och dessutom en bortbruten bit som visar kopparplåten under. Så förväntar man sig att det skall se ut på en OSP-bricka.
OSP
Hose
Medlem
Användarnamn: Hose

Meddelande nummer: 2928
Registrerat: 8-2009
Skickat lördag den 22 februari 2014 - 10.38:   

Jeg ser tit en type fade med den kant (set fra forsiden) jeg afviser de altid som EP. De er formentlig også EP men en forstørrelse af de pågældende fad. Ja næste problem er slid. Den måde som der er overgang mellem sølv og kobber. Ingen kant det er spændende og interessant. Men vi er sikkert de eneste i Norden som synes at det er spændende.
Vi kan se på alle sælgers auktioner at det meste han har er EP og sælges som EP. Han har kun 2 OSP auktioner.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2521
Registrerat: 8-2009
Skickat lördag den 22 februari 2014 - 11.21:   

Efter att ha sett Les senaste bild ändrar jag åsikt. Trots att det bara är en bild, så onekligen så ser den ut som en OSP kant skall se ut.

Notera även att bården på en bricka oftast är gjord av separata delar som lötts på brickan. Dessa delar kunde vara av gediget silver. Så gjordes just för att dels dölja kopparkanten dels för att kanterna på en bricka är mycket utsatta för slitage. En silverkant slits naturligtvis men det syns inte så illa.

Om även bården var OSP, har den en lödd silvertråd på kanten. Här är det dock fråga om en s.k. "rolled edge" även typisk för OSP.

Vidhåller fortfarande vid att OSP inte hittas omvartannat utan mera sällan.