Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2014-augusti-25 » Boliden, Flavia, Borgila & Fleming.  

Författare Meddelande
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 386
Registrerat: 4-2013
Skickat fredag den 16 maj 2014 - 16.48:   

BOLIDEN, FLAVIA, BORGILA, FLEMING:
Alla dessa stämplar kan på något sätt knytas till den välkända firman Atelier Borgila i Stockholm.

Frågan om stämpeln BOLIDEN dök nyligen upp i tråden "Svenska ädelmetallsmycken utan kontrollstämpel".
Stämpeln påvisas där ihop med Ystad-stämplar och på ett ur från Schweiz.
Dessutom påpekas att BOLIDEN finns stämplat på bl.a. guldtackor.
Det verkar behövas en liten "utredning" om hur detta hänger ihop.
Eftersom tråden numera handlar om allt möjligt, gör jag här en ny för denna specifika fråga.

Boliden är, som de flesta känner till, ett svenskt mineral- och gruvföretag, med namnet gemensamt med orten Boliden - nu i Skellefteå kommun.
De använder naturligtvis firmanamnet i alla möjliga sammanhang - bl.a. som namnstämpel på sina produkter.

Eftersom firmanamnet har ansetts stå för en viss kvalité, har det i försäljningsfrämjande syfte stämplats BOLIDEN på många ädelmetallföremål.
Det är då inte företaget Boliden som stämplat detta, utan det är de olika tillverkarna av föremålen.
Dessa återfinns på flera platser i Sverige, och även utomlands (som vi noterar i den andra tråden).

Det kan, som vi redan noterat, vara stämplat på olika typer av föremål. Man finner det på ur, ringar, skedar, o.s.v.
Stämpeln kan ha lite olika utseende, och olika stil.
Den finns både med och utan ram, oftast med alla bokstäver versala. Vissa kombinationer har nog också synts till.

På vilket sätt firman Boliden gett tillstånd, eller varit inblandad i denna typ av stämpling, har jag inte forskat i.
Det är kanske inte heller intressant ur "vår" synpunkt, eftersom det uppenbarligen inte går att lita på att det verkligen skulle handla om metall från just Bolidens gruvor.
Kanske tillverkare i närliggande orter verkligen fick metallvaran levererad från Boliden, och använde enbart denna.
Jag tror att det är som Janne beskriver det ...

Qrts har påpekat att BOLIDEN ju är en registrerad namnstämpel för ädelmetall, en firma "Flavia". Det stämmer.
Stämpeln BOLIDEN registrerades 1953 för AB Flavia, samtidigt i både Skellefteå och Stockholm.
Denna stämpel BOLIDEN är då i det korrekta utförandet, versaler i rektangulär ram.
Den är registrerad t.o.m. 1959.

Att Flavia fick registrera en namnstämpel innehållande att gruvföretags namn är kanske en aning underligt. Det blir i varje fall lätt att blanda ihop saker och ting.

Dessutom registrerades namnstämpeln FLAVIA i Skelleftehamn (med kontrollstämplingsort Skellefteå) redan 1949, samt i Stockholm 1953.
Båda gångerna för företaget AB Flavia.
Avregistrering 1959.

Samtidigt, 1953-1959, existerar ytterligare en stämpel FIA, för AB Flavia i Skellefteå.

En namnstämpel BOLID (BOLID, alltså - inte BOLIDEN!) har faktiskt också funnits - nämligen för just Bolidens Gruv AB, 1947 - 1950, i Skelleftehamn (stämplingsort Skellefteå).
Det är den enda som registrerats i denna firmas namn.

Följande namnstämplar registrerades under firmanamnet Atelier Borgila / Erik Fleming, i Stockholm:
ABA = 1921 - 2004. Denna stämpel saknas intressant nog i förteckningen 1913-1954, men finns i Swedacs lista.
CF = 1921 - 1934. CF står för brodern Claes Fleming.
BORGILA = 1921 - 2004.
FLEMING = 1934 - 2004.
En omregistrering av CF och BORGILA skedde 1934, då företaget ombildades till aktiebolag.
Man kan notera, att på små föremål är det ofta stämplat enbart CF. På större föremål kan det vara båda stämplarna ihop.
Som tillägg förekommer en oval stämpel med ett skepp och/eller en signaturstämpel med ett sammanskrivet "EF" (Erik Fleming).

På senare tid har följande stämplar omregistrerats:
FLAVIA = AB Flavia, Skellefteå, 1979 - 2004.
FLEMING = Lars Fleming, Stockholm, 2004 - 2010.
ABA, BORGILA, CF = Lars Fleming, Stockholm, 2004 - 2005
ABA, BORGILA = Atelier Borgila, 2005 - .

Vad har nu Fleming med Boliden att göra?
Jo, Erik Fleming sålde 1948 Atelier Borgila till Bolidens Gruv AB.
Fleming var fortsatt den konstnärlige ledaren, och produktionen i Stockholm var densamma.

Flavia AB (i Skellefteå), som var ett dotterbolag till Bolidens Gruv AB, skulle tillverka en del modeller industriellt i stora serier.
Det finns t.ex. bestick, som är stämplade FLAVIA, med Skellefteås "S" som ortsstämpel.
Man tänkte alltså få en mera rationell drift, men avståendet mellan orterna var långt, så det fungerade inte helt.
Man skaffade därför en lokal i Stockholm, för att ha en gemensam verkstad. Denna blev klar 1954, strax innan Erik Fleming avled.

Därefter tog sonen Lars över den konstnärliga ledningen.
Boliden hade svårt att driva Flavia och Borgila vidare, och 1959 köpte Lars Fleming tillbaka Atelier Borgila.

Därmed har vi knutit ihop Boliden, Flavia, Borgila & Fleming.
AB
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 16 maj 2014 - 19.52:   

:-) Wooov... Imponerande... vilken utmärkt information :-)
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3379
Registrerat: 9-2009
Skickat fredag den 16 maj 2014 - 23.13:   

Instämmer med AB :-)
Det fanns förr ett uttryck för dem med imponerande kunskaper, "kalenderbitare", och ibland undrar jag var SStempeln får all sin kunskap från......
AB
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 16 maj 2014 - 23.17:   

Då är väl slutsatsen att vi får ta med ringen och gå till
http://www.sp.se/sv/units/weightsandmeasures/Assayoffice/Sidor/St%C3%A4mplar.asp x
för att få den kontrollerad och stämplad?
AB
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 16 maj 2014 - 23.22:   

...om den går att kontrollera eftersom ringen har ett tjockare lager
guld ovanpå och även en infattad sten.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3380
Registrerat: 9-2009
Skickat fredag den 16 maj 2014 - 23.27:   

Ja, det blir kanske en s.k. "förstörande test" :-O
AB
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 16 maj 2014 - 23.37:   

:-) Då skulle min bättre hälft inte bli glad! :-)
Hon är extremt rädd om sina smycken.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 399
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 26 maj 2014 - 10.06:   

Det finns ytterligare några kommentarer med avseende på Borgila. Jag missade att ta med dem förut. Kanske kan det roa någon att veta vad som hände sedan?

Omregistreringen 2005 av stämplarna ABA och BORGILA berodde sannolikt på det nya ägarskapet. Firmanamn och adress är desamma.
Silversmeden Henrik Ingemansson köpte då Atelier Borgila.
Adressen, liksom verksamheten, var fortsatt i Stockholm, men sedan 2012 håller Ingemansson mestadels till på Öland.

Jag antar att stämpeln HIM, som 1996 registrerades i Mörbylånga (Öland), på "Ingemanssons Smedja", tillhör samme Henrik Ingemansson.

Dessutom finns det faktiskt ytterligare en stämpel noterad åren 1949-1956 för "Atelier Borgila AB" i Stockholm;
nämligen KF.
Denna saknas både i Swedacs lista och i boken "1913-1987" - men finns i listorna "1913-(1954)-1963".
Jag tror att uppgiften är korrekt, eftersom just de åren saknar uppgift hos Swedac.
T.o.m. 1946 och fr.o.m. 1956 finns det uppgifter (Johan August Färngren resp. Åke Stavenow).
Vanligen brukar man inte låta en helt annan verksamhet få registrera samma namnstämpel förrän ett antal år har passerat, så jag misstänker en koppling mellan Färngren-Borgila-Stavenow. Något som dock tills vidare inte är utrett.

Beträffande Les´ kunskapsfunderingar, så vill jag inte sola mig i glansen mer än vad som är tillbörligt.

Naturligtvis har jag under årens lopp, från olika publikationer, och förstås även från nätet, hämtat en hel del kunskap - som delvis sammanställts till alldeles egna listor, kommentarer/noteringar i olika böcker, och liknande.
Därför går det ofta inte att säga vilken källa som är den ursprungliga.
Utifrån detta skriver jag en egen text. Jag skriver aldrig av något direkt från någon annans text, men eftersom samma information många gånger återfinns på flera ställen, så bör den ju också - om den är korrekt - se likadan ut varje gång.

Sedan har jag en omfattande exempelsamling. Därifrån hämtar jag t.ex. uppgifter om en viss frekvens i en specifik stämpling, o.s.v.
Tillkommer ett hyfsat minne, men framförallt måste man veta var man finner den relevanta informationen.

Dessutom får man utgå från att mycket som skrivs, framförallt på nätet, är fel - alternativt att det framkommit nyare och bättre kunskap.
Böcker är daterade, men vem vet när något skrevs på nätet, av vem, och i vilket syfte.

Det finns inget jag saknar så mycket som mera kunskap.
Les har f.ö. i många fall minst lika goda kunskaper, och dessutom om sådant som jag inte vet ett dugg - exempelvis det tekniska.