Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2014-oktober-14 » De ryska kokshnikstämplarna  

Författare Meddelande
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2672
Registrerat: 8-2009
Skickat fredag den 26 september 2014 - 14.04:   

Eftersom det tyks råda en hel del missuppfattningar om de ryska kokshnikstämplarna, så kommer nu sanningen här:

DEL 1

Det är en lång historia varför man 19.2.1896 beslöt att förnya kontrollstämplarna i Ryssland. Att berätta den här är inte mödan värd.
Hur som helst så införs ett "ukaz!" att en ny kontrollstämpel skall tas ibruk 1.1.1898. Förberedelser görs för detta men tiden räcker inte till. Först under andra halvåret av 1898 distribueras den nya kontrollstämpeln men bara till några få orter. De andra kontrollorterna får vänta.

Följande kontrollmästare är verksamma vid nämnda tidpunkt i nedannämnda städer:

I St Petersburg Jakov Ljapunov 1898-1904
I Moskva Ivan Lebedkin 1898-1904 och Anatolij Artsibashev 1888-1898.
I Kazan Ivan Ado 1897-1916

Så ser den nya kontrollstämpeln ut med nämnda kontrollmästares initialer:

1898K

Har tyvärr ingen bild av Ivan Ados stämpel i oval ram, men den ser ut som ovan med initialerna IA (kyrilliskt) men han använder även en annan lite underlig stämpel, som ibland ifrågasätts. Falsk eller inte, vet inte! Se nedan:

1898 Ado

Notera storleken av siffrorna finhetssiffrorna 84 i stämplen. Det har hävdats att denna småsiffriga stämpel skulle vara falsk men det är ett gravt felpåstående, så är inte fallet.

Plötsligt märker myndigheterna att stämpeln inte alls ser ut som direktivet/ukaz förutsätter och distributionen avbryts omedelbart. Bara Ljapunov, Lebedkin, Artsibashev och Ado hinner stämpla med denna lagstridiga kokshnik. Ett ryskframställt föremål med denna stämpel kan lätt hänföras till senare hälften av år 1898.

Nya stämplar börjar framställas. Dessa distribueras till mer eller mindre alla kontrollkontor, som uppmanas att ta dem ibruk 1.1.1899.

To be continued...
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2674
Registrerat: 8-2009
Skickat fredag den 26 september 2014 - 14.55:   

DEL 2 (tycks inte tyks)

De nya stämplarna distribueras till alla kontrollkontor och tas ibruk 1.1.1899. Efter detta datum får inte de gamla lagstridiga kontrollsträmplarna användas ut de skall skickas tillbaka till Myntkontoret i St Petersburg där de förstörs.

De nya stämplarna förkommer i två variationer, varför och vilkendera kom först vet jag inte.
Nedan Lebedkins och Aleksandr Romanovs, som nu är i Riga eller Warsawa, nya stämplar. Notera att finhetssiffrorna är mycket större och nu ser stämpeln ut som regelverket föreskriver.

1899 ny

Kaos utbryter, varken köpare eller guldsmeder vill acceptera de nya kontrollstämplarna i intaglio, som dessutom anses vara av dålig kvalitet och lätta att förfalska.
Sändebud sänds till St Petersburg med en yrkan om att få använda de gamla stämplarna. Inte de småsiffriga utan stämplarna för dem dvs. dvoinik, troinik och chetvernik. Myndigheterna avslår all begäran om användning av gamla stämplar. Det är sträng förbjudet att använda dem efter 1.1.1899.

Myntkontoret tar ändå åt sig och bildar en kommité för att undersöka saken, då man konstaterat att guldsmeder och andra börjat fiffla med stämplarna för att undvika att betala skatt. Inkomsterna till staten sjunker.

Finansministeriet besluter den 10.5.1905 att saken måste åtgärdas på inrådan av kommitén och att nya kontrollstämplar skall tas ibruk. Men vi är i Ryssland och allt tar tid... Myntverket börjar framställa nya stämplar som är färdiga 30.1.1907. Dessutom måste också ett nytt regelverk fås till stånd. Dett regelverk blir färdigt 21.1.1908. Den nya stämpeln tas ibruk 26.3.1908.
Det är en kokshnikstämpel med ett högertittande kokoshnikansikte i cameo. Bakom nacken finns en grekisk bokstav som symboliserar kontrollverket. Bokstaven alfa gäller för St Petersburg, delta för Moskva o.s.v.. Så ser den ut:

Kokoshnik 1908

Namnet kokshnik hänför sig till en rysk hårprydnad som användes av kvinnor i Ryssland.

Denna högertittande stämpel används inte bara till 1917 då ryska revolutionen bröt ut utan till 23.6.1927, då Sovjetunionen redan uppstått (1922). Hur mycket guldsmedsarbete gordes mellan 1917-1927 kan naturligtvis diskuteras. Inte mycket, men, hör och häpna, jag har sett sovjetiska medaljer med denna stämpel.

Sedan kommer androgynen "rabota" med släggan på axeln, men det är en annan historia...

SLUT!

PS 1. Det finns naturligtvis andra stämplar att användas vid olika behov, men nu var det bara fråga om kokshniken.

PS 2. Här kan ni läsa lite mera om saken:
http://www.925-1000.com/Frussia.html
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 447
Registrerat: 4-2013
Skickat fredag den 26 september 2014 - 15.16:   

Utmärkt skrivet, och väl illustrerat!

Det finns, som du säger, många som inte har det här klart för sig.

Även om jag kände till "småsifferstämplarna", så har jag inte tänkt på att vi faktiskt borde sluta säga "1898-1908 års stämpel".
Vi bör övergå till "1899-1908 års stämpel", naturligtvis! Första användandet avser ju 1.1 1899.
"Småsifferstämplarna" kunde benämnas "1898 års kokoshnik". Tidigare det året är det ju de "gamla" med årtal.

Det är nog svårt att veta om ett silverföremål kan ha stämplats 1917-1927, såvida det inte är t.ex. sovjetiska medaljer.
En vanlig sked, om det nu gjordes någon sådan 1918 eller 1923, kan knappast skiljas från en som gjordes 1916.
Med hjälp av en graverad datering kan man möjligen få inbilla sig att man har ett sällsynt föremål från det tidiga Sovjet.
Annars får man nöja sig med det man har från perioden direkt efteråt, fr.o.m. 1928 ...
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2675
Registrerat: 8-2009
Skickat fredag den 26 september 2014 - 17.22:   

Ja det stämmer, det är relativt få som lagt in sig i saken ordentligt. Det är därför som så mycket missuppfattningar råder om dessa stämplar. Det är inte i 1 eller 2 böcker som det står att vänsterkokoshniken används 1896-1907 och högerkokoshniken 1908-1917 eller något liknande, sorligt men sant.

Läs mera i 925-länken ja gav och undra vem månne skrivit den ;-)))))

Tyvärr finns det fortfarande en massa outredda saker beträffande kejserliga ryska stämplar för guld och silver, de enda värdemetallerna då. Andra metaller som t.ex platina ansågs inte ännu vara en värdemetall. I dagens läge är situationen lite annorlunda.
AB
Oregistrerad gäst
Skickat lördag den 27 september 2014 - 2.40:   

Fanns det ryska kokshnikstämplar även för guld, platina och palladium?
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2679
Registrerat: 8-2009
Skickat lördag den 27 september 2014 - 9.22:   

#AB
Läs vad jag skrev kl.17.22. Bara guld och silver ansågs som värdemetaller och stämplades med respektive stämplar. Svaret är alltså, att guld och silver stämplades med kokoshniken, men naturligtvis med olika haltsiffror. I Ryssland är vanligaste och minimi halten för guld 56 zolotnik (14K eller 583/1000) och för silver min. 84
(875/1000) även om andra högre halter som 88, 91 92 mm. förekommer under olika tidpunkter.

Platina och palladium har börjat stämplas först senare, platina på 1900-talet och palladium på 2000-talet. Dessutom finns det ytterligare metaller som anses som värdemetaller men som inte heller stämplas.
AB
Oregistrerad gäst
Skickat lördag den 27 september 2014 - 13.43:   

Jag läser med största intresse om dina/era stämpelkunskaper.
Dock trodde jag att platina (inkl. de övriga fem metallerna i platinagruppen)
var klassade som värdemetall i ryssland efter att drygt hundra år hade gått
sedan de präglade sina första platinamynt:
http://coinshome.net/en/coin_definition-3_Ruble-Platinum-Russian_Empire_(1720_1917)-HlLBwcI0vvYAAAEsCCXxoh1S.htm

Ryssarna borde väl ha hittat platina redan på 1700-talet (om inte ännu tidigare) eftersom man präglar mynten redan i början av 1800-talet?
Men jag hittar ingen information när de första fynden skulle ha gjorts
i varken ryssland eller sydafrika.

...och palladium upptäcktes av Thomas Graham redan 1866.
På den här tiden fanns det inga bilar så vad använde man all platinametall
som hittades? Och var de alltså helt ostämplade?
AB
Oregistrerad gäst
Skickat lördag den 27 september 2014 - 13.50:   

Jaha... så fungerade inte ovanstående länk, om man inte drar och kopierar allt
till adressfältet. Kanske den här fungerar:
https://www.google.se/images?hl=sv&q=russian+3+ruble+coin&gbv=2&sa=X&oi=image_re sult_group&ei=h6MmVJj5POGpygOg6YGwAw&ved=0CBMQsAQ
...men det finns så mycket annat också som inte är relevant.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2683
Registrerat: 8-2009
Skickat lördag den 27 september 2014 - 14.13:   

Vi har åkt ur spåret nu. Ursprungligen var det fråga om att stämplades andra metaller än guld och silver i Ryssland eller överhuvudtaget. Svaret på denna fråga är odiskutabelt NEJ!

Nu talar du om vad är en värdemetall eller inte. Det är en helt annan frågeställning än den ursprungliga att stämplas de andra (värde-)metallerna. Svaret på denna fråga är också NEJ! Som jag redan tidigare sade, så stämplas platina och palladium först senare. De andra metallerna som klassifiertas som ädelmetaller, dvs. Rhodium, Iridium, Osmium, Rhenium och Ruthenium, stämplas inte.

Vi är illa ur spår nu eller mao. out of topic. Öppna en ny tråd om du vill fortsätta diskussionen.
AB
Oregistrerad gäst
Skickat lördag den 27 september 2014 - 14.20:   

Nu var det ryska kokshnikstämplar som jag syftade på, men okej... :-)
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2684
Registrerat: 8-2009
Skickat lördag den 27 september 2014 - 14.23:   

Bara för saken skull, så palladium upptäcktes av kemisten William Hyde Wollaston 1803. Han upptäckte även rhodium 1804.
Skotten Thomas Graham var en kemist, men han har ingenting med detta att göra.

Än en gång: Palladium stämplas först på 2000-talet, kanske lite tidigare i något enstaka land...