Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2015-januari-10 » Gammal silverbägare, men hur gammal?  

  Tråd Senaste användare Meddelanden Sidor Senaste meddelande
Arkivera tills 2014-december-10Hose10-12-14  6:33 
  ClosedClosed: Nya ämnes-trådar accepteras inte på denna sida        

Författare Meddelande
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2817
Registrerat: 8-2009
Skickat onsdag den 10 december 2014 - 7.11:   

Man skall aldrig lita blint på vad BM, andra auktionsverk och antikhandlare påstår. Deras primära intresse är att sälja till högsta pris till nästan vilket pris som helst.
Inte länge sedan auktionerades ett föremål med helt klara finska stämplar med en välkänd mästarstämpel från Viborg som "ett ryskt föremål"!? Orsaken var sannolikt den, att denna finska mästare i tiden också stämplat i St Petersburg, men då med ryska stämplar naturligtvis.

Om man ämnar köpa antikt är det bästa rådet att förkovra sig i ämnet och sedan lita enbart på egna kunskaper och egna ögon. Förvisso kan man lyssa till "rövarhistorier" om men att kommentera är inte mödan värt. Svara bara ..ajjjaaaa, just så, just så...hmmmm...

En gammal sjökaptens hem...en adlig dams efterlämnade egendom...mm.
Nu åkte det off topic, men det var bara en liten varning!
frågestund
Oregistrerad gäst
Skickat onsdag den 10 december 2014 - 9.49:   

Det finns även fler verk av Lars Beckman som har auktioneras ut, men utan kattfot:

https://www.bukowskismarket.com/sv/498872-bagare-silver-lars-beckman-d-a-orebro- 1700-tal-vikt-324-g

https://auctionet.com/sv/112995-bagare-silver-lars-beckman-d-a-orebro-1712-1748- 1752/images#image_3

Eftersom kattfoten inte finns med på dessa bägare är det inga frågetecken om att det är Lars B?
Kan man då anta att det är samma person (eller son) eftersom namnstämpeln är likadan?

Kan fixa en bild men den är väldigt svart, bör man eller bör man inte polera den?
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2818
Registrerat: 8-2009
Skickat onsdag den 10 december 2014 - 12.41:   

Båda kan tillföras LB d.ä.
Absolut skall den poleras. Silver skall skina som fullmånen. Det är bara ovetande människor som anser att silvret skall svartna och bilda en "patina". Det är direkt struntprat.

Polera med ett sådant ämne som är speciellt ämnat för silver. Sandpapper, stålull och tandkräm hör inte till den kategorin.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 503
Registrerat: 4-2013
Skickat onsdag den 10 december 2014 - 17.24:   

Jag håller nog ändå på att det de facto är sonen, Lars Beckman d.y., som varit i farten, och tillverkat frågestund:s bägare.

Det är naturligtvis enklast att bara jämföra med vad boken påstår och visar. Så har säkert också BM gjort, och som sagt, "glömt" kontrollstämpeln.
Nu vet vi ju att det hela tiden dyker upp okända stämplar, likaväl som man ibland får tänka om en smula.
I den senaste upplagan redovisas två namnstämplar för Lars d.ä. - båda ovala och snarlika.'
Lars d.y. har försetts med hela fyra olika varianter. I en tidigare upplaga kände man bara till tre av dessa, så det framåt ...

Om man ser till familjeförhållandena så:
Lars d.y. lärde hos fadern, Lars d.ä., och var gesäll 1734.
1748 skulle han göra ett mästerstycke, men det verkar inte ha blivit av.
1748 dog också fadern, Lars d.ä.
Änkan Brita Malmberg "betalade kvartal" till 1752, och torde väl ha drivit verkstaden (och stämplat) med sonens hjälp.
1750 redan, blev sonen mästare, utan att behöva göra mästerstycke, eftersom han var åldermansson.
Med all sannolikhet var det sonen som "stämplade" 1748-1750 också, och då ganska säkert med faderns (moderns) stämplar.
Detta kan han mycket väl ha fortsatt med ytterligare en tid, men det går ju inte att redovisa den nu visade stämpeln som sonens utan ytterligare bevis. Alltså noteras den enbart som faderns.

Man kan möjligen också studera stadsstämplarna. De som noteras för fadern har inga ramar alls. Alla sonens har någon form av ram runt örnen.
Det talar åtminstone för att stads- och namnstämpeln "hör ihop".

Allt skulle tyda på fadern, om det inte vore för kontrollstämpeln, som inte kan ha tillkommit före 1754.
Jag har ingen aning om hur vanligt det kan ha varit
a) att något kontrollstämplades vid ett senare tillfälle, av någon outgrundlig anledning,
eller
b) att föremålet gjorts av fadern, men hållits i verkstaden, och inte lämnats till kontroll förrän efter flera år.

Det som gör det hela märkligast är att det faktiskt finns ett föremål redovisat för sonen för år 1753 (en oblatask). Den måste ju alltså ha årsstämplats "U" (enligt den tidigare serien), och sakna kontrollstämpel. Det hade ändå inte kunnat vara "U" för 1778, för sonen slutade 1768.
Om det i stället handlar om en graverad årsmärkning, behöver det inte alls vara tillverkningsåret, och i så fall bevisar det inget.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 504
Registrerat: 4-2013
Skickat onsdag den 10 december 2014 - 17.37:   

Alla de fyra bägare som visas / länkas till i denna tråd, tycks ju ha i princip samma "LB" i oval, och samma "ramlösa" örn.
Det är bara "kattfoten" som skiljer dem. Den finns på två, och saknas på de två andra.
De tre bägarna är också ganska lika i utformningen.
Om man ska gissa så kan man också tro att alla lika gärna kan vara gjorda av sonen - mellan 1748 och 1754, respektive efter 1754.
D.v.s., om det så småningom går att belägga att även sonen använde dessa stämplar, i början av sin karriär.
frågestund
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 12 december 2014 - 15.42:   

Nu har häxan fått göra sitt, nu kan man nästan läsa vad det står och ett hjärta, antagligen någon gåva?


Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 518
Registrerat: 4-2013
Skickat fredag den 19 december 2014 - 11.36:   

Ibland är det tur att ingen hinner reagera innan man själv inser vad man just har gjort för fel!

I det här specifika fallet är det naturligtvis knepigt, då man vet att både far och son kan ha använt samma stämplar - och att sonen dessutom med största sannolikhet är den som de facto utförde "änkans stämplade arbeten", innan han själv "blev" mästare.
Det finns fortfarande inget som hindrar att den visade bägaren tillverkats redan 1748 - 1753.

Mitt misstag visar sig i texten:
"Jag har ingen aning om hur vanligt det kan ha varit att något kontrollstämplades vid ett senare tillfälle, av någon outgrundlig anledning ..."

Usch och fy! Såklart hade jag en aning ...!
Hur kunde jag glömma vad jag borde ha kommit ihåg??
Les var inne på det utan att kanske vara medveten om "allvaret", med sitt:
"Kattfoten kan ha slagits senare som just en kontrollstämpling".

När bestämmelserna om "kattfoten" trädde i kraft den 1 januari 1754 INVENTERADES guldsmedernas lager och KONTROLLSTÄMPLADES med samma stämpel som nytillverkade arbeten. Därför påträffas många kontrollstämplade föremål som tillverkats 1753 eller tidigare.
Finns det då ingen årsstämpel så ...

Man kan faktiskt läsa om detta bl.a. i "gula bokens" inledande text.

Somliga guldsmeder hade kanske inget lager alls, medan andra hade en hel del. Om det nyss skett ett dödsfall finns väl större anledning att tänka sig en viss "eftersläpning".
Däremot kan man fråga sig hur troligt det är att det 1754 skulle finnas kvar saker med mer än fem år på nacken?

Jo, det verkar som om även "äldre föremål som kom ut i marknaden skulle kontrolleras och stämplas".
Knappast kan allt som bytte ägare ha varit föremål för en sådan efterkontroll, men kanske om det skulle passera en guldsmed?
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3679
Registrerat: 9-2009
Skickat fredag den 19 december 2014 - 12.01:   

Jodå, jag var medveten om bestämmelserna med senare kontrollstämpling, men jag kunde bara föreslå, inte göra helt troligt att så hade skett i det här fallet. När jag vägde för och emot den äldre resp. den yngre Beckman, så tyckte jag att det lutade åt den äldre, taget i beaktande stämplarnas utformning och avsaknad av årsbokstav.
Det borde för så vitt ha funnits en Arboga-årtalsstämpling, det hade löst problemet.
Om bägaren nu var en lagervara, så kan namnstämpeln och stadstämpeln slagits i samband med tillverkningen, för att sedan kontrolleras och få sin årtalsstämpling vid ett senare tillfälle. Nu hamnade bägaren på hyllan, kanske i samband med att d.ä. gick bort. När bouppteckningar och annan röra efter dödsfallet blivit utredd, togs lagervaror fram och kontrollstämplades. Det scenariot kan vara lika troligt som något annat.