Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2015-januari-10 » Silver från Uppsala eller...?  

  Tråd Senaste användare Meddelanden Sidor Senaste meddelande
Arkivera tills 2015-januari-2Knekten2-1-15  11:16 
  ClosedClosed: Nya ämnes-trådar accepteras inte på denna sida        

Författare Meddelande
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3695
Registrerat: 9-2009
Skickat fredag den 2 januari 2015 - 11.56:   

Kan det vara så att änkan, som fortsatte att stämpla ännu ett år, ville markera att det var ny regim efter dödsfallet, maken dog ju i juni det året?
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2836
Registrerat: 8-2009
Skickat fredag den 2 januari 2015 - 12.12:   

Kan vara hur som helst. Kom nu ihåg att sliverstämplar inte är någon absolut vetenskap. Det finns en hel del anomalier i stämplingen.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3696
Registrerat: 9-2009
Skickat fredag den 2 januari 2015 - 12.35:   

Förvisso! Men det fodrar ju lite extra att göra en ny stämpel med infogade punkter. Man har inte bara slagit extra punkter i den gamla stämpeln, det kan man se på det ökade avståndet mellan tecknen. Det hade varit intressant att veta om någon hade sett den här typen av svensk stämpling tidigare. I övrigt är det kanske inte mycket att diskutera.......
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2837
Registrerat: 8-2009
Skickat fredag den 2 januari 2015 - 12.47:   

Nu blev det ju iaf en ganska vidlyftig diskussion över en stämpel som gav ett "snett"intryck(åtminstone åt mig). Det var ju lite tyst på AP många dagar, inte för att det nu skulle vara så mycket aktivare nu, men få se nu...

Man kan lägga till att i finska årstämplar förekommer ibland punkter lite här och där, men det saknar fullständing betydelse vis a vi tolkningen. Det finns inga "fastslagna" stadgar beträffande årsstämpelns utseende. Bokstav och siffra är allt.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 523
Registrerat: 4-2013
Skickat fredag den 2 januari 2015 - 15.13:   

Som Qrts säger, så är det nog vanligare i Finland än i Sverige med en punkt i årsstämpeln.

På senare tid har de flesta årsstämplar en mycket enhetlig utformning.
I äldre tider kan det skifta rejält.
De vanligaste varianterna är väl:
- med rektangulär ram
- utan ram / skarpstämplat
- oval ram
- omvänd ordning (siffra före bokstav)
- helt olika storlek på siffran och bokstaven
- borttappad bokstav eller siffra.
- ett skiljetecken (punkt eller kolon) i mitten

Någon svensk stämpel med punkt TVÅ gånger kan jag inte dra mig till minnes att ha noterat förut.
Däremot har jag flera exempel där det finns en punkt mellan bokstav och siffra.
"På rak arm" kan jag inte säga exakt varifrån och när - men jag kollade i alla fall den nu aktuelle Dahlgren, och si!

Jag har en där han stämplat X.4, d.v.s. 1852. Punkten sitter f.ö. snarare under 4:ans vänstra vinkel än mellan X och 4.
Eftersom det finns en avbildad X4-stämpel UTAN punkt i "blå boken" (nr 4488) så verkar det ju som om han använt flera stämplar ett och samma år.
Vi borde då också kunna avskriva att det är änkans påhitt. Fast kanske med TVÅ punkter... :-O
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2838
Registrerat: 8-2009
Skickat fredag den 2 januari 2015 - 16.40:   

Ja det finns variationer. En mera sällsynt variation har jag sett var att siffran varit spegelvänd. Kanske det förekommer samma sak med bokstaven?
Med två olika storlekar skall förstås, att det är två olika stämplar i var sin ram eller utan och inte en stämpel.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 530
Registrerat: 4-2013
Skickat fredag den 2 januari 2015 - 16.55:   

Exakt så! Knappast en enda stämpel med olika storlekar.

Ja, även spegelvända bokstäver förekommer.
F.ö. är det inte alldeles ovanligt med spegelvända bokstäver även i namnstämplarna.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2841
Registrerat: 8-2009
Skickat fredag den 2 januari 2015 - 17.05:   

Ja och de spegelvända bokstäverna är oftast S eller N, mera sällan H ;-)
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 533
Registrerat: 4-2013
Skickat fredag den 2 januari 2015 - 17.26:   

Om jag letar tillräckligt länge så ska jag nog 17 kunna hitta ett spegelvänt "H" också!
D.v.s. om man ser till att bokstaven i vissa stilsorter brukar vara utformad olika i början och slutet.
Svårast blir nog i så fall ett "O".
:-O :-O :-O
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2843
Registrerat: 8-2009
Skickat fredag den 2 januari 2015 - 18.34:   

Njaaa kanske ändå stora I :-)