Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Arkiver fram till 2015-februari-14 » Sovjetiskt cigarrettetui  

Författare Meddelande
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2902
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 27 januari 2015 - 11.05:   

Det talas omvartannat vilseledande om "ryska" föremål, som ibland är av sovjetiskt ursprung. Se länken
https://www.bukowskismarket.com/en/626513-etui-silver-ryssland-1900-talets-forst a-del-vikt-ca-212-g.
Detta "ryska" cigarrettetui har en så kallad "rabota stämpel" mao androgynen med släggan på axeln. Denna stämpel tas ibruk 1927 samtidigt som man i SOVJETUNIONEN, inte mera Ryssland, övergår till promillesystemet. Smärre ändringar görs 1947, men systemet används till 1959 då androgynen ersätts med den 5-uddiga stjärnan. Efter Sovjetunionens fall ersätt stjärnan med en nystiliserad högertittande kokshnik!!! Men det är en annan historia...

Efter 1927 används aldrig i detta kollektiva samhälle en enskild smeds initialstämpel utan mästarstämpeln är alltid namnet på tillverkarfabriken, kombinatet eller en därvid jämförbar "inrättning". Från stämpeln kan dessutom utläsas årtalet. Mästarstämpeln ändras lite ungeför vart femte år eller ersätts av en helt ny stämpel, då namnet på fabriken vanligtvis ändras. Detta är inte alltid helt entydigt men är närmast en allmän princip i Sovjetunionen, dessa 5-års planer...

Mästarstämpeln är alltid 2-5 tecken varav ett tecken alltid är en siffra ur vilken man kan utläsa tillverkningsåret med hjälp av det första tecknet i stämpeln.

Vad ser vi nu på etuiet? Jo, en kontrollstämpel för Moskva (delta) samt halten, en vanlig sovjetisk halt 875/1000 (gamla ryska 84 zol.) . Så ser vi på mästarstämpel. Den består av två kyrilliska bokstäver "LP". På basen av vad berättats ovan, kan man dra vissa slutsatser, vilka?
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 593
Registrerat: 4-2013
Skickat tisdag den 27 januari 2015 - 12.49:   

Slutsatsen skulle kunna vara att det, p.g.a. denna mästarstämpel, inte stämmer. Plus förstås att det är Sovjet - inte Ryssland.

Auktionstexten lyder: "Silver, Ryssland, 1900-talets första del".
Förutom att det borde ha stått Sovjetunionen, kan man kanske inte säga att det är fel - ifall man tolkar "1900-talets första del" som den första halvan, d.v.s. till 1950.
Silver är det antagligen också.

Jag tycker att detta var ett intressant exempel.
Kanhända är det något falsarium inblandat - men vad består det i så fall av - av vad hoppas man vinna på det?
Vill någon ge några pengar för ett sovjetiskt cigarettetui?
(Nu tänker jag främst på den som i så fall gjort detta - inte den nu säljande).
Ser det förresten inte ut som om det finns något annat (stämplar?) under de visade?

Förvisso består nästan samtliga tillverkarstämplar i Sovjet av "2-5 tecken varav ett tecken alltid är en siffra".
Jag skriver nästan, eftersom det faktiskt finns enstaka med enbart bokstäver; t.ex:
LMD, LJoT, LJoF, MMD, MJoT, MJoF.
Det noteras att samtliga dessa är använda i tiden fram till 1946, och alltså ihop med "Rabota"-stämpeln.
De som böjar på L hör hemma i Leningrad, och de på M i Moskva.
Eftersom det nu dyker upp en från Moskva, som börjar på L, och bara har två bokstäver, kan man verkligen börja undra.
Är det en hittills icke omskriven stämpel, eller en helt påhittad?
Vad tror du, Qrts?
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 2906
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 27 januari 2015 - 13.39:   

Jaaa...nu blev det hårklyveri bästa Sstempeln. Du hittade 6 stämplar utan siffror av ca. 22.000 inalles som har en siffra. Men OK medges, borde inte ha skrivit "alltid", ca. 6 av 22.000 är ändå ganska lite...

Kejserliga Ryssland och Sovjetunionen får inte och skall inte behandlas som en och samma sak. Skillnaden inte minst ifråga om kvalitet är påträngande stor, rentav enorm!

Man kan faktiskt fråga sig vad som eftersträvas med detta falsarium? Jag vet inte...kanske det att ge intryck av att vara av ryskt men inte sovjetiskt ursprung i hopp om bättre vinning.
Ganska klumpigt gjort etui förresten. Månne det finns andra stämplar, borde finnas?

Summa summarum, en påhittad stämpel...

Förresten så "tror" jag nog, att sovjetiska föremål med tiden kommer att bli uppskatte antikviteter. Historiskt sett exsisterade Sovjet under en relativt kort epok. Deras silvervaror är inte dåliga även om man inte skall jämföra dem med t.ex. Fabergés produktion.
AB
Oregistrerad gäst
Skickat tisdag den 27 januari 2015 - 14.15:   

Jo... det finns fler stämplar.
På bild nummer två kan man se att cigarettetuiet har blivit kontrollstämplat med
svensk importstämpeln (tre kronor i oval) och ett S :-)
Tillverkad i silver borde den ändå vara.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 594
Registrerat: 4-2013
Skickat tisdag den 27 januari 2015 - 16.44:   

Jag noterade att det tycks finnas svensk importstämpel också.
Qrts funderade nog över om det finns andra utländska stämplar, förutom de två "sovjetiska".

Jag vet nu inte om det här är sämre tillyxat än mycket annat från Sovjet, så ur den synpunkten kan det väl vara därifrån.

Min poäng med att nämna de fåtaliga (det finns fler än sex) sovjetiska stämplarna med enbart bokstäver, var inte att orsaka "hårklyveri", eller att säga att Qrts har fel. Inte alls!
Jag tänkte som så, att om det nu faktiskt finns bokstavsstämplar, så kanske, kanske att det här skulle kunna vara en verklig sovjetisk - fast den inte finns med i listorna.
Man måste försöka utesluta andra (o)möjliga förklaringar.

Jag vet, det är väl en mikroskopisk chans.
En eventuell förfalskare kan väl antagligen inte skilja på gamla ryska och moderna sovjetiska stämplar.

Hade det inte funnits en svensk kontrollstämpel, kunde man ha misstänkt att någon försökt göra om icke-silver till silver - snarare är att göra silvret "finare".