Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Bägare - Märklig stämpling  

Författare Meddelande
Kha
Medlem
Användarnamn: Kha

Meddelande nummer: 982
Registrerat: 8-2009
Skickat fredag den 8 maj 2015 - 19.29:   

I dessa skälvande sista veckor av AP, ber jag om hjälp med dessa märkliga stämplar på denna, 9 cm höga, silverbägare.
Mitt minne är inte alltför gott och det är möjligt att jag ställt frågan tidigare.
Modellen är typiskt svensk eller finsk. Årtalet skulle kunna vara Z3 vilket innebär 1830. Detta styrks genom bägarens relativt ringa vikt (53 gr) och relativt enkla utförande. Det är alltså ingen bägare i tjockt och kraftigt silver, vilket nog vore fallet om den hade varit tillverkad under 1700-talet.
Jag visar stämplingen från bägge håll.


Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3917
Registrerat: 9-2009
Skickat lördag den 9 maj 2015 - 23.32:   

Jag har vänt och endavänt, inverterat och roterat, men blir ändå inte klok på betydelsen.
Z3 kan vi vara överens om, men resten måste vara fragment av en stämpel. Eftersom det är så många delar av tecken borde det vara ett namn, inte bara en namnstämpel med 2 eller 3 tecken. Försåvitt inte ett tecken skulle vara en ortsstämpel. Tecken är skarpstämplade, vilket kunde tyda på att tillverkaren inte varit registrerad, en bönhas. Årtalsstämpeln tycks vara inom en ram, eller två. Stämpeln kan ha hoppat i slaget. Sedan har vi en omotiverad 2:a (eller 5:a), likaså skarpstämplad. Knappast ett modellnummer eller rymdmått. Mät och se om något gammalt mått passar!
Det som liknar ett E kan lika gärna vara delar av ett B. Varför finns det jack i de två V-liknande tecknens staplar? På samma ställe! Det måste finnas en förklaring. Tecknet mellan V:na verkar fellutad i förhållande till de andra tecknen. Kanske är det så att tecken har slagits var för sig med olika punsar? Det kan förklara skillnad i placering och storlek.
Det finns tydligen ingen kontrollstämpel, kattfot, vilket stärker tron på ett bönhasarbete, även om ett fint sådant.
Z3 i Finland skulle vara 1881, lite sent, och här saknas i så fall både ortsstämpel och kontrollmärke. En sur karamell att suga på!
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3918
Registrerat: 9-2009
Skickat söndag den 10 maj 2015 - 12.01:   

Här behövs fler med skarpa ögon och fantasi!
Kanske någon från Allmänt som brukar se saker där de inte finns :-), kanske fantasin kan "trolla" fram en ny vinkling. Centrifugalskruven kan vi redan stryka!
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3919
Registrerat: 9-2009
Skickat söndag den 10 maj 2015 - 12.04:   

Det verkar som om det är den övre delbilden vi skall koncentrera oss på. Varsågod att börja spåna..........
Kha
Medlem
Användarnamn: Kha

Meddelande nummer: 984
Registrerat: 8-2009
Skickat söndag den 10 maj 2015 - 13.08:   

Det verkar som att "årsstämpeln" Z3 är slagen med två olika punsar. Dessa två är djupstämplar. De andra är skarpstämplar, precis som Les slagit fast. Ser inte ut som fragment. Klart är att V stämplarna är slagna med samma puns. Någon kontrollstämpel finns inte, och då är hela bägaren kontrollerad.
Måttet är ca 16,4 cl, vilket då motsvarar 2 jungfrur.
Här kommer lite skarpare bild.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3922
Registrerat: 9-2009
Skickat måndag den 11 maj 2015 - 23.03:   

Jag kommer ingen vart med tecknen. V:na och det bakvända E:et verkar vara i linje bortsett från olika storlek. Men L:et har samma storlek som E:et och är stämplat på sned. Jag undrar om det är en skada eller prick över L:et? Det gör kanske inge skillnad. L:et kunde vara en hammare, ortsbeteckningen för Säter, men där finns ingen passande mästare och varför skulle ortsbeteckningen stå mellan ett par V:n. E:et ser underligt ut, snarast en långhalsad gubbe som sitter på en bräda och tittar i något.
Den som har stämplat måste ha haft någon avsikt med tecknen tycker man. Bakvända bokstäver är inte ovanligt, men om avsikten var att prångla ut bägaren utan kattfot, borde det vara något läsbart, så att den presumtive köparen inte blev misstänksam. Det hindrade visserligen inte Kha att anskaffa den, men det var nog just den kuriösa stämplingen som lockade.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 662
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 18 maj 2015 - 22.57:   

Är du säker på att det är silver helt och hållet?

Anledningen till min fråga är följande:
Den här stämplingen har stora likheter med vad jag noterat på exempelvis gamla skedar.
Dessa är då utförda i någon rödaktig mässingslegering, och är, eller har varit, försilvrade.
Alldeles uppenbart äldre än vad vi kan räkna med som "elektropläteringstiden", bl.a. p.g.a. den ålderdomliga modellen.
Om det utförts som argent hache eller någon annan teknik må vara osagt.

Flera har inga stämplar alls:
Somliga har stämplar, som består av bokstäver, vissa bakvända, och vinkelliknande tecken - lite löst utspritt.
Förmodligen ska det föreställa någon sorts namnstämplar, men de ser minst sagt "hemmagjorda" ut.

Någon kombination med en "riktig" årsstämpel ihop med nämnda tecken har jag inte sett ännu, men varför inte?

Jag noterar också en annan variant, i form av en stadssymbol ihop med dubbla årsstämplar (bokstav + siffra) - men utan tillverkare. Detta på klart och tydligt försilvrad koppar-mässing.

Dessa (ovan nämnda) gamla föremål är lätta att avslöja som just försilvrade p.g.a. slitaget - men om de inte är slitna?

Eventuell stämpling av gamla svenska försilvrade föremål finns det mycket oklarheter omkring, inte minst utanför Stockholm.

En ensam siffra finns bevisligen registrerad som årssiffra på argent hache, under ett fåtal år 1763 - 1768.
"2" avser då år 1764.
Därmed inte sagt att stämplarna på Kha:s bägare har med detta att göra.
Stämpeln "Z3" har väl knappast tillkommit sekundärt, och 1830 är inte något otänkbart ursprungsår för bägaren.

"Korrekta" årsstämplar hittar vi för övrigt emellanåt på lite olika saker, t.ex. på nysilver, trots att de inte borde vara där.

Detta är bara en tanke, i brist på andra idéer!
Kha
Medlem
Användarnamn: Kha

Meddelande nummer: 995
Registrerat: 8-2009
Skickat tisdag den 19 maj 2015 - 19.24:   

Tack för alla inlägg. Bägaren är av silver. Den är köpt som skrot och pris därefter. Den sida jag valde att inte visa har en ganska ful skada. Den är dessutom ganska sliten på sina ställen. Ingenstans kan jag se någon underliggande mässing eller koppar, vika är de metaller man brukar se på äldre försilvrade bägare.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 669
Registrerat: 4-2013
Skickat onsdag den 20 maj 2015 - 12.31:   

Ja, då är det inte mycket mer att gissa på.
Det är svårt att begripa varför någon skulle sätta så obegripliga stämplar på ett silverföremål.
Är man analfabet förstår man väl heller inte den till synes riktiga årsstämpeln?
Kanske en "bönhas" ville få det att se "stämplat" ut, utan att på något vis avslöja sitt eget namn?
Det krävs trots allt ett visst arbete att tillverka ett antal olika stampar för att få ihop det här ...
Intressant!!