Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » 9 stämplar, Tyskland - Sovjet  

Författare Meddelande
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 706
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 1 juni 2015 - 15.44:   

Det har skrivits en hel del om import till Ryssland, och dess eventuella stämpling.
Mycket saknar (utländska) tillverkarstämplar.
En del går att härleda till landet - t.ex. tysk haltstämpel och krona/månskära.
Somligt är fullstämplat.
Om det är tillverkat för direkt export till Ryssland, eller ditkommet på andra vägar borde ge lite olika stämpelvarianter.

Här är i alla fall ett ganska simpelt föremål (en fruktkniv) som fått inte mindre än 9 stämplar.
Det är inte bilden som är dålig! Alla stämplar är rejält gryniga, och till delar knappt urskiljbara ens med en rejäl lupp!

LF5

Först har tillverkaren, Wilkens & Söhne i Bremen, Tyskland, stämplat sin tillverkarsymbol. De var verksamma 1810-1995.
Därtill finns den tyska kronan med månskäran.
Plus haltstämpeln "800".

Dessa stämplar är slagna dels på skaftet, och dels på bladet, som också är av silver (förgyllt).
Totalt sex stämplar, alltså.

Man undrar hur och när kniven kom till Sovjet - eller om den fanns där redan på den ryska tiden, utan att ha "upptäckts"?
Den har så småningom fått tre sovjetiska stämplar:

Kontrollstämpeln med bokstav + arbetaren/hammaren + haltsiffrorna 800.
Dessvärre är bokstaven nästintill oläslig, men jag tror det är ett "a" (alfa), d.v.s. Leningrad. Kan vara något annat, men då passar inte resten så bra.
Att kunna skilja på stämplarna för de tre perioderna 1927-1959 verkar inte gå.
Om de tre sovjetiska stämplarna är slagna samtidigt måste detta vara perioden 1954-1959.

"P", som bör stå för "Restavratsija", d.v.s. restaurering, har vi sett i lite olika utformning.
Den enda jag hittar i den för ändamålet utmärkta boken "Troepolskaja" dyker upp i form av ett P i cirkel, först 1959, men det verkar finnas tidigare "P".

"Tillverkarstämpeln" (här rimligen den som hör ihop med "restaureringen" - vad den sedan bestod av?) är också otydlig.
Ganska säkert först ett "L, ett rätt tydligt "F", och sist möjligen siffran "5". En siffra bör det i varje fall vara, om vi ska komma någon vart.
"LF5" (med ryska bokstäver, förstås) bör betyda "Leningradskaja Juvelirnaja Fabrika", 1955.

Om man inte likställer restaurering med importstämpling, skulle man kunna säga att importstämplar saknas.
Eller kanske att kontrollstämpeln kom dit vid importen, och resten 1955.
Eller att kniven aldrig officiellt importerats, men "upptäcktes" 1955, och gjordes i ordning för att säljas till en turist, i Beriozkan?

6 + 3 stämplar, det blir 9.
Tänk vad mycket besvär för så lite ...!
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3973
Registrerat: 9-2009
Skickat måndag den 1 juni 2015 - 15.57:   

Restaureringen kan ha varit omförgyllning eller, eftersom det är en kniv, ny infästning i skaftet om detta bestod av två hoplödda delar. Varför det skulle stämplas av de nämnda anledningarna måste vara ren klåfingrighet. I annat fall kan det ha med själva importen att göra, det har alltså inte, trots P:et, gjorts någon restaurering.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 707
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 1 juni 2015 - 16.15:   

Ja, det är just det jag har grunnat på.

Motsatsen skulle då vara om det dyker upp ett utländsk-stämplat föremål i Sovjet, som inte alls ska eller behöver restaureras.
Som inte ännu har begåvats med några ryska eller sovjetiska stämplar.
Hur gjorde man då?

Ett sådant föremål kommer man aldrig att få veta något om, annat än att det är tillverkat i utlandet. En eventuell passage genom östliga nejder går inte att avläsa, om det dyker upp i t.ex. Sverige.
Finns föremålet nu i Ryssland, så finns det ju där - hur det än är stämplat. De exemplen kan endast någon där bidraga med.

Senare föremål, som har den särskilda importstämpeln existerar, utan tvekan. Sådana har jag flera av.
Det finns också flera exempel med enbart någon utländska stämpel plus sovjetiska stämplar inklusive "P".
På somligt verkar det inte finnas just något alls som kan ha restaurerats ...