Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Silverhalt i bl.a. Iran/Persien  

Författare Meddelande
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 720
Registrerat: 4-2013
Skickat fredag den 5 juni 2015 - 10.24:   

Iranskt (persiskt) silver.
Detta har vi diskuterat åtskilliga gånger. Se bla. nästa inlägg! Många stämpelbilder har visats.

Det är väl klarlagt att man i Persien/Iran åtminstone tidigare stämplade med en haltstämpel innehållande de "indo-arabiska" siffrorna för "84".
Vi antar att 84 även i Iran motsvarar 875/1000.
Säkert är det också meningen att det ska göra det.
Något annat rimligt antagande finns knappast.

Men, men ...
Jag har låtit kontrolltesta silverhalten i ett snofsigt iransk-persiskt skrin. Det visar sig att det inte går att lita ett dugg på den där 84-stämpeln. Silverhalten var nämligen bara 665/1000! Exakt!
Mätresultatet kan inte ifrågasättas - det var nämligen "högsta instans", d.v.s. den svenska ädelmetallkontrollen, som utförde testet.

Andra länder
Självklart är detta knappast något specifikt för just Iran.
Överallt där man saknar entydiga regler och/eller regelrätt kontrollstämpling, kan avvarter tänkas förekomma i större utsträckning än exempelvis i Sverige.
Man måste alltid tillråda viss försiktighet och misstänksamhet.

Ett annat exempel, från okänt land. Möjligen någonstans i den arabiska världen. Stämplat "800", och inget mer.
Det höll bara 734/1000.
Får INTE kallas silver enligt vårt sätt att se på saken.
Tja, vad hade man väntat sig?

Fast det kan gå åt olika håll.
Ett marockanskt arbete, stämplat år 1913 (västerländsk tideräkning), troligen i Rabat:
Den större delen av arbetet håller 826/1000, men en mindre del kommer inte ens upp till 800/1000.
Trots att det huvudsakligen är mer än numera lägsta godkända 800, kan ett sådant arbete ändå inte kontrollstämplas i Sverige, t.ex.
Vad de marockanska stämplarna egentligen utlovar är inte heller helt klart.
Just denna stämpling borde betyda 800/1000, men som Tardy säger:
"Les titres sont très approximatifs", d.v.s. silverhalterna är mycket ungefärliga.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 721
Registrerat: 4-2013
Skickat fredag den 5 juni 2015 - 10.25:   

För den intresserade finns det en hel skrivet tidigare. Jag upprepar här en del av min egen text, som bakgrundsinformation, för enkelhetens skull:

SStempeln - tisdag den 1 juni 2010 - 12.16:

Det är alldeles riktigt att vi diskuterat iranska stämplar många gånger. Ibland verkar det råda tveksamheter. Låt mig ta "historien" en gång till, eftersom jag väl får ta på mig ansvaret för att första gången i AP ha hävdat att en viss stämpling är just iransk (persisk).
(Synd att det trillat bort från sidorna).

Jag tror att det var 2005, som någon visade upp en "arabisk" stämpling. Ingen tycktes ha några idéer om verkligt ursprung. Ingen tolkade krumelurerna till någon "4"
Jag kände igen stämplingen, och påpekade bland annat att just den siffra "4" som används skiljer sig markant mellan arabisk och s.k. indo-arabisk skrift.
"Persiska" (farsi) är inte ett arabiskt språk. De använder bara ett modifierat arabiskt alfabet.
Därför hjälper det inte att bara försöka transkribera eventuella bokstäver i en stämpel - något som LES sedermera gett utmärkta exempel på.

När det gäller talet "84", så grundar sig mitt påstående om iranskt på följande:
Jag har inte någonstans i den "vanliga" silverstämpellitteraturen funnit något om hur eventuell iransk stämpling ska se ut.
Vad jag har är ett "dokument" som grundar sig på en förfrågan till iranska myndigheter, på början av 1960-talet. Man har då fått svaret:
"Det finns ingen lag om stämpling av guldsmedsarbeten (guld eller silver).
Namn och finhet stämplas frivilligt av tillverkarna.
Finhet räknas i karat för guld och zolotniks för silver = rysk enhet, t.ex. 84 = 830/000."

Ja, det står så! Men det är uppenbarligen ett fel, eftersom vi ju vet att 84 zolotniki inte blir 830, utan 875/000. Om man dock räknar i denna enhet förutsätter jag att det verkligen ska motsvara 875 även i Iran.
Anledningen till att man använt just denna enhet känner jag inte till. Det finns kanske någon historisk förklaring.
I varje fall tycks det vara det enda landet utanför direkt rysk sfär som använt enheten.
Med "land" kan man, som jag skrev igår, säkert räkna med ett något annorlunda landområde än dagens Iran, under tidigare perioder.

Det är alltså uppenbart, i varje fall vid tiden för förfrågan, att man inte måste stämpla - men om man gjorde det så fick det inte ske riktigt hur som helst.
Ingenstans står det att man skulle ha stämplat med västerländska, arabiska eller indo-arabiska siffror/bokstäver.
Inte heller säger det något om vilka eventuella regler som funnits (långt) tidigare, eller för den delen, senare.

LES har tagit fram uppgifter om en ändring 1967. Då har man bestämt sig för att faktiskt införa stämplingsregler, och samtidigt nya enheter.
Bara för att man då inför 840 som enhet, behöver det inte utesluta att man tidigare haft 875.
Många länder har ändrat halterna i samband med stämpelrevideringar.
....

Tråden som LES ... hänvisar till bekräftar också, med hjälp av proveniensen, att man verkligen stämplat så (84 och tillverkare) i Iran, även om vi har svårt att veta hur länge och när.