Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Egyptiska stämplar  

Författare Meddelande
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 745
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.40:   

Om egyptiska silverstämplar
Nu ska även Les få en tråd sig tillägnad!
Huvudsakligen är det ju vi två som tidigare varit i farten med att forska i de egyptiska stämplarnas förvirrande värld.
Jag skrev en gång flera långa inlägg. Sedan tog Les upp tråden, och efter att tag dök det upp en efterlängtad lista på årsbokstäver.
Felaktig. Och sedan en som förhoppningsvis är riktig.

Tyvärr är den där listan inte så lätt att använda. Ofta tycker jag inte att en enda bokstav liknar vad jag har framför näsan på ett verkligt föremål.
Jag tror nu att det kan finnas en (del-)förklaring.
I min arabiska lärobok ...
Nej, jag kan inte arabiska, och ska nog inte heller ge mig på det - men likafullt har jag en sådan lärobok!

Där upptäckte jag att varje bokstav kan se (ganska, mycket, eller helt) olika ut, beroende på om den står i början, i mitten, eller i slutet av ett ord, eller helt ensam. Fyra varianter av varje!
Så årsbokstavslistan kanske bara säger vilken bokstav det ska vara, och sedan är det stämplat en annan variant?

Dessutom har vi diskuterat vilka exakta år man bytte till arabiska bokstäver, och när man bytte ut "statsstämpeln" "en katt" mot "en papyrusblomma". (Somliga säger "lotusblomma", men titta på hur de respektive blommorna ser ut!)
Klart är att skiftet inte skedde samtidigt.

Katt, blomma, stad och halt.
Vi har nog enats om att katten blev till en blomma 1946.

Vi antar att 1985 ändrades haltsiffrorna till att visa två nollor (900) i stället för en (90).
Samma år verkar man ha infört "mint marks" = små prickar i stämplarna, enligt ett visst system.
Detta kan sammanfalla med en ny årsbokstavsserie.

Årsbokstäverna.
Det verkar som om vi kommit överens om att årsbokstäverna är så här:

Möjligen finns det en serie, som börjar med "A" 1900 - eller som var tänkt så.
Det har visats något som kan vara just ett sådant "A", ihop med helt andra stämplar än vad som sedan kommer.
Ingen serie A-Q finns dock redovisad i någon lista.

Nya stämpelregler träder i kraft 1916 i och med det engelska inflytandet.
1916/1917 startar man med "R". Man har "brutna år".
1924/1925 Tog alfabetet slut i och med "Z".
1925/1926 började man (om?) med "A", och fortsatte t.o.m. "P" 1939/1940.

Det har tidigare antagits att man bytte årstabell samtidigt som katt/blomma. Det hade varit logiskt, men verkar inte stämma.
Eftersom bokstäverna "tog slut" - man hade ju faktiskt använt alla, R - Z, och A - Q, var man tvungen att hitta på något. Att byta bokstavsserie var möjligen ett enklare beslut än att ändra hela systemet. Kriget pågick ju också.

1940/1941 startar det första arabiska alfabetet, först år för år, men sedan flera år med samma bokstav.
Man följer exakt alfabetsordningen t.o.m. 1968/1975, då bokstaven dâd används.
Tâ´ och zâ´ hoppas över, liksom senare ghayn, qâf och lâm.
Serien innehåller 23 bokstäver. Alfabetet har 28.
Sista bokstaven i denna serie används 1 sept. 1983. (Är det t.o.m. som avses?)
Jag utgår här från den form bokstäverna visas i i listan som lades in på AP.
Alla dessa, utom de tre sista, stämmer med formen för "isolerad position".
Den tredje från slutet (2 jan. 1982) stämmer inte med hâ´ i "isolerad position", men med samma bokstav i "initial position".
Den andra från slutet (2 okt. 1982) borde vara wâw, men liknar inget alls.
Den allra sista {1 sept. 1983] stämmer med alfabetets sista bokstav yâ´, förutom att punkten under saknas.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 746
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.40:   

1.
286
Cairo / 90; Katt; Västerländskt "I" = 1933/34.

2.
745
Cairo / 90; Katt; "Thâ´" isol.pos. (=th, 4:e i alfabetet) = 1944/45.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 747
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.40:   

3.
900 085
Cairo? / 90; Katt; Möjligen stiliserat "Khâ´" isol.pos. (=kh, 7:e i alfabetet) = 1947/48.
Med katt efter 1946??
Kanske en annan bokstav då, men det är en tydlig punkt överst, och borde därför inte kunna vara en tidigare bokstav.

Detta är f.ö. två av de ytterst få föremål som har något som kan vara en tillverkarstämpel - eller snarare några graverade bokstäver.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 748
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.40:   

4.
285
Cairo / 90; Katt; ?
Kan det vara ”Dâl" isol.pos. (=d, 8:e bokst.)? Men det blir 1948/49!
Kanske en konstigt formad "Bà´" isol.pos. (=b, 2:a bokst.), som saknar punkt? I så fall 1941/43.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 749
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.41:   

5.
071
Cairo / 90; Blomma; "Shîn" isol.pos.? (=sh, 13:e bokst.) = 1962/65?

6.
354
Cairo / 90; Blomma; Kan möjligen vara samma som nr 5, fast det ser ut att vara flera detaljer i bokstaven. En hopplöst "grynig" stämpel, som nästan ser gjuten ut. En lupp hjälper inte!
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 750
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.41:   

7.

881

Cairo / 90; Blomma med en prick uppe t.v.; ".Sâd" isol.pos. (=.s, 14:e bokst.) = 1965/67?
Prickarna, som är så tydliga, överst i den vänstra stämpeln, är väl den del av Cairo-stämpeln.
Det kan inte vara mint marks så tidigt, och dessutom har jag inte funnit några mint marks placerade just där.
Dessutom ser jag ingen prick i årsstämpeln.
En senare bokstavsserie? Måste ändå vara före 2008, då detta fanns i Sverige.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 751
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.41:   

8.

148

Cairo / 90; Blomma; Vad? En variant av "Dhâl" eller "Zây"? (bokstav 9 resp. 11) = 1949/51 eller 1953/59?
Eller är det ".Dâd" (bokstav 15) = 1968/75?
I varje fall har detta föremål en (svensk/västerländsk) gåvoinskription från 1975 (initialer + datum), och det finns väl anledning misstänka att det inköptes för att ges bort som helt nyinköpt - kanske på en semesterresa till Egypten.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 752
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.42:   

9.
Ett antal föremål som är importerade, och mycket äldre än vad de egyptiska stämplarna påstår.
De utländska ursprungsstämplarna säger att det handlar om klart högre silverhalt än 800.
Uppenbarligen har man importstämplat i Egypten, som om det vore nytillverkat där.
Alexandria är porten mot omvärlden, och säkert kom föremålen resande den vägen.
Däremot verkar de inte ha kontrollerat silverhalten särskilt noga, och heller inte litat på de gamla stämplarna. Alltihop har stämplats in som 800-silver! Trots att man kunde ha stämplat 900.

021

718

570

Alexandria? / 80;
Blomma med mint mark: punkt i nedre v. hörn; vissa ser ut att ha två punkter upptill dessutom;
Årsbokstav med mint mark (som ovan, fast svårt att urskilja i alla stämplar)
Mest liknar även denna Shîn", som nr 5 + 6, d.v.s. det liknar egentligen ingen annan bokstav, men å andra sidan är dessa tre sinsemellan inte heller riktigt lika.
Om det är mint marks, kan det inte vara så tidigt.
Det kan omöjligen vara så sent som 2008, i den nya serien. Då hade det här silvret redan flyttat vidare från Egypten.
OM det handlar om mint marks, så är dessa tidigare än halten med tre siffror. Här är det "80".
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 753
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.42:   

10.

075

990

Dessa två bilder är från två samtidiga souvenirskedar. De måste inte vara från samma år, men det är troligt att det är samma årsbokstav på båda.
Tyvärr är skedarna gjutna, ganska slarvigt arbete, och ytan är inte flagnande, utan förskräckligt porig. Stämplarna kunde lika gärna vara gjutna samtidigt.
Om man läser ut detaljer ur vardera raden, och sammanför det, får jag detta svar:

Cairo? / 900 (tre siffror); Blomma med punkt i nedre v.hörn; Bokstav med dito. Kanske har bokstav en punkt "inuti U:et"?
Det närmaste jag kommer är ett spegelvänt "Nûn" (isol.pos., alfabetets 25:e = n). Det skulle betyda kunna betyda 1989, i den andra bokstavsserien, och om man flyttar punkten till nedanför "U:et".
Det är många om och men här!
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 754
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.42:   

11.

828

Alexandria / 900; Blomma med en punkt uppe t.v.; Bokstav med en punkt uppe t.v.
Tre siffror + mint marks i två stämplar.
Borde betyda att det ska vara den andra bokstavsserien.
Och var finner man en bokstav som liknar en ihopringlad kobra, som reser sig?
Mest liknar det "Dâl" eller "Dhâl" i mellan- eller slutposition (nr 8 och 9) - eller "Lâm" i mellanpos. (nr 23).
"Dâl" visas för 1999. Kan kanske passa, men då har man inte använt en bokstav i "isolerad position" ...

För övrigt blir jag inte klok på systemet med mint marks.
Exemplen som finns är "lösryckta", och visar bara en viss stad ihop med en viss halt.
När det ska vara en eller flera prickar, deras placering, och i vilken kombination, vet man inte.
Inte heller om det i ett givet fall ska vara likadana prickar i alla tre stämplarna.
Det saknas en komplett förteckning eller regelverk.

I min "Guld-Tardy" finns en lista med en massa mint mark-stämplar. En för vardera guldhalt, och vardera av de fem stämpelorterna. Men ... dessutom är två eller tre rader per ort, och då med olika många punkter i stämplarna.
Hur ska man tolka det? Endast som exempel? När har man haft de olika varianterna?

Min "silver-Tardy" är äldre än 1985, då märkena lär ha tillkommit. Har någon en senare, med bättre information?

Nu har Les att göra hela sommaren ...
Lycka till! :-O
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 755
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.43:   

OBS! Detta skulle ha hamnat som inlägg nr 2, före de numrerade bilderna!

Från 1983 och framåt anges en ny serie, d.v.s. samma bokstäver en gång till, men med flera helt överhoppade, och de sista i annan ordning, samt sist två dubblerade.
Möjligen kan det senare alfabetet begripas om man antar att stämplarna då fått ett tillägg av små prickar, s.k. "mint marks".
Det kan särskilja likadana bokstäver för olika år.

Jag har samlat ihop vad jag i farten lyckades hitta, och ska här försöka lägga in det i vad jag tror är rätt ordning.
Tyvärr har jag inte på långa vägar exempel på alla årsbokstäver.
Kanske Les ändå kan ha detta som en grund för vidare undersökningar?
Jag rekommenderar då att först skaffa en arabisk alfabetslista, där alla fyra varianter redovisas. Lättare att tolka blir det väl inte, men kanske lättare att hänga med i mitt resonemang. :-O

Bevisat är åtminstone att det finns objekt med:
Katt + västerländsk bokstav;
Katt + arabisk bokstav;
Papyrus + arabisk bokstav.
Vi får se om stämpelbilderna kan utvisa vilka år det ändrades.

Det tycks också finnas stämplar med:
2 haltsiffror, utan mint marks;
2 haltsiffror + mint marks;
3 haltsiffror + mint marks.
Det talar emot att hela systemet ändrades 1985.

Somliga bilder blir urdåliga. Stämplarna sitter ofta i dekorer, svårtillgängligt, eller är väldigt gryniga och suddiga. Och små! Tyvärr!
I problematiska fall koncentrerar jag mig på årsstämpeln.
Stad och silverhalt är inte så väsentliga här.

Egyptierna har pippi på att stämpla! Åtminstone den kombinerade stads- och haltstämpeln.
Jag har föremål med upp till 15-16 sådana stämplar; på varenda liten ditlödd pyttedetalj.
Ändå finns där inte en enda katt eller papyrus eller årsbokstav!
För det mesta är dock en trippel slagen, med alla tre stämplarna tätt intill varandra, och därtill åtminstone haltstämpel på övriga ställen.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3993
Registrerat: 9-2009
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 23.44:   

En fin sammanställning att suga på efter att Ap stängt. Jag behöver säkert inte kolla att sammanställnigen blivit rätt, men jag har ju sommaren på mig :-)
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 786
Registrerat: 4-2013
Skickat onsdag den 10 juni 2015 - 23.54:   

Man kanske i sammanhanget också skulle nämna att nästan exakt samma stämpelutförande har dykt upp på föremål från Irak!
Någon uttalad stämpelpolitik känner jag inte till därifrån, men det ser ut som att man sneglat på Egypten, under en viss tid.
Möjligen finns det någon koppling till den korta tid då Egypten och Syrien var i "union", som Förenade Arabrepubliken, 1958 - 1961.
Syrien och Irak är grannländer.

Första delen i den tredelade irakiska stämpeln är som den egyptiska, innehållande halten (t.ex. 90) och en beteckning för platsen (som jag inte kan översätta).
Andra "rutan" innehåller en kartbild över landet Irak - i stället för den egyptiska blomman.
Tredje "rutan" innehåller en årsbokstav, som möjligen kan vara exakt samma som enligt den egyptiska listan.

Jag hade varit mindre förvånad om det i stället varit Syrien som valt denna stämpel - fast med en annan symbol i mitten.
Hur det ser ut i Syrien under samma tid är okänt, men det skulle inte förvåna om det dyker upp en liknande stämpling där också.

Med tanke på de alltfler personer från dessa trakter som nu söker sig till Sverige, kanske det också finns något värderat föremål som följer med.
De rätt många iranska silverföremål som nu finns i Sverige, har knappast kommit med några turistande svenskar ...
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 4001
Registrerat: 9-2009
Skickat torsdag den 11 juni 2015 - 12.48:   

Visst finner man på auktion ibland föremål av silver från Mellanöstern, men de flesta frågor om sådant silver, ibland med bilder, har kommit här i Ap. Nu är det slut med de frågorna och man får knyta kontakter med invandrarna och be att få se vad de fört med sig från hemlandet. Jag har vissa kontakter inom SFI (Svenska för invandrare) och får väl den vägen förkovra mig i de ländernas stämpelsystem.
På nätauktioner visas praktisk taget aldrig några stämplar, där är det kört!