Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Intressanta finska stämplar » Arkivera tills 2015-juni-8  

Författare Meddelande
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 733
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.31:   

Den här tråden är egentligen helt ägnad åt Qrts, som sammanställer listor över finska stämplar.
Här är ett antal, som antingen är okända, eller kan tänkas vara av annat intresse.
Kanske kan något vara till hjälp eller komplettering?
Jag har först kontrollerat befintliga uppgifter, dels i Qrts´ lista (som jag fick för något år sedan), och dels hos Leimat. Då utgår jag från att Leimats uppgifter är senast uppdaterade.
Kanske har Qrts redan kännedom om det här på annat sätt?

Jag ber om ursäkt för de bitvis dåliga bilderna. Det är lite tråkigt att det ser ut som det gör, eftersom mina originalbilder var utmärkta - tagna med "mikroskop-kamera" rakt in i datorn. Längs vägen, med många överföringar mellan datorer, har det hänt saker som jag inte kan göra så mycket åt nu.
De bilder som inte är mina, är också som de är - och jag har förstås tillstånd att visa dem.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 734
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.32:   

E J Miettinen.
Denne finns noterad såsom stämplande i Terijoki 1925-1939, dels med "EJM", och dels med "EJMIETTINEN".
Dessutom i Viborg, endast 1925, och endast "EJM".
Senare återfinns Miettinen i Helsingfors - av skäl som naturligtvis förklaras av krig, elände, och gränsförskjutning.

Genom den Viborgska telefonkatalogen vet vi att denne Miettinen 1938 fanns i Terijoki, där han adresseras som urmakare. Han nämns inte då i Viborg.

Sedan finns det i samma område:
Emel Miettinen, urmakare, i Kellomäki (Klockarbacken, en lämplig adress!)
och
Miettinen Guld- och urmakarbutik, i Vuoksenniska.
Om dessa är helt olika personer/innehavare vet jag inte alls. Några andra år har inte heller kollats.
Om någon sysslat med ädelmetall på dessa platser måste de hur som helst ha kontrollstämplats antingen i Viborg eller Terijoki. Inga andra stämplingsorter i området är kända.

Frågan är om E.J.Miettinen ...
alls var verksam i Viborg,
av någon anledning lät kontrollstämpla där (trots möjligheten att stämpla Terijoki),
eller om det finns någon annan förklaring?

Eftersom han inte direkt omnämns som guldsmed, kan man kanske förmoda att han endast/också stämplade/sålde andras produkter?

Min fundering grundar sig delvis på följande stämpel. Den avser Viborg år 1926 (inte 1925). Hela namnet är stämplat (inte bara EJM).
Men ... det verkar som om namnstämpeln är slagen ovanpå en annan, tidigare.
Resten av stämplarna bör då vara de ursprungliga, och oförändrade, från Viborg.
Den undre är kortare, och börjar mellan de båda TT. Möjligen är första bokstaven ett V, och sist är det en punkt. Resten är inte tydbart.

Det vi nu utläser som att Miettinen stämplat i Viborg, kanske är en feltolkning? Kaske har han bara ändrat till sin namnstämpeln. Den här gången ser man att det finns en undre stämpel, men det gör man inte alla gånger ...

Detta är en syltsked i modell "Musla":

EJM W EJM b

Här är som jämförelse en "EJM"-stämpel från "TJ" (Terijoki) 1931. Finns på en sockertång med gripklor, modell "Musla":

EJM TJ 848
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 735
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.32:   

Veljekset Humalisto (Bröderna Humalisto), Viborg
Verksamma 1927-1944.
De finns i din lista som "V:SET.H"
Leimat redovisar dem som "VSETH".
Dessutom har de en figurstämpel med "VH".
Här är ytterligare en variant, "V:SETH" från 1932 (C6).
Tyvärr syns inte första bokstaven riktigt här, men det är ett vanligt "V".

VSETH
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 736
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.33:   

Filigransked från Finland?
Jag har aldrig förr sett något liknande med finska stämplar.
Man behöver inte ens misstänka att det är importerat.
Importen bekräftas av att det finns en stämpel "900" på ett en liten fastlödd platta på ett annat ställe, men inget mer.

Eftersom de finska stämplarna är slagna på de helt runda, millimeterbreda skaftdelarna, är de naturligtvis bara "halva". Man får gissa sig till resten:

Filigr 1

filigr 2

Den ena "pinnen" har tre stämplar:
813.H (nederdelen med punkten är tydliga)
Finsk krona, troligen i oval (=import)
U5 (kanske? = 1925) eller US (namnstämpel).
US kan passa för U.Suomalainen i Helsingfors 1928-1963. Sysslade de med dylikt?

Den andra "pinnen" har en stämpel:
Endast nederdelen syns, och det är två bokstäver med en punkt emellan. Först måste det vara ett E, men sedan?. De flesta bokstäver kan uteslutas. Det är närmast ett litet o som syns.
Jag hittar ingen lämplig kandidat alls
Det kan också vara nederdelen av 8 eller 6.
Årtal E6 = 1934? E8 för 1982 känns lite väl sent.

Finns det någon typisk stämpelföljd för en import, så att man med hjälp av detta kan sluta sig till vad som borde vara namn resp. år?
Man kunde ju leta efter flera typiska exempel, men det går fortare att höra Qrts åsikt... :-O

Ett helt onödigt föremål!
Duger i princip inte till någonting.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 737
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.33:   

Ovanlig haltstämpel
Karl Hägglund, som stämplade i Helsingfors 1877-1913 var tydligen snabb på att följa nya förordningar.
Leimats sida "Övriga stämplar" finns ett exempel. Det är där för att visa dubbelstämpling av kronan, men samtidigt kan man se att det nog är årsstämplat 1891 (K4) och med lödighetsstämpel (13L).
Jag har ett annat föremål, av samme Hägglund, årsstämplat 1892 (L4), och då är det med den nya stämpeln "813". Obs! Utan "H", vilket bara gjordes 1892-1894 och 1973-1974, Däremellan, i 78 års tid, var det "813H".

Gamla föremål med 813-stämpeln torde vara relativt ovanliga.

964
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 738
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.33:   

Utformning av figurstämplar
Hur mycket kan/får en figurstämpel egentligen avvika. En del redovisas ju i flera, sinsemellan ganska lika varianter. Så t.ex. "den bevingade hammaren" i olika varianter, som särredovisas.

Ett exempel som man ofta stöter på i verkligheten är denna:

Auran

Att det ska föreställa "örnhuvudet" för Auran Kultaseppä kan man väl förstå - men just denna utformning finns inte i listorna. Denna är betydligt mera stiliserad. Man måste närmast gissa sig till att det föreställa ett visst fågelhuvud.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 739
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.34:   

Finland, men Estland
En alldeles modern kombination, mest som kuriosa.
Här har vi ett halvdussin servettringar i sin originalask.
Modell = en Chippendalevariant, ovala, inte helt slutna.

På asken en etikett från Hovi*Hopea (* är egentligen en krona), där det även står "Tillverkats för Oy Perkko, Helsingfors".

333 067

Ja, det är nog isbjörnstämpeln, fast mera stiliserad än i förteckningarna.
Den är då registrerad för Perring Oy i Åbo 1990-1996, och för Perkko Oy i Helsingfors 1996-1997.
Nu kan man undra hur namnbytet är, eftersom ringarna är årsstämplade O8, d.v.s. 1991.
Det borde vara Perring i Åbo då, men asken säger redan Perkko i Helsingfors.
Nåja, de tog kanske gamla ringar och la i asken efter några år ...

Finska importkronan i oval och "830" finns stämplade, men ingen stadsstämpel. Alldeles korrekt.

Intressant nog finns där även två stämplar till.
Den ena tolkar jag som estniska firman Juveels "J" i kvadrat.
Den andra är en cirkel med en segelbåt och ett grekiskt "E". Är det Juveels varumärke?
Jag antar att Juveel har tillverkat för finsk försäljning, precis som den estniska firman också tillverkar en hel del av de vanliga svenska bestickmodellerna. Billigare än motsvarande svensktillverkade. Fast det vet ni väl ??
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 740
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.34:   

En okänd finsk IAG
En gräddkanna med godronnerade sidor. Rätt typisk för första halvan av 1800-talet, om vi ska ta till en aning i tid.

646 IAG

iag 2

Den finska kronan utan ram ser man rätt ofta. Jag har ingen invändning mot denna.
Tyvärr finns ingen års- eller stadsstämpel.
Mästarstämpeln kan väl bara tydas som "IAG"?
Vid det här laget är det väl nästan underförstått att man inte hittar någon alls som passar in på den bokstavskombinationen.
Ett tag hoppades jag att det skulle kunna tydas som IHG (Johan Hellgren, Kristinestad), men nix.
Någon finsk smed efter 1809, med okänd stämpel, men med namn som kan bilda dessa bokstäver, hittas förstås inte heller.
Har Qrts något på lut - eller ska man få lägga stämpeln till samlingen av aldrig sinande frågetecken?