Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » Intressanta finska stämplar » Arkivera tills 2015-juni-8  

Författare Meddelande
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 741
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.35:   

Lauri Ilmari Vierö, Hyvinge
I din lista finns:
LIV = för denne Vierö, i Hyvinge, 1926-1932;
L.I.V = för en okänd i Heinola.
Heinola-uppgiften är nu borttagen från Leimat.
Någon okänd tycks alltså in te återstå.
Jag antar att man bara blandat ihop städerna, som ju båda börjar på "H".

Om vi ska vara petiga, så existerar nog även stämpeln "L.I.V." fortfarande.
Med punkt även efter V!

LIV

Alltså, Vierö i Hyvinge 1931.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 742
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.35:   

GVR i staden H...?

353 047

Ja, vad ska detta vara?
Jag har blivit ombedd att hjälpa till, men det blir nog bara att skicka vidare...
Stämplarna är inte särskilt distinkta, trots att de är ordentligt slagna. Dålig stamp, kanske?

Det är nästan omöjligt att se om det ska vara CVP. / CVR / GVP. / GVR ?
Den finska "kronan" är ganska dålig. Året är klart, det är N5 = 1918.
Det finns detta år ingen känd i hela Finland, som kan ha haft någon av dessa bokstavskombinationer, utom GVR.

Där passar Gustaf Wilhelm Rothman, som stämplade GWR och GVR i Nyslott 1901-1924.
Men kan det verkligen vara den stadsstämpeln?
Mest liknar det ett "H" - men ett "H" för Nyslott=Savonlinna?? Eller är det ändå en mystisk "borg"?

Sedan finns finns G V Ruohonen i Björneborg, men inte förrän 1925 - och inte passar stadsstämpeln där heller.

Enda staden med "H" (som stadsstämpel) är Hyvinge. Där stämplade ingen alls förrän 1926.

Övriga städer på namn på H... då??
Qrts har faktiskt i sin lista en GVR nämnd som "okänd" i Tavastehus=Hämeenlinna, åren 1916-1924.
Leimat saknar denna uppgift.
Vad finns att säga om detta? På vilka grunder har man antagit att en GVR stämplat i denna stad?
Kan man tänka sig att någon, året efter Finlands självständighet, uppfann en egen stadsstämpel (H) för Hämeenlinna?

Titta sedan på haltstämpeln!
Inte går det att få detta till "813 H" ?!
Ja, ja, kanske tycker ni att det är en nästan fylld trea på slutet, men jag försäkrar att om man håller i och vrider och vänder på föremålen (som är ett flertal) så finns det inga öppningar i "cirklarna".
Jag har noterat att det på annat håll finns redovisat en zolotnikstämpel "79" (i stället för 78). Den borde inte heller finnas, men finns ju ...
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 743
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.36:   

Emil Nikkilä, Tammerfors?
Ja, vad ska man tro? Kanske någon helt okänd?

EN TMP

Stämplarna är: "EN." i slarvigt oval ram / Finsk krona / 813.H / stadsstämpel / Z.4. i oval.
Alla stämplarna, utom stadsstämpeln, är mycket tydliga, och kan knappast misstolkas.

Det finns bara två "EN" år 1905 (Z4).
Evert Nieminen i Raumo kan det knappast vara. Stadsstämpeln är definitivt inte lik Raumos.
Nikkilä var verksam i Tammerfors 1904-1936, så det kan passa.
Å andra siden liknar det ingen känd Tammerfors-stämpel heller. De består ju enbart av bokstäver: T, TF, T:s, med kvadratisk ram, eller utan ram.

Mest liknar det Tavastehus stämpel, men där finns ingen alls som kan passa in på "EN".
Den ende smeden där 1905 verkar ha varit A J Hollming.

Stirrar man tillräckligt länge kan man möjligen tolka den här stadsstämpeln (frånsett ramformen) som två delar, avdelade med smala horisontella streck.
Över strecken två trekanter ("hustak") innehållande vardera en punkt.
Under strecken, i det som bildar en rektangel, ett antal punkter ungefär så här:
.. ..
. .
.. ..
Det ser verkligen mest ut som ett hus med fönster ...
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 744
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 0.37:   

Jag återkommer med några till, när jag får fatt på dem.
Qrts
Medlem
Användarnamn: Qrts

Meddelande nummer: 3086
Registrerat: 8-2009
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 8.05:   

Oho! En massa intressanta stämplar. Nu är det bara så, att jag flyttat till stugan och har inte bilioteket till min förfogan. Jag lovar dock att återkomma mot slutet av veckan.

Lite om listan du fick. Den har blivit uppdaterad och då naturligtvis korrigerad. Det finns ännu många okända finska stämplar att undersöka. Det kan man se här. "Leimat.fi" innehåller i princip samma uppgifter som min lista, men min lista innehåller ytterligare stämplar som kunde kallas lite "osäkra" eller "diffusa". Ytterligare bör påpekas att mina lista tar ståndpunkt till alla tecken i stämpeln, vilket "Leimat" inte gör. Den visar bara vissa tecken.

En sak bör ännu påpekas. En hel del stämplar figurerar med verksamhetsåret ~1925. Orsaken är den, att under vinterkriget föll en bomb när myntverket på skatudden i Helsingfors. Den tuttade eld på arkivet var stämpel dokumentationen fanns. Allt gick upp i rök. Det är orsaken till att stämplar från det första årtiondet av 1900-talet är fortfarande lite "oklara".

Som sagt återkommer...
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 757
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 10.41:   

Ja, det finns en hel del kvar att utreda. Allt kommer aldrig att gå, men det tas ett steg i taget.
Jag har lyckats få lite bättre bilder på en del av de visade stämplarna.

Miettinen
Här ser man överstämplingen bättre:

EJM1 EJM2
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 758
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 10.41:   

Filigranskeden

Fil 1

Fil2
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 759
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 8 juni 2015 - 10.42:   

Figurstämpel, Auran ...

Aura

L I Vierö

LIV