Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Silver, guld, tenn & ädelstenar » S.P.BURG, smeden EP och Joseph Kopf i Tallinn » Arkivera tills 2015-juni-1  

Författare Meddelande
Volcano
Medlem
Användarnamn: Volcano

Meddelande nummer: 378
Registrerat: 9-2009
Skickat söndag den 19 april 2015 - 12.48:   

Del 10. Fråga C. Jegor Pantkaratjev i St P och Kopf i Tallinn?
Här måste jag tillåtas återknyta till tidigare observationer på några föremål. Betrakta följande:

Sillgaffel/förrättsgaffel, stämplad EP (kyrilliskt), kontrollstämplad i St P av Alexander Romanov (dvs 1904-08), tilläggsstämplad I.KOPF, graverad ”Salme” och ”10/II/1906” dvs försäljning av Kopf i Estland.

Tesked, stämplad EP, kontrollstämplad i St P 1908-, tilläggstämpel I.KOPF

Sillgaffel, stämplad EP, kontrollstämplad i St P av Romanov, tilläggstämplad I.KOPF, graverad ”L Mölder”, typiskt estniskt namn, och årtal ”1906”.

Dessa exempel kan mångfaldigas. Det kan inte vara en slump att Josepf Kopf levererar massproducerat bordssilver från St P och just från EP till den estmiska marknaden. Men EP levererar ju enligt vad sagts tidigare till krämaren S.P.BURG för St P-marknanden?
Volcano
Medlem
Användarnamn: Volcano

Meddelande nummer: 379
Registrerat: 9-2009
Skickat söndag den 19 april 2015 - 12.49:   

Del 11. Utvidgning av fråga C. Det estniska silversmidets dödskamp och förnyelse - Joseph Kopf

För bakgrund i tråden: - sök på nyckelorden Tallinnsmederna, gesällvandringar och ädelmetallkontroll.

I korthet, från ca 1880-1890 befann sig den estniska silverkonsten, efter 400 år av glansfullt konstsmide i absolut sönderfall, Ryssland centraliserade kontrollmästeri till St P, maskintillverkning där konkurrerade ut den lokal marknaden, alla lokala silversmeder utom ett fåtal i Tallinn försvann. Ett sönderfall, marknadsmässigt, konstnärligt, rekryteringsmässigt. Hela Estlands stora silverkonst, och nu också Tallinns, fanns i den periferi där nu allting graviterade runt St P.

Joseph Kopf, född 1867, gick i lära hos silversmeden Johann Julius Stamm i Tartu 1881-85. Gesälltid i St P, obekant hos vem, blev mästare i Tallinn 1891.Grundade då firma med en geäll, och blev redan 1896 ålderman i skrået, då 29 år gammal. Hade nya tankar. Från St P, och för sig själv.
I St P hade då uppstått en stark specialisering industriellt, också i konstindustrin. Silversmeder som kunde allt, rita, räkna materialvikter, träcka, gjuta, löda, pressa, förgylla trängdes tillbaka av tempoarbetare i de stora silverhusen, där var och en gjorde sitt moment. En svårighet var att sälja, orgerskapet gick inte till smedverksstaden utan till varuhusen eller de stora firmorna.

Joseph Kopf upprätthöll sina St P-kontakter och var antagligen ofta där, för det talar att ytterst få föremål finns från hans egen produktion fram till första världskriget, kanske ett 10-tal. Han var där i andra affärer. En stor beställning kom från det baltisk-tyska ridderskapet i Tallinn, en bordsservis på 1200 föremål. Det var uteslutet att den kunde klaras av några Tallinnsmeder, inte han själv, och inte ens Georg Michelsen i Tallinn, den ende med maskinell tillverkning hade tillnärmelsevis den kapaciteten. Skråväsendet, som urspungligen tillkommit för att reglera antalet hantverkare lagom för stadens behov, utan överetablering, hade spelat ut sin roll. Ordern gick till St P.
Verksamheten i Tallinn blev inte silversmide men detaljistförsäljning av St P-silver. Ryska turister från St P, som gärna besökte de estländska kusterna, kunde förundras över att Kopfs butik kunde erbjuda inte mindre än 150 olika sockerskålar i silver, större urval än de kunde se på ett och samma ställe i St P, men ingen var tillverkad i Tallinn. (Faktauppgifterna ovan från storsamlaren av estniskt silver, Alur Reinans i Akadeemia 11/2010, Tartu Universitet).
Samtidigt, av de få originella föremål vi kan veta något om av Joseph Kopfs hand, är de utsökta hantverk, inte konstfullt förnyande, men med stram gestaltning och detaljfull ornamentik.
Volcano
Medlem
Användarnamn: Volcano

Meddelande nummer: 380
Registrerat: 9-2009
Skickat söndag den 19 april 2015 - 12.50:   

Del 12. Analys och slutsatser av silvervägen Tallinn - St P och omvänt

Den långa och genuina silversmidestraditionen i Estland hade en stark hemmamarknad, kyrkan, gillena i städerna, en balt-tysk överklass, och så småningom ett växande borgerskap. Estniskt silver från sin storhetstid fann också väg till Sverige och Finland, om det vittnar bl a utställningen Baltic Silver. En liten med utsökt samling silver från bl a Narva och Nyen (där senare St P anlades) hamnade hos kabinettsekreteraren Sverker Åström och är nu donerade till svenska staten, och kan i delar ses i på ambassader och konsulat i St P, Riga m fl och i statsministerns bostad i Sagerska huset, om nu någon silverbetraktare kommer in där.

En av de påtagliga silvervägarna, då från Estland till St P var efter Peter den stores erövring. Alla hantverkskunniga kallades till att förhärliga den nya huvudstaden i Ryssland. Silversmeder i Estland fick följa med, mer eller mindre motvilligt.

I slutet av 1800-talet tunnades silverkonsten ut i Estland av en övermäktig konkurrens från St P. Silvervägen, nu med massproduktion, gick inte till, utan från St P. Det fanns två estniska entreprenörer i denna, Alexander Treider, silversmed 1884-1905 (firman övertogs av sonen Erich 1906), men han överskuggades helt av Joseph Kopf.

Det Kopf hade lärt sig i St P var att expandera en marknad med att göra det åtråvärda åtkomligt. Med hantverk blir alla volymer små, både marknadsmässigt och i utbud. Han kunde skilja ut hantverk från industriproduktion, där industriproduktion ger marknadsvolym, och tillämpa specialisering. Redan 1903, och flera gånger när det gällde korpusarbeten, legotillverkare göra grundarbetet för att sen sluföra själv. Allt detta hade influerats av de stora firmorna i St P, specialisering, industialisering, marknadsutvidgning, - Morozov, Ovchinnikov, Fabergé. Det blev silvervägen till Estland, och det ändrade han på först 1928 när han öppnade en egen, storskalig maskinell silverproduktion i Tallinn och då etablerade både en hemmamarknad, och en export. Med komplett garnityr, ritkontor, guldsmide, juveleraravdelning, emlajeri etc.

Det Joseph Kopf lärde i St P, och till följd av världskrig och annat med fördröjd utösning, var att göra det redan andra hade gjort. I Fabergés och de andra ryska silvergiganternas efterföljd, inte göra själv, men organisera görandet. Innovationen var att skapa en marknad och låta andra leverera, var och en efter sin specialitet. Först 1928 etablerade han ett eget varumärke och egen storskalig produktion.
Volcano
Medlem
Användarnamn: Volcano

Meddelande nummer: 381
Registrerat: 9-2009
Skickat söndag den 19 april 2015 - 12.51:   

Del 13. Den slutliga trianguleringen S.P.BURG, EP och Joseph Kopf.

Stämpeln S.P.BURG är starkt sannolikt en försäljarfirmas, som hade åtminstone 3 underleverantörer av bordssilver. Dessa var EP, Jegor Pankratjev, AK och AA, där Pankratjev var den helt dominerande.

Joseph Kopf hade sedan sin gesälltid god kontakt med Pankratjev, och när Pankratjev startade storskalig produktion av bordssilver, blev han leverantör också till Kopf. Pankratjev var således förtroendeleverantör till två återförsäljare, en i St P och Kopf i Tallinn, och det kunde ske eftersom de inte konkurrerade på samma marknad.

Det finns inget exempel på att båda stämplarna I.KOPF och S.P.BURG återfinns på samma föremål. Detta säger oss att det var två helt skilda distributionsvägar och att stämplingen av respektive firma skedde sekundärt och sist i stämpelordningen (det syns för övrigt tydligt på stämpelexemplet med AA i del 1). Vidare, det finns inget exempel på att Kopf efterstämplade silver från AA eller AK. Det är Pankratjev som är den felande länken, och den gemensamma länken mellan de hittills svårforcerade stämplingarna.

Så, nu har då denna historia kommit så nära sitt slut som överhuvudtaget är möjligt.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 3887
Registrerat: 9-2009
Skickat måndag den 20 april 2015 - 20.02:   

En fin sammanställning av Volcano som jag omedelbart sparade, trots att jag tidigare sparat alla inlägg om just detta ämne, men här kom det i kondenserad form. Just detta ämne är överkurs, men jag kan inte låta bli att nämna den känsla av tomhet som kommer att råda när ingen kan ställa frågor längre. Må det vara nysilver eller otydliga stämplar som sätter de grå i dallring eller egyptiska årtalsstämplar. Kanske har jag alldeles i onödan intresserat mig för kinesiska tecken, det kommer inte att komma fler frågor på kineseri.

Den 19 juni är det midsommarafton!

Innan dess vill vi här på denna sida se en explosion av frågor på allt som ni tänkt fråga om, men där annat kommit mellan. Fråga nu! Vänd ut och in på lådor och askar, röj på hyllor, i vindar och källare. Allt som är blankt, eller borde vara det, skall fram. Då hamnar frågor, och förhoppningsvis svar, i databasen som finns kvar att rådfråga åtminstone året ut. Hur den skall räddas till eftervärlden är ännu en öppen fråga, men det skall ske på något sätt.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 698
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 1 juni 2015 - 14.02:   

Sent ska syndar´n vakna ... :-O
Nej, men nu har jag gjort en resa för att äntligen få ihop det sedan länge utlovade.
Även om AP försvinner, så vill jag ändå samla ihop det här, till vad nytta det hava kan. Åtminstone vet jag att några av er kommer att spara diskussionen för framtida bruk.

Egentligen borde vi ha olika trådar för "S P BURG", "EP", och resten - men det tycks nu så sammanflätat att det är lika bra att fortsätta här.

Länken som Volcano lagt in, med hänvisning till mina tidigare sammanställningar, fungerar inte. Det är osäkert vilken av alla gamla trådar som avsågs. I stället för att länka till flera jättelånga gamla diskussioner, vill jag försöka göra en så kortfattad sammanställning som möjligt, här och nu.

Först måste jag tyvärr göra några rättelser i Volcano:s text här ovan. Några saker har nog fallit bort ...

1.
" ... stämpeln S.P.BURG förekommer tillsammans med smederna EP, men också AA, och AK.
... Stämpeln S.P. BURG har under 7 års sökning inte kunnat visas med några andra silversmeder i St Petersburg än dessa 3 ...


Jo, flera har redovisats:

"BR.GR" = Grachev. Har påtalats av mig flera gånger. Bildbeviset kommer nu här längre ner!

"AH" = Visas med bild av Qrts den 18 nov 2012. Det blev då den fjärde kända, efter EP, AA, och BR.GR.
Finns här:
http://www.antikviteter.net/antikprat/messages/173/529474.html

("AK" enligt bilden ovan redovisades av Qrts den 4 nov 2013, och blev då den femte kända stämpeln, som återfinns ihop med "S P BURG".)

Finns det ännu flera, hittills oupptäckta? Vem vet ...?

2.
Stämpeln S.P. BURG har ... inte kunnat visas ... från annan ort.

Men ... Volcano ... ? Du skrev den 6 januari 2012 följande:
"Så plötsligt visas en stor serie bestick, matgafflar och skedar, varav flertalet med sagde EP, men vissa med AK och således inte EP, samtliga med stämpeln S.P.BURG och då, de AK-stämplade, med kontrollstämpel från Moskva!! De med EP stämplade i St Petersburg. Stämpeln från Moskva är med delta, dvs från 1908 framåt i tid."

Ingen bild visas, men jag betvivlar inte alls uppgiften som sådan. Frågan är om det är/var samma "AK"-stämpel som den som finns från S:t Petersburg längre upp här? Det finns väl annars många tänkbara "AK".
Diskussion följer ...

3.
Stämplarna visar också att S.P.BURG förekommer på båda sidorna av 1908.
Inte nog med detta. Nu har jag beviset för att de även finns så tidigt som 1898! Med stämpeln med de små 84-siffrorna! Bevis följer!
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 699
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 1 juni 2015 - 14.02:   

Om det nu är så att det existerar föremål med Moskvas kontrollstämpel samtidigt som de är stämplade med "S P BURG", vad ska man då tro?
Tillverkarstämplar "AK" finns förstås i båda städerna, och vi vet inte vem som avses - bara att om det är Moskvas kontrollstämpel, så bör det också vara en Moskva-smed. Eller någon som fanns i båda städerna?

Hur detta ska förklaras är osäkert, men jag försökte mig på det 2012 så här:
"Beträffande uppgiften att det nu dyker upp bestick, som både är kontrollstämplade i Moskva, och bär den famösa S.P.BURG-stämpeln, så är det ju sensationellt.
Det är bara det att man undrar om det kan finnas någon annan förklaring?
I samma stora bunt bestick (som kanske kan anses ha hört ihop från början) finns alltså de som är stämplade av både EP och AK - och alla med S.P.BURG.
Om den tänkta "grossisten"/säljaren BURG i staden Sankt Petersburg, kan ha skaffat delar av uppsättningen från en Moskva-smed, och klämt dit sin försäljarstämpel, så är det väl lika tänkbart att en annan försäljare gjort något liknande.

Pankratjev lär, såvitt jag förstått, ha sålt sina egna varor. Låt säga att Pankratjev, som nu 1908 var i sitt "slutskede", fått en större beställning, men inte själv hade möjlighet att uppfylla den. Han tog då hjälp av "importerade" AK-bestick, redan klara och vederbörligen kontrollstämplade i Moskva. På samtliga slog han dit "sin" stadsstämpel S.P.BURG, före leveransen, som ett bevis på att allt kom från honom.
Inte heller om detta vet jag någonting substantiellt, utan spekulerar bara."


Att Pankratjev även kan ha salufört sina egna bestick själv skulle förklaras av att det finns "EP"-stämplade bestick, som inte har någon återförsäljarstämpel från Kopf, eller någon BURG.

Håller inte resonemanget, så är det såvitt jag kan bedöma det enda substantiella bevis som finns för att BURG verkligen skulle ha varit en person, och inte bara en stad.

Det enda som i övrigt finns är att hr Ivanov i sin bok påstår att S P BURG är en återförsäljarfirma. Så tolkas åtminstone texten.
Inte ett enda bevis i övrigt finns!
Att Ivanov har flera påvisbara fel och oklarheter har vi vid det här laget konstaterat. Inget ont om honom; han har lagt ner ett stort arbete. Ingen är dock ofelbar.
Sstempeln
Medlem
Användarnamn: Sstempeln

Meddelande nummer: 700
Registrerat: 4-2013
Skickat måndag den 1 juni 2015 - 14.03:   

Volcano skriver:

Kan EP vara någon annan? Alla foton och examinationer av stämplar, de är åtskilliga, är sammanfallande. De statisfierar i format, ram och utförande de foton och sotavtryck som finns i ryska silverlexikon, både Ivanov och Postnikova. Tills annat övertygande visas är det Jegor Pankratjev som från ca sekelskiftet är massproducent av bordssilver, och som söker, och finner, försäljningskanaler.

Ja, det har ju diskuterats om det finns flera "EP".
Men visst finns det väl några olika EP-stämplar?
Åtminstone olika ramform.

Det sägs ibland att Pankratjev var verksam endast en viss del av tiden 1898-1917. Kontrollstämpeln finns bara i en variant, utan årtal, 1899-1908 och en 1908-1927.
En tillverkare kan på de grunderna ha varit verksam hela tiden 1899-1917, lika gärna som endast år 1908 - före och efter stämpelskiftet.

Som vi ska se av följande bilder, finns det en "EP" som stämplar i slutet av år 1898 också.
Är det hela tiden samma?
Dessutom ihop med "S P BURG"!
Så då kan ju inte BURG ha stämplats enbart runt 1908, som ibland antagits.
Stämpeln finns, som ses ovan, med båda perioderna kontrollstämplar. Det kan betyda ett eller flera år däromkring. Nu är det minst 11 år!
Ska vi utgå från att mitt ena exempel var nyinköpt då det årsgraverats 1914, så kan vi utsträcka tiden till minst 17 år.