Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Böcker & tidskrifter » Arkiver fram till 2012-september-21 » Gustav vasa bibel » Arkivera tills 2009-februari-27  

Författare Meddelande
Britta
Skickat torsdag den 26 februari 2009 - 13.28:   

Proveniens från 1500-talet? - det måste vara rekord i härledning. Gratulerar.
X
Skickat torsdag den 26 februari 2009 - 15.22:   

Jag ifrågasätter inte att det är ett 1500-talsband om du har belägg för det, jag menar bara att det inte framgår med 100 % säkerhet av bilden. Därför känns det lite olustigt när folk som inte sett boken i verkligen direkt säger att det är 1500-tal.

Grattis till en mycket fin bok.
X
Skickat torsdag den 26 februari 2009 - 15.23:   

Tillägg: för att vara samtida måste det naturligtvis också vara bundet vid eller strax efter tiden för tryckning, inte mot slutet av 1500-talet.
Cookies
Skickat torsdag den 26 februari 2009 - 23.25:   

Men för ..... hur ska man kunna avgöra om en bok är bunden 1541 eller hösten 1569? Skillnader i hur man band var inte stora. Därför får man se det som originalband, eller alltså ett band från tiden. Att bandet slits ut på några årtionden är ju föga sannolikt, därför antar man original, om arbetet inte utförts på ett sådant sätt att man skulle kunna tänka sig annat. Ser man till t.ex. 1800-talets första hälft skiljer ju sig stilen på banden åtskilligt från århundradets senare del. Förändringarna under 1500-talet är mindre påtagliga. Intressant är att bokens ägare stödjer oss i att det är ett originalband, som flera av oss också antog utifrån bilderna. Sug på den mr X.
theo
Skickat fredag den 27 februari 2009 - 0.41:   

X - det känns lika olustigt när folk säger att det inte kan vara ett 1500-talsband när man har sett mängder med liknande utförda bind. Britta - det är vanligare med proveniens från 1500-talet än du tror. Jag har själv ett krigsbyte från 1599 som har tillhört Peter Wok von Rosenbergs bibliotek i södra Böhmen som senare flyttades till Prag och som 1648 togs med av svenskarna.
X
Skickat fredag den 27 februari 2009 - 11.23:   

Cookies - Kan man inte avgöra om boken är bunden under 1540-tal eller sent 1560-tal, kan man heller inte fastställa att det är ett originalband. För praktiskt taget alla saknar detta egentligen betydelse. Det är dock en sak att *veta* och en annan sak att *anta*. Hur långt "samtida" sträcker sig för en sådan här bok är en tolkningsfråga.

Det är inte osannolikt att 1500-talsband slets ut på kort tid: böckerna var få, eftertraktade och många lästes sönder och samman. Mängder av 1500-talstryck finns inte bevarade i ett enda exemplar.

Jag har dock redan sagt att jag inte betvivlar att just detta band är vad bokägaren säger att det är, jag har ingen anledning att ifrågasätta det.

theo - Ja, men då löser ju det problemet. Och det jag menar är ju att det är olustigt när folk säger med exakthet vad detta band är och inte är, på basis av en liten bild med dålig upplösning, och utan klara argument. Vi är helt överens! Även beträffande proveniensfrågan, proveniens ned till 1500-tal är inte så jättemärkvärdigt.
theo
Skickat fredag den 27 februari 2009 - 11.49:   

Det måste ha varit en väldigt dålig bokbindare när bindningen inte håller mer än 20 år. Om Vasabibeln var bunden den 27 februari 1561 kl 11.40 istället för 1541 har ju ingen större betydelse alls för värdet av boken om den binds om i samma utförande.
Britta
Skickat fredag den 27 februari 2009 - 11.58:   

Med proveniens avses ett objekts v�g genom �ren. Att en bok �r krigsbyte fr�n 1500-talet s�ger inget om vad den senare varit med om och hela kedjan b�r redovisas om man anv�nder det ofta missbrukade begreppet proveniens.