Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Frimärken & mynt » Arkiver fram till 2010-januari-20 » Ny Myntauktionsfirma bildad! » Arkivera tills 2009-maj-11  

Författare Meddelande
Bra med konkurrens!
Skickat onsdag den 6 maj 2009 - 18.14:   

http://www.numismatik.se/MyntauktioneriSverigeAB/index.php
Sök auktion & firma!
Skickat torsdag den 7 maj 2009 - 11.43:   

http://www.numismatik.se/om_snf/stadgar.php
Svensson
Skickat torsdag den 7 maj 2009 - 16.38:   

Ja visst! Illojal konkurrens är väl också konkurrens! ;)

SNF:s hemsida: "För att citera stadgarna: "Svenska Numismatiska Föreningen är ett vetenskapligt samfund, som har till ändamål att stödja och främja den numismatiska forskningen i Sverige". SNF är därmed den naturliga samlingspunkten i Sverige för yrkesverksamma numismatiker, amatörforskare och samlare".

De som har som målsättning att MINSKA antalet myntsamlare i Sverige kommer säkert att lyckas. Uppfinningsrikendomen är stor! Det senaste är tydligen att försöka konkurrera ut sina egna medlemmar!? ;)
glad medlem
Skickat torsdag den 7 maj 2009 - 18.41:   

Dansk Numismatisk Forening och Norsk Numismatisk Forening anordnar auktioner varje månad under vår och höst.
Den finska föreningen anordnar 4 stora auktioner per år. Finnarnas förening är väl för övrigt den största i Norden.
SNF har anordnat ca 160 auktioner sedan 1935. Under senare år av outgrundliga skäl dock huvudsakligen med material från Svensson-samlingen.

http://www.numismatik.se/auktion/

Att Svenska Numismatiska Föreningens auktionsverksamheten nu får en nystart är fantastiskt goda nyheter för oss samlare!

Detta är skitbra ty nu får vi ytterligare en källa för köp och en kanal för försäljning. Låt oss också hoppas att SNF:s bolag kan vara en bromskloss på köparprovisionerna som de nu verksamma aktörerna successivt pressat upp mot 20% under de senaste åren.
Under Ahlströms och Hirsch glansdagar så levde dessa firmor mycket gott på 10%, så man kan ju undra varför nu verksamma aktörers kommersiella kreativitet verkar begränsa sig till att höja provisioner? Snart är vi väl uppe på de danska nivåerna 25-30% om inget radikalt görs.

Och om en och annan fanatsilös auktionsarrangör inte pallar för konkurrensen, så må det väl vara hänt. Så fungerar marknadsekonomin vilken ju företag och företagare brukar säga sig vara anhängare av.

Kör hårt, SNF!
Svensson
Skickat torsdag den 7 maj 2009 - 23.12:   

Vad har en "skyddad verkstad" som SNF/SNT med "marknadsekonomi" att göra?? - "Ingen konst att skita när arselet är fullt" (med niosiffriga stiftelsemiljoner). Vad är då en futtig kvartsmiljon i aktiekapital? Tja, ingenting för en del - en hygglig extrainkomst för den som vill "leka affär" utan egen risk! Varför inte sätta provisionen till 0%? Då är man snart ensam på marknaden - och det är väl målet? Ju färre aktörer (samlare/handlare) desto lägre myntpriser = "glad medlem".

Hur vet du förresten att "Aktiebolaget Svenska Numismatiska (Föreningen)" kommer att ha lägre provisioner än andra företag? Är det klubbat? Sitter du i styrelsen? Kanske fått nytt jobb? http://www.myntauktioner.se ? Bra betalt?

Och hur kan det bli MER pengar till SNF:s verksamhet (= SNT) genom en bolagisering med ny administration, personal, hemsida etc? Det har ju gått bra UTAN detta sedan 1935! Kanske är det någon som är sugen på ett välbetalt extraknäck? ;)

För övrigt är du dåligt påläst. Under Hirsch' glansdagar (1966-70) tillkom INGEN köparprovision. Likadant var det hos Ahlströms fram till auktion 25 (1982). Även SNF följde detta, men införde sedan 10% - trots avsaknaden av en riktig katalog!? Sniket! ;)
samlare sen 60-talet
Skickat söndag den 10 maj 2009 - 20.21:   

Låt oss hoppas att SNF kan få samma rull på sina auktioner som den finska föreningen med 4 auktioner per år med ca 800 utrop på varje auktion.
Det finns som "glad medlem" ovan påpekar inget vettigt argument för att inte SNF skulle ha minst samma omfattning på sin auktionsverksamhet som de andra nationella föreningarna i norden. En förening är till för sina medlemmar och den absoluta majoriteten av SNFs medlemmar är samlare. Inte forskare och museifolk.
Sen spelar det ingen som helst roll om man bedriver detta i bolagsform eller inte tycker jag.
INC.
Skickat måndag den 11 maj 2009 - 19.09:   

Håller med om att "en förening är till för sina medlemmar" och inte bara för sin styrelse. Sedan skall en ideell förening naturligtvis inte driva handelsbolag. Det hör man ju på namnet. Vill penningsamlarna dyrkar Mammons altare bör detta ske i privat regi. Så gör man i andra länder och så har man tidigare gjort även här. Tror kanske att "Svensson" har en poäng i att någon är ute efter att tjäna pengar utan att ta någon egen risk. Skall bli spännade att följa utvecklingen.
Ekonomen
Skickat måndag den 11 maj 2009 - 19.19:   

Svensson,
Visst är det marknadsekonomi om det nybildade bolaget Myntauktioner i Sverige AB konkurrerar om säljares och köpares gunst med Nordlind AB och Aurum AB.

Wikipedia: "En marknadsekonomi är ett realiserat socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan."

Marknadsekonomin handlar alltså om hur priset på varor och tjänster sätts, inte något annat. Marknadsekonomin försutsätter inte på något sätt att aktörerna är jämnbördiga avseende ägarnas tillgång på kapital, tillgänglig marknad, eller andra faktorer som t.ex. kompetens. Att påtvinga aktörerna likartade förutsättningar inom dessa områden skulle snarare kräva ett strikt planekonomiskt system!

En aktör med en kapitalstark ägare har naturligtvis en initial fördel, men långsiktigt så är det helt andra faktorer som avgör om ett företag blir framgångsrikt och lönsamt.
Studier har visat att den absolut viktigaste tillväxtfaktorn hos ett företag som växer på ett lönsamt sätt är dess förmågan att uppfylla sina kunders explicita och implicita förväntningar. Enkelt uttryckt så är nöjda kunder en förutsättning för långsiktig tillväxt. Och detta gäller oavsett hur kapitalstarka ägarna är.

Ett utmärkt exempel på att tillgång till stora mängder kapital hos en ägare inte räcker, är väl Höilands helt misslyckade försök att etablera sig på den svenska myntauktionsmarknaden. Om Myntauktioner i Sverige AB missköter sig och gör sina kunder, både säljare och köpare, missnöjda, så torde verksamheten inte bli långvarig. Om de däremot lyckas med att tillfredställa sina kunders förväntningar, så torde verksamheten både bli varaktig och lönsam.