Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Frimärken & mynt » Arkiver fram till 2010-januari-20 » Ny Myntauktionsfirma bildad! » Arkivera tills 2009-maj-17  

Författare Meddelande
holden
Skickat måndag den 11 maj 2009 - 23.31:   

Ekonomen: Det är helt riktigt det du skriver, men det är även så att nya företag bör uppstå för att möta ett behov hos konsumenterna. I fråga om den mycket begränsade marknaden för myntauktioner i Sverige är marknaden knappast obetjänad. Snarare riskerar man en överetablering med följd att inget av de på marknaden etablerade företagen blir lönsamma, vilket i slutänden drabbar slutkonsumenten ifråga om levererad kvalitet. Argumentet för att driva auktionsverksamhet i SNF:s regi är att föreningen behöver tjäna mer pengar, jag tror det är fel utgångspunkt för att starta ett företag, oavsett bransch.
Luttrad
Skickat tisdag den 12 maj 2009 - 9.40:   

Tror inte att Svenska Numismatiska Föreningens interna auktioner kommer att bli någon större konkurrent till etablerade myntauktionsfirmor, oavsett om man väljer att driva sin mynthandel i bolagsform eller ej. Man konkurrerar inte riktigt på samma marknad eftersom SNF:s "spärrlista" är alldeles för lång för att matcha de etablerade handlarnas internationella kundregister - som i många fall är uppbyggda under decennier och i storleksordningen 10-20 ggr större än föreningens allt mindre medlemsskara. Tror inte heller att man kommer att lyckas med någon planekonomisk prisdumpning på provisionssidan. Det dröjde 40 år innan SNF fick in första illustrationen i sina stencilerade listor. Man är nog fortfarande ganska långt efter. Vi vet t.ex. inget om deras kommande katalog eller webbsajt. Att trycka på PDF-knappen räcker knappast i dagens konkurrens. Och även om man rikligt avlönar en mindre stab av styrelsekompisar att producera en påkostad katalog så finns ännu inget som säger att det blir bättre än tidigare bara för att man har bolag. Vi får helt enkelt vänta och se. Mitt tips är att det blir en bra auktion (på material som kom in före bolagsbildningen) följt av det gamla vanliga. För övrigt skall det bli mycket spännande att se dels vilka provisioner man tänker erbjuda sina medlemmar och dels hur dessa kommer att ställa sig till att deras samlarförening nu öppnat mynthandel. Vi har säkert en händelserik höst att se fram emot.
INC.
Skickat tisdag den 12 maj 2009 - 10.07:   

Håller med om det som Svensson och Holden skriver, mellan raderna. Det är nog helt enkelt frågan om en medveten överetablering i syfte att minska antalet aktörer och därmed samlare. Det är allmänt känt att många SNF:are vill ha färre samlare och lägre myntpriser.
objektiv
Skickat tisdag den 12 maj 2009 - 16.00:   

HeHe, är det den här typen av beskrivningar vi kommer att få med SNF:s nya firma? Skrämmande!

"Bra grundkvalitet dock med några skavanker, se bild. Klart samlingsbar".
http://www.tradera.com/1-skilling-Palmkvist-auktion_86578131

"En svår variant i klart samlarvärt skick. Observera två märken på åtsidan".
http://www.tradera.com/1-OR-SM-1737-Stockholm-MYCKET-SVAR--auktion_91215209

"Den svåra varianten med tät krans. Trevligt exemplar".
http://www.tradera.com/1-skilling-banco-1835-tat-krans-SVAR--auktion_91556937

Ful, fulare, fulast vore väl mera verklighetsbaserat och trovärdigt? ;))
ZZTop
Skickat tisdag den 12 maj 2009 - 18.37:   

Undrar om äktheten på objekten kommer garanteras? Något som verkar bli alltmer sällsynt bland dagens aktörer. Lättja eller inkompetens?
Lundell
Skickat tisdag den 12 maj 2009 - 21.34:   

Spännande frågeställning! Tror det senare i kombination med ovilja att ta ansvar (längre än 10 dagar) gentemot sina kunder. En tråkig utveckling med tanke på de otaliga förfalskningar som förekommer och som även stora auktionshus går på. Nu senast ett par solklara fall hos Höiland. Man kan ju tycka att professionella firmor borde kunna lite bättre och lova lite mer än gemene man på Tradera. De tar ju trots allt betalt för det.
ZZtop
Skickat söndag den 17 maj 2009 - 18.07:   

Inte ens några moderna auktionsfirmor har äkthetsgaranti. Ett konstruktivt förslag till Er:

Lämna äkthetsgaranti på mynten utom i nödfall på de som ni inte kan lämna äkthetsgaranti på (de sistnämnda objkten kan då markeras med asterisk i katalogen ex.vis).

Eller är detta för jobbigt? Ni tar ju trots allt provision både av köpare och säljare!
holden
Skickat söndag den 17 maj 2009 - 18.48:   

Hur menar du att detta skulle gå till rent praktiskt, om person A anser att myntet är äkta medan person B anser att det är falskt. Ska det vara livstidsgaranti, eller tidsbegränsad? Alla auktionsbeskrivningar som utförs av en auktionsfirma innebär därmed att auktionsfirman går i god för att ha gjort en så riktig bedömning som möjligt. Sedan är det upp till köparen att bilda sig en egen uppfattning före auktionen, via visningar och katalog, och upp till tio dagar efter auktionen. Kan köparen påvisa att auktionsfirman gjort uppenbara fel går köpet givetvis tillbaka. En allomfattande garanti kan inte gälla subjektiva bedömningar, garantier fungerar bättre på konsumentprodukter vars tillverkare kan ge en garanti att ersätta produkten vid odiskutabla fabrikationsfel. Den auktionsfirma jag representerar har aldrig behövt mottaga någon sådan begäran om reklamation.