Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Frimärken & mynt » Arkiver fram till 2010-december-30 » Frieslandmynt från 1622?  

Författare Meddelande
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 990
Registrerat: 9-2009
Skickat lördag den 4 december 2010 - 22.23:   

Vetande nästan ingenting om gamla silvermynt, så skulle jag behöva hjälp eller åtminstone synpunkter på det jag kommit fram till.

Jag har en silverskål som har ett silvermynt infällt i botten på skålen. Skålen är ostämplad och den kan kanske dateras med hjälp av myntet. Jag har sökt några dagar på nätet, utan att finna just detta mynt, men kommit fram till att det är ett provinsmynt från de Förenade Nederländerna daterat 1622.
Ena sidan av myntet tar upp vapnet för de Förenade Nederländerna, ett lejon som i sin ena framfot håller ett lyft svärd och i den andra framfoten en bunt med 7 pilar som symboliserar de sju provinserna. Lejonet är inramat i en vapensköld krönt med en öppen krona. En hertiglig krona? Skölden flankerad med 16 22.
Kanttexten lyder: + CONCORDIA . RES . PARVÆ . CRESCVNT, vilket skulle vara Förenade Nederländernas valspråk och, med mitt obefintliga latinvetande, ungefär betyda ”Sammanhållning får små saker att växa”. Jag förmodar att de menar att sammanhållningen mellan de små provinserna får unionen att växa.

Myntets andra sida visar en provinsherre, ståthållare (prins) med ett höjt svärd I höger hand vilande mot axeln. I vänster hand hållande en vapensköld i något som liknar ett rep, en vapensköld med ett lejon överst och något otydligt under. Provinsvapnet?
Kanttexten lyder: + CONFOE . BELG . WEST . FRI . MO . ARG . PRO
Jag är osäker på i vilken ordning orden (förkortningarna) skall komma, men jag anar att det kanske har med Belgien (BELGa), väst-Friesland (WEST – FRIsia), mynt (MOneta) och silver (ARGentum) att göra. CONFOE kunde vara sammansatt av con = samma och foe eller en form för conformare i betydelsen ”i överensstämmelse med” och skulle då betyda att myntet i silver från denna provins var gångbart i de övriga provinserna enligt unionsöverenskommelsen. Ordet pro = för eller kanske = provins, får jag inte in i sammanhanget.

Det skulle vara trevligt om de mera upplysta kunde rätta till i mitt funderande, som har en del bedrövliga luckor och gissningar.
Nedan kommer myntets båda sidor samt en extra bild av det jag tror är provinsvapnet.

Unionens vapen

Provinsherren

Provinsvapnet
KM
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 5 december 2010 - 1.49:   

Diameter ...? .. eller ännu bättre vikt?
Wolf
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 5 december 2010 - 5.59:   

Hur väger man ett mynt som är infällt i botten på en skål? :-)
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 991
Registrerat: 9-2009
Skickat söndag den 5 december 2010 - 12.26:   

Ja, vikten blir det värre med, men diametern hade jag nog tänkt nämna, men det försvann i redigeringarna. Den är ca 41 mm med tanke på en viss kantstötning av myntet. Jag har försökt läsa mer om Förenade Nederländernas myntsystem, men förkortningarna nämns det inget om. Myntauktionerna upprepar bara vad det står i kanttexten och dessutom i lite olika ordning på förkortningarna. Det kunde jag kanske få lite hjälp med att bringa ordning i. Det säger visserligen inget om skålens ålder, men ger ett perspektiv på helhetsbilden.
KM
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 5 december 2010 - 13.22:   

Netherlands. West Friesland. Daalder (Rijks) 1622. KM 15.1.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 992
Registrerat: 9-2009
Skickat söndag den 5 december 2010 - 18.56:   

Tack KM, då var det som jag trodde ang. West Friesland. Belgien låg långt från, i varje fall några av, de andra provinserna. Kan det vara så att Belgien ingick som en del i Förenade Nederländerna? Eller betyder förkortningen BELG något helt annat?
Det är ändå ganska facinerande med mynt som är 388 år gamla och den del av Europas historia som berör dem.
Lustigt att jag inte funnit någon sida med förklaring till myntförkortningarna, eller skall man bara förstå det av sig själv?
KM 15.1 antog jag vara Myntkabinettet, men 15.1 fann jag inte i deras inventarieförteckning. Inte ens nybörjartur :-O
KM
Oregistrerad gäst
Skickat söndag den 5 december 2010 - 21.59:   

KM = Krause & Mishler, Standard Catalog of World Coins.

MO ARG PRO CONFOE BELG WEST FRI = Moneta Argentea Provinciae Confoederati Belgii West Friesland.

Hur det latinska mottot: CONCORDIA RES PARVÆ CRESCVNT skall översättas går säker att få fram med lite tålmodigt sökande.
Les
Medlem
Användarnamn: Les

Meddelande nummer: 994
Registrerat: 9-2009
Skickat söndag den 5 december 2010 - 22.20:   

Tack KM för kanttextens fullständiga ordalydelse och ordningsföljd.
Jaha, det var det KM betydde, tur att det finns hjälp att få.
Jag fann en engelsk översättning till den andra kanttexten: Work together to accomplish more.
Det var väl ungefär det det handlade om.
Jag fann också en bild av provinsvapnet, det var två lejon.
provinsvapen