Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Frimärken & mynt » Förändrad silverhalt i Erik XIV:s öresklippingar?  

Författare Meddelande
Raven
Medlem
Användarnamn: Raven

Meddelande nummer: 9
Registrerat: 10-2009
Skickat fredag den 20 februari 2015 - 19.24:   

Följande står att läsa högst upp på sidan 81, i den senaste auktionskatalogen MISAB 13:

”DEN 29 SEPTEMBER 1562 SÄNKTES SILVERHALTEN i markmynten från 7 ¾ lod (484/1000) till 6 lod (375/1000). För att markera denna haltförsämring inför framtida inväxling försågs de nya klippingarna med ett ”hemligt” märke i form av en punkt upptill i sveaskölden. När halten ånyo sänktes den 1 maj 1563 – till 5 ½ lod eller 344/1000 – försvann punkten i sveaskölden. Såväl 1562 som 1563 års klippingar förekommer med andra ord såväl med som utan punkt och kronologin ser ut som följer: 1562, före den 29/9: utan punkt i sveaskölden (halt 484/1000); 1562, efter den 29/9: med punkt i sveaskölden (halt 375/1000); 1563, före den 1/5: med punkt i sveaskölden (halt 375/1000); 1563, efter den 1/5: utan punkt i sveaskölden (halt 344/1000).”

Betydelsen av detta textstycke är inte entydigt. Klippingarna ifråga hade nämligen valören öre och inte mark. Stycket kan därför dels tolkas som, att silverhalten skiftade enligt ovan i både markmynten och öresklippingarna; dels som att silverhalten skiftade enligt ovan endast i markmynten men förblev fix i öresklippingarna (även om de sistnämnda ”märktes” för att underlätta inväxling). Någon här som vet vilket som är fallet?

/Mvh
Segols
Oregistrerad gäst
Skickat fredag den 20 februari 2015 - 19.52:   

Rimligen ska texten tolkas som att skiftet gällde öresmynten (det är vad texten säger att klippingarna skiftades. Dessutom var 1 mark då 8 öre, så det vore ologiskt om inte öresmnten skiftades.
Raven
Medlem
Användarnamn: Raven

Meddelande nummer: 10
Registrerat: 10-2009
Skickat fredag den 20 februari 2015 - 20.45:   

Okej, tack för svar Segols. :-) Då vet jag att min 16 öre 1563 utan punkt i sveaskölden rimligen bör ha silverhalten 34,4%.

/Mvh