Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Technica, nautica & militaria » Arkiver fram till 2010-april-9 » Tankenöt » Arkivera tills 2009-januari-23  

Författare Meddelande
Axel
Skickat fredag den 23 januari 2009 - 20.59:   

Jag heter Axel och jag brukar rotera efter en 75a Medvind.
KallePedal
Skickat fredag den 23 januari 2009 - 20.59:   

Antag att axeln roterar 1 varv i sekunden så blir periferihastigheten 2*pi*r meter/sek där r är radien i meter. Vid centrum är r=0 => periferihastigheten = 2*pi*0 = 0.
John E
Skickat fredag den 23 januari 2009 - 21.17:   

Låt oss definiera mätbar rotation i den minsta skalan som en atoms cirkulära förflyttning jämfört med en annan atom. Låt oss också anta att en och endast en atom befinner sig i exakt centrum hos axeln. Denna atom "roterar" då kring sitt eget centrum men förflyttar sig inte i rummet. Med tanke på elektronernas enorma hastighet runt kärnan tror jag dock att det blir svårt att definiera någon "fast punkt" på atomens hölje och därmed omöjligt att avgöra när den anses "rotera" runt sitt centrum eller inte. Därmed kan vi säga att den står stilla.

Ligger den däremot förskjtuen en bit från axelns centrum, bör man kunna uppmäta oscilleringar om man har tillräckligt fantastiska instrument.
li
Skickat fredag den 23 januari 2009 - 21.37:   

Heissenbergs osäkerhetsrelation ställer till det när radien blir liten. Det går helt enkelt inte att mäta små avstånd.
Järngympa
Skickat fredag den 23 januari 2009 - 21.40:   

KallePedal har gått in i väggen. Periferihastighet i mitten existerar inte. Periferi betyder att det är hastigheten i ytterkanten.
J.W.
Skickat fredag den 23 januari 2009 - 22.04:   

Teoretiskt måste man väl kunna tänka sig en periferi var som helst inuti axeln, järngympa.
Om inte kan man tänka sig en axel som är så tunn att den inte ens existerar och då kan ju periferihastigheten inte vara mer än 0.
änsendå
Skickat fredag den 23 januari 2009 - 22.20:   

Rotationscentrum är en linje, vars tvärsnitt är en punkt. En punkt har utbredningen =0, den är en matematisk abstraktion som inte existerar i verkligheten, vare sig i makro- eller mikrokosmos.
TvåTrådar
Skickat fredag den 23 januari 2009 - 22.38:   

Skall vi skapa två trådar där den ena handlar om den fysiska verkligheten (med atomer och annat smått) och den andra om ett rent teoretisk matematiskt problem ?