Startsidan för AntikPrat !

AntikPrat » Technica, nautica & militaria » Arkiver fram till 2010-april-9 » ??? dum eller inte ??? » Arkivera tills 2009-maj-17  

Författare Meddelande
Elektrikern
Skickat söndag den 17 maj 2009 - 21.33:   

En eliktriker får inte lämna ett elarbete som anses som farligt brand ex
och då klippr kabeln
samma gäller i bostadshus med ojordade uttag
han får inte lämmna arbetet med att bara byta ett ojordat i ett gammalt hus han måste byta alla eller göra dem obrukbara även om dessa funkar
Elektrikern
Skickat söndag den 17 maj 2009 - 21.38:   

sedan kan ägaren eller kunden på eget bevåg koppla in en ny kabel när han kommer hem och då har inte säljaren inget ansvar
Det kan ju säkert vara AP:människor
Semko
Skickat söndag den 17 maj 2009 - 21.47:   

Ja Så Ä de!
soda
Skickat söndag den 17 maj 2009 - 22.06:   

Nu, Elektrikern, så må du ha rätt i sak även om jag tvivlar på att alla elektriker lever upp till detta med att göra ojordade eluttag obrukbara. De flesta gör nog det de tillkallats för och får betalt för, medan de möjligen påtalar mindre brister för husägaren i övrigt, så länge som det inte handlar om något som utgör direkt skade- eller brandrisk. Då måste de förstås åtgärda på ägarens bekostnad.

Men då talar vi om fasta installationer och det är en annan sak än en radio man kopplar i vägguttaget. Där har ägaren/brukaren det fulla ansvaret själv.
Elektrikern
Skickat söndag den 17 maj 2009 - 22.23:   

Lättast att klippa kabeln för att slippa besvär vid återlämnandet
utan behörighet får inte vem som helst skruva dit tåtarna och i med 220
soda
Skickat söndag den 17 maj 2009 - 22.39:   

Jodå, vem som helst får - även utan behörighet - sätta dit en ny sladd, men helt på egen risk.

Det är dock inte alltid att tillråda eftersom hemförsäkringen inte täcker skador som kan uppkomma om man lekt elektriker själv.

Faktum är att S-märkningen är ett minne blott. De elprylar som säljs ska leva upp till rådande säkerhetsbestämmelser - idag en EU-gemensam CE-märkning - men det är tillverkaren som garanterar varan. Kontrollen är idag frivillig. Inte en utveckling jag applåderar direkt, men så är det.

Däremot kan det vara värt att påpeka att den som monterar en jordad stickpropp på sladden till en ojordad apparat gör ett sådant ingrepp att S-märkningen bortfaller. Den apparaten får varken säljas eller ens skänkas bort utan att kontakten avlägsnas eller ersätts med en ojordad.
rrx
Skickat söndag den 17 maj 2009 - 22.42:   

Naturligtvis är det som soda skriver, orsakerna till att kontakten är bortklippt kan vara många.
Elektrikern
Skickat söndag den 17 maj 2009 - 22.47:   

Japp exakt.