Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Gustavsberg, verktyg för en idé. Hjalmar Olsons skildring av 60 års arbete

Arthur Hald.
Atlantis, 1991
ISBN 91-7486-965-5, 333 sidor.
 

Sammanfattning

Hjalmar Olson (1902-1990) skapade med Kooperativa Förbundets och skickliga medarbetares hjälp det moderna Gustavsberg. Under hans ledning förvandlades mellan 1937 och 1969 en ärorik men sliten porslinsfabrik till en KF-ägd storindustri i folkhälsans tjänst.
 
Hjalmar Olson var besatt av viljan att göra nytta för svenska folket och drev idén om den goda vardagsvaran, konstnärlig kvalitet och högre hygienstandard. AB Gustavsbergs fabriker blev ett verktyg för att realisera tron på ett bättre samhälle och ett rikare liv. Han engagerade sig därför också djupt i den högre tekniska utbildningen och den statliga byggforskningen.
 
Hans berättelse om 60 års arbete är sammanställd av Arthur Hald, fabrikens dåvarande konstnärlige ledare. Det har blivit en unik och mångfasetterad industri- och samhällsskildring från den sociala ingenjörskonstens epok. Tekniska och konstnärliga aspekter blandas med synpunkter på forskning och utbildning och konsten att leda ett företag mot ett mål.

Innehåll

 • Förord
 • STARTPUNKT OCH PERSPEKTIV
 • "... vilja bli ingenjör"
 • Utbildning och anställningar
 • Driftsingenjör hos Odelbergarna 1929-1936
 • Ung chef på KFs Gustavsberg
 • Den röda tråden
 • UPPBYGGNADSPERIODEN, 1937 TILL 1950-TALETS MITT
 • Att göra sanitetsporslin
 • I folkhälsans tjänst
 • Krigsårens serviser och konstgods
 • Bygga och bevara
 • Samhälle, kommun, fack
 • Program för företagsdemokrati
 • Plast - ett framtidsmaterial
 • Badkar, plåtar och pannor
 • Produktion utanför Gustavsberg
 • Artur Teglund
 • EN SOLFJÄDERSLIK EXPANSION, 1950- och 1960-TALEN
 • Ökande marknad - breddad produktion
 • Växtvärk och framtidsplaner
 • Produkter och profiler
 • Utställningar och publikationer
 • Offentlig utsmyckning
 • Kom ut till Gustavsberg
 • Att vara chef
 • FORSKNING OCH UTBILDNING
 • Silikatforskning
 • Högre utbildning för tekniker
 • Byggforskningen
 • I TJUGO SVENSKA FÖRETAG, 1950- till 1980-TALET
 • Styrelsearbete
 • Ingenjörsvetenskapsakademien och Föreningen Svensk Form
 • Curriculum vitae
 • Personregister
 • Fotografer

Den här boken kan inte köpas via 'AntikNätet', men prova gärna
hos något antikvariat eller beställ den på närmaste bibliotek.

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss