Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Hovmantorps nya glasbruk - ett ovanligt vanligt glasbruk

Rune B. Axelsson
Johnssons Boktryckeri, 1998
ISBN 91-630-5603-8, 54 sidor.

Sammanfattning

  Hovmantorps Nya Glasbruk startades 1905. Namnet avslöjar att det hade föregångare. Det antyder också att det nya bruket drevs med ambition att axla manteln efter det ursprungliga Hofmantorps glasbruk, det allra första i orten, vilket anlades 1860 på motsatta sidan av Stationsviken i sjön Rottnen. Mest på grund av en förödande brand lades detta ner 1878. Efter bara arton år.
  För att på något sätt skilja ut det från föregångaren kom det då nyanlagda bruket i folkmun att kallas för Hofmantorps Nya Glasbruk, ett namn som sedan blev det det officiella. Trots att det särskilt under 1940- och 1970-talen gjordes tappra försök så lyckades bruksledningen aldrig helt frigöra sig från "Nya". Bruket blev "Nya" fram till nedläggningen 1978.
  Från 1905 till 1978 fanns det fyra glasbruk i Hovmantorp och dess närmaste omgivning. Hovmantorp hade blivit glasorten framför andra, vilket är ett epitet som orten fortfarande gärna bär.
  Inriktningen för det nya glasbruket kom att bli en annan än föredömets. Kanske framför allt genom tekniken att presstillverka hade glas för första gången blivit var mans egendom i Sverige. Glas till överkomligt pris för en bred publik; det blev inriktningen för det nyanlagda bruket. Särskilt hyttarbetade serviser och pressglas spreds över världen. En betydande del målades eller slipades.
  Denna smala inriktningen bidrog förvisso till att produktionen kom att bli relativet anonym, trots hygglig kvalitet och åtminstone tidvis anspråksfulla satsningar på formgivning. Hovmantorps Nya Glasbruk blev ett bruk i sin tid - ett alldeles ovanligt vanligt 1900-tals glasbruk. Under åren som gått sedan nedläggningen har det yttre såren av bruket sopats igen. Men minnet av såväl vedbåtarna på sjön Rottnen som av verksamheten lever.

Innehåll

 • Nedbrunnet glasbruk lade grunden till flera hyttor
 • Förblev "Nya" i sjuttio år
 • Den sjunkna drömmen om glaslasten
 • Spontant nybyggande skapade brokig bruksmiljö
 • Ägarna var angelägna att komma igång snabbt
 • Med bruket växte samhället
 • Måleri på glas blev en populär konst
 • Teknik och utrustning lämnade mycket övrigt att önska
 • Med elden som verktyg formades glas för vardagsbruk och till lyst
 • Sparsamt med etiketter och kataloger
 • Ett ovanligt vanligt bruk med låg profil - särskilt för formgivarna
 • Ett enormt och varierat sortiment av pressglas
 • Ministrar i skytteltrafik till Glasriket när branschen fick problem
 • För vidare läsning

Den här boken kan inte köpas via 'AntikNätet', men prova gärna
hos något antikvariat eller beställ den på närmaste bibliotek.

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss