Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Svensk 1900-tals keramik

Helena Dahlbäck Lutteman
ICA-förlaget AB, 1985
ISBN 91-534-0920-5, 214 sidor.

Sammanfattning

Keramik är allt från porslinsserviser till unika prydnadsföremål av stengods. Historien om 1900-talets svenska keramik börjar då stora serviser med blommande mönster ännu fyllde priskuranterna, och rymmer i utvecklingen fram till vår tid en rik och omväxlande produktion, påverkad av modet och tidsandan.

Vi får läsa om långa konsekventa konstnärskap, plötsligt uppblossande idéer och växlande fabrikshistorier. Eftersom keramiken utgör något mycket väsentligt i hemmen under denna tid, både som bruksgods och prydnadsföremål, blir denna historia en kommentar till kultur- och samhällsutvecklingen under vårt sekel.

Innehåll

 • Förord
 • Sekelskiftets reformanda
  • Konstnärer i industrin - Wennberg och Wallander
 • Jugend - popularitet och nedgång
  • På fabrikerna
  • Två utställningar, 1909 och 1914
 • Det unika stengodsets födelse i Sverige
  • L'art du feu (eldens konst)
  • Pionjärerna
 • 1917 - en ny tid
  • Pristagarna - pionjären Edgar Böckman
  • Keramikern Edward Hald
  • Wilhelm Kåges start
  • Efter 1917 års hemutställning
 • Klassicism och svensk funktionalism under 20- och 30-talen
  • Hårda tider och nyorganisation
  • Konstnärer och fabriker
  • Klassicistiskt
  • Frodigt och barockt
  • Art déco i den svenska keramiken
  • Kinainspirerat, men inte stengods
  • Traditionsbehovet
  • Svensk funktionalism
  • Den svenska funktionalismens konstgods
 • Andra generationens stengodskeramiker
  • Wilhelm Kåge
  • Gunnar Nylund
  • Arthur Percy
  • Erich och Ingrid Triller
  • Edgar Böckman
 • En grön parantes
 • Mjukare och mänskligare på 40-talet
  • 40-talets servisgods, mjukt och litet blommande
  • Målade fajanser
  • 40-talets konstgods
 • Mera stengods
  • Berndt Friberg
  • Stig Lindberg
  • Tyra Lundgren
  • Åke Holm
  • Tom och Grete Möller
 • Den goda bruksvarans epok - 50-talet
  • Nära målet
  • Konstgods från 50-talet
 • Stegods - nytt och traditionellt
  • Revolt och uppbrott - Anders Liljefors
  • Hertha Hillfon
  • Klassiskt stengods med nya förtecken - Carl-Harry Stålhane
  • Skånska stengodskeramiker
 • Fantasi och design på 60-talet
  • Bruksgods på 60-talet
 • Stengods som uttrycksbärande material
  • "Traditionellt" stengods
  • Lergodset får en ny dimension
  • I offentlig miljö
 • Sansat och spirituellt i 70- och 80-tal
  • Dagens servisgods och bruksvara
 • Utanför fabrikerna - mest stengods
  • "Traditionella" keramiker
  • Bruksting med esprit
  • Fria keramiker
  • 80-tal
 • Fabriksförteckning
 • Ordförklaringar
 • Litteratur i urval

Den här boken kan inte köpas via 'AntikNätet', men prova gärna
hos något antikvariat eller beställ den på närmaste bibliotek.

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss