Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Monogram

Inga Wintzell
Tre Tryckare, 1965
135 sidor.

Sammanfattning

För flera år sedan gjorde författaren en exposé om textil märkning i Nordiska museet. På mångas uppmaning allt sedan utställningen upphörde har ämnet tagits upp på nytt men betraktat ur en annan synvinkel, nämligen hur monogrammet förekommer inom skilda föremålsgrupper av varierande material och med skilda funktioner. Det har visat sig vara ett både fängslande och givande studium, inte minst på grund av ämnets sociala aspekter. Resultatet redovisades i en utställning, vilken kort och gott fick namnet MONOGRAM. Detta material har omarbetats och kompletterats och presenteras nu i bokform.

Innehåll

  • Inledning
  • Olika sätt att märka
  • Monogrammets funktioner
  • Kungliga monogram
  • Några moderna exempel

Den här boken kan inte köpas via 'AntikNätet', men prova gärna
hos något antikvariat eller beställ den på närmaste bibliotek.

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss