Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Pottologisk handbok

Bo Lagercrantz
Bokförlaget Fabel, 1962.
30 sidor, 29 bilder.

Ur förordet

"Även om pottan alltid behandlats med en viss diskretion så har den samtidigt varit ett omtyckt objekt för konstnärlig utsmyckning. Men de sköna skapelserna har hållits omsorgsfullt gömda och den goda smaken har inte ens tillåtit att man tagit det skamliga ordet i sin mun. Nutidsmänniskan blir emellertid allt svårare att chockera. Därför tvekar vi inte att nu dra fram dessa konstskatter i ljuset, för att roa och tjusa den kulturhistoriskt intresserade svenska läkarkåren." Så ljöd inledningen till den första upplagan av denna skrift, som den anrika läkemedelsindustrin CIBA utgav till den svenska läkarkåren. Emellertid har det visat sig att det pottologiska intresset - såväl som det kulturhistoriska - faktiskt når utanför deras krets. Det är därför glädjande att vi genom vänligt tillmötesgående av CIBA beretts tillfälle att trycka en ny upplaga även för den bredare allmänheten.

Den här boken kan inte köpas via 'AntikNätet', men prova gärna
hos något antikvariat eller beställ den på närmaste bibliotek.

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss